loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Školy a školská zařízení
Rekreační areál

Školy a školská zařízení

 MŠ BŘEZINĚVES

 

Základní informace o mateřské škole

Název školy Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
identifikátor zařízení: 181 031 892
adresa: K Březince 459/3, Praha 8-Březiněves, 182 00
právní forma: příspěvková organizace 
IČO:   725 48 223 
e-mail:  ms@brezineves.cz
web:     skolka.brezineves.cz
telefon: +420 724 486 324, +420 266 316 316
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Martina Štolcová
   
Zřizovatel Městská část Praha-Březiněves
adresa: U Parku 140, Praha 8-Březiněves, 182 00
právní forma:    městská část 
IČ:   00 240 109
e-mail: info@brezineves.cz
web:  www.brezineves.cz

 

Výstavba mateřské školy

Od nástupu nového milénia zažívá Březiněves dynamický nárůst bytové výstavby a počtu obyvatel, především mladých rodin, které se rozhodly přestěhovat do klidnějšího prostředí na okraji hlavního města. Logicky tak vzrostly i nároky na volná místa v mateřské škole. Po několika letech bylo zřejmé, že kapacita spádové mateřské školy v Praze-Ďáblicích dlouhodobě nebude stačit, proto se zastupitelstvo rozhodlo pro výstavbu vlastního předškolního zařízení. Po komplikovaných jednáních, zajištění finančních prostředků a vhodného pozemku, byla na podzim roku 2011 zahájena výstavba první části školky. Samotná stavba byla hotova již v prosinci téhož roku, čas do zahájení školního roku 2011/2012 byl věnován dokončovacím pracím, vnitřnímu vybavení a úpravám přilehlé zahrady s dětským hřištěm.

Městská část tak od září 2012 disponovala dvěma třídami MŠ s kapacitou 54 dětí, vzhledem k očekávanému demografickému vývoji Březiněvsi však ani to nestačilo. Na jaře 2015 se zastupitelstvu podařilo zajistit částku na celkové dokončení stavby. Náklady na vybudování druhé části, zahrnující tři třídy a vlastní kuchyň, činily přibližně 35 milionů korun, neinvestiční náklady dalších přibližně devět milionů. Většina částky byla pokryta z rozpočtu hlavního města, dokončení školky by ale nebylo možné bez dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo 15 milionů korun. Stavba byla zahájena v červenci 2015 a otevření další třídy a kuchyně se Březiněves dočkala v polovině března 2016. 

Dostavba zvýšila kapacitu mateřské školy na celkových 124 míst, což odpovídá očekávaným potřebám Březiněvsi v příštích cca 15 letech. Výrazným přínosem je vybudování vlastní kuchyně, čímž školka získala nejen nezávislost na externích dodavatelích stravy, ale v případě poptávky bude schopna vařit obědy například pro březiněveské seniory.

 

ZŠ ĎÁBLICE 

 

Spádová základní škola pro Březiněves se nachází v sousední městské části Praha-Ďáblice.

Základní informace o základní škole

Název školy Základní škola a mateřská škola
adresa: U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice, 182 00
právní forma: příspěvková organizace 
IČO:   70930716
e-mail:  zsuparkanu@volny.cz
web:     www.skoladablice.cz
telefon: +420 283 910 960, +420 721 137 523
ředitelka školy: Mgr. Josef Buchal
   
Zřizovatel Městská část Praha-Ďáblice
adresa: Květnová 52, Praha 8-Ďáblice, 182 00
právní forma:    městská část 
IČ:   00231266
e-mail: podatelna@dablice.cz
web:  www.dablice.cz

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>