loading
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice19. 05. 201430. 05. 2014
Návrh závěrečného účtu za rok 201309. 05. 201428. 05. 2014
Vyhlášení platnosti obn. kat. operátu k.ú. Zličín19. 05. 201419. 06. 2014
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu k.ú. Slivenec19. 05. 201419. 06. 2014
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP19. 05. 201418. 06. 2014
Program 5. zasedání ZMČ Praha - Březiněves21. 05. 201428. 05. 2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 v MČ Praha – Březiněves26. 05. 201425. 06. 2014
Program Čistá energie Praha 201403. 06. 201430. 09. 2014
Vyhlášení platnosti obn.kat.operátu k.ú. Holyně02. 06. 201402. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení z 5. zasedání ZMČB + příloha: změna rozpočtu za 5/201404. 06. 201404. 07. 2014
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou: PREdistribuce, a.s.02. 06. 201418. 06. 2014
Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 201304. 06. 201404. 07. 2014
Vyhlášení zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně - nové plochy.22. 05. 201508. 06. 2015
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, č.j. MMR-17924/2014-83/122410. 06. 201426. 06. 2014
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí16. 06. 201416. 07. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu26. 06. 201425. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání + úpravy rozpočtu.25. 06. 201425. 07. 2014
MŠ Předboj vypisuje výběrové řízení na dvě pracovní místa učitelek MŠ pro druhou třídu. Předpokládaný nástup je od 10/2014.30. 06. 201415. 07. 2014
Program 6. zasedání ZMČ Praha - Březiněves11. 06. 201418. 06. 2014
Oznámení o zahájení obnovy kat.oper. přepracováním souboru geodet.inf. do dig.podoby v k.ú. Klánovice30. 06. 201430. 07. 2014
Program 7. zasedání ZMČ Praha - Březiněves07. 07. 201414. 07. 2014
Informace – energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení nebezpečí blackoutu v hlavním městě Praze26. 06. 201411. 07. 2014
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Operační program Praha – pól růstu ČR“07. 07. 201423. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení 14.7.201421. 07. 201421. 08. 2014
Energetický zdroj Třeboradice30. 07. 201418. 08. 2014
Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014– stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise07. 08. 201411. 10. 2014
Záměr koupě komunikací - Březiněves a.s.05. 08. 201421. 08. 2014
Oznámení obci o dokončení obnovy kat. operátu k.ú. Krč30. 07. 201401. 09. 2014
Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014– stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise07. 08. 201407. 09. 2014
Volby do zastupitelstev obcí - informace pro voliče26. 08. 2014
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čakovice21. 08. 201422. 09. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků26. 08. 201411. 10. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků26. 08. 201411. 10. 2014
Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise26. 08. 201411. 10. 2014
Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise26. 08. 201411. 10. 2014
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 201527. 08. 201431. 10. 2014
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 201527. 08. 201430. 09. 2014
Informace pro voliče28. 08. 201411. 10. 2014
Informace pro voliče28. 08. 201411. 10. 2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městské části Praha 1909. 09. 201421. 09. 2014
Program 8. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 09. 201423. 09. 2014
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VV/G33/09955/142570208. 09. 201423. 09. 2014
Veřejná schůze pro občany MČ Praha - Březiněves18. 09. 201425. 09. 2014
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/0718. 09. 201424. 10. 2014
Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání ze dne 24.9.201401. 10. 201401. 11. 2014
Program 9. zasedání ZMČ Praha – Březiněves01. 10. 201408. 10. 2014
Záměr o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Bezinková s.r.o.24. 05. 201311. 06. 2013
Oznámení o záměru pronájmu pozemků parc. 274/3, 274/4 a 274/6 k.ú.Březiněves24. 05. 201311. 06. 2013
Oznámení záměru o převzetí pozemků a staveb komunikací na základě darovací smlouvy08. 10. 201423. 10. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu k.ú. Slivenec11. 10. 201426. 10. 2014

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Záhady pražského pětikostelí, vybudované Karlem IV. se spisovatelkou Juditou Katonou Peschlovou
07. 02. 2019 - 18.00 - 20.00 hodin
Kurz takticko-strategické sebeobrany 1. lekce
11. 02. 2019 - 16:30 - 17:30
Kurz takticko - strategické sebeobrany 2. lekce
18. 02. 2019 - 16:30-17:30
Toulky po Tenerife s RNDr. Janou Horáčkovou a Ing. Antonínem Horáčkem
28. 02. 2019 - 17:00 - 19:00
Více >>