loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 úprav ÚP SÚ HMP02. 04. 202020. 04. 2020
Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP02. 04. 202020. 04. 2020
Nařízení primátora ze dne 17. 3. 2020 Č.j. MHMP 457739/202018. 03. 202031. 05. 2020
Rozhodnutí primátora ze dne 17. 3. 2020 č. 2/2020/COV19 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu18. 03. 202030. 04. 2020
Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 202017. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu změn vlny 1217. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání projednání návrhu zadání změny Z 3164/12 vlny 1217. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 1717. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 9 úprav U 1372/09 a U 1373/209 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy10. 03. 202017. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy10. 03. 202017. 04. 2020
Oznámení záměru - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovody, dešťová a splašková kanalizace na pozemku 427/89 k. ú. Březiněves09. 03. 202024. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro příjemce Kamila Velková a Elsa Felčárková05. 03. 202020. 03. 2020
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. j. MCP8 059009/2020 o umístění stavby "Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 8 - Ďáblice, Březiněves"26. 02. 202012. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeni řízení o vydání změny vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy25. 02. 202003. 04. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plán sídelního útvaru hl.m.Prahy23. 02. 202010. 04. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednáni a vystavení návrhu změny vlny 12 Úzmního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy23. 02. 202010. 04. 2020
Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/1223. 02. 202009. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z3148/12, Z 3158/12, Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy21. 02. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy21. 02. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy17. 02. 202019. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 10. 02. 202019. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek05. 02. 202009. 03. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o návrhz opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek05. 02. 202009. 03. 2020
Program 20. zasedání ZMČ Praha - Březiněves05. 02. 202013. 02. 2020
Přehled přijatých usnesení z 19. zasedání ze dne 27.01.202003. 02. 202002. 03. 2020
Rozpočet MČ Praha - Březiněves na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 202503. 02. 202031. 03. 2021
Rozpočet MŠ Březiněves na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 202303. 02. 202031. 03. 2021
Rozpočet Centra sociálních služeb Březiněves na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 202303. 02. 202031. 03. 2021
Oznámení záměru - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku 354 k.ú. Březiněves27. 01. 202011. 02. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy22. 01. 202010. 03. 2020
Program 19. zasedání ZMČ Praha - Březiněves20. 01. 202028. 01. 2020
Přehled přijatých usnesení z 18. zasedání ze dne 08.02.2020 + úpravy rozpočtu za 12/2019/II15. 01. 202014. 02. 2020
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen automatický přístup14. 01. 202031. 12. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního sídelního útvaru hl. m. Prahy13. 01. 202020. 02. 2020
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 13. 01. 202004. 02. 2020
Oznámení a vyhlášení výběrového řízení13. 01. 202010. 02. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Březiněves do roku 202510. 01. 202027. 01. 2020
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa10. 01. 202004. 02. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, do roku 202210. 01. 202027. 01. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled Centra sociálních služeb Březiněves, příspěvkové organizace, do roku 202210. 01. 202027. 01. 2020
Změna Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu07. 01. 202031. 12. 2020
Program 18. zasedání ZMČ Praha - Březiněves31. 12. 201908. 01. 2020
Přehled přijatých usnesení ze 17. zasedání ze dne 18.12.2019 + úpravy rozpočtu za 12/2019/II27. 12. 201927. 01. 2020
Závěr zjišťovacího řízení SOKP 519 Suchdol - Březiněves 20. 12. 201906. 01. 2020
Program 17. zasedání ZMČ Praha - Březiněves11. 12. 201918. 12. 2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy06. 12. 201915. 01. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy06. 12. 201915. 01. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z2882/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy04. 12. 201921. 01. 2020
Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání ze dne 27.11.2019 + úpravy rozpočtu za 11/201904. 12. 201903. 01. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy29. 11. 201917. 01. 2020

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

BřeziněFest 2020 - Monkey Business, Rangers/Plavci, Pískomil se vrací
29. 08. 2020 - 13.00 - 23.00
Více >>