loading
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Oznámení o zahájení ÚŘ spojeného se SŘ a pozvání k veřejnému ustnímu jednání25. 08. 201125. 09. 2011
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou22. 08. 201122. 09. 2011
Oznámení o uložení písemnosti veřejnou vyhláškou22. 08. 201122. 09. 2011
Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání26. 08. 201126. 09. 2011
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 201230. 08. 201130. 09. 2011
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 201230. 08. 201130. 09. 2011
Program zasedání zastupitelstva č.11/201101. 09. 201101. 10. 2011
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace03. 10. 201103. 11. 2011
Zápis z 11. zasedání ZMČ Praha - Březiněves + přehled přijatých usnesení15. 09. 201115. 10. 2011
Výběrové řízení na veřejnou zakázku04. 10. 201104. 11. 2011
Program mimořádného zasedání zastupitelstva č.12/201122. 09. 201122. 10. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu04. 10. 201104. 11. 2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Mateřská škola Březiněves"05. 10. 201105. 11. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu20. 10. 201120. 11. 2011
Program zasedání zastupitelstva č.13/201111. 10. 201111. 11. 2011
Zápis z 12. mimořádného zasedání ZMČ Praha - Březiněves + přehled přijatých usnesení06. 10. 201106. 11. 2011
Zápis z 13. zasedání ZMČ Praha - Březiněves + přehled přijatých usnesení27. 10. 201127. 11. 2011
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí27. 10. 201127. 11. 2011
Informace - místní oddělení Ďáblice21. 10. 201121. 11. 2011
Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí20. 10. 201120. 11. 2011
Plán zimní údržby komunikací MČ Praha - Březiněves09. 11. 201109. 12. 2011
Usnesení zastavení řízení08. 11. 201108. 12. 2011
Vyhlášení záměru MČ Praha - Satalice08. 11. 201108. 12. 2011
Informace pro občany České republiky07. 11. 201107. 12. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu15. 11. 201115. 12. 2011
Program zasedání zastupitelstva č. 14/201117. 11. 201117. 12. 2011
Grantové řízení ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 201216. 11. 201116. 12. 2011
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I30. 11. 201130. 12. 2011
Program č. 15/201108. 12. 201108. 01. 2012
Zápis ze 14. zasedání ZMČ Praha - Březiněves + přehled přijatých usnesení01. 12. 201101. 01. 2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu09. 12. 201109. 01. 2012
Veřejná vyhláška - oznámení09. 12. 201109. 01. 2012
Veřejná vyhláška - oznámení09. 12. 201109. 01. 2012
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.14. 12. 201114. 01. 2012
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu16. 12. 201116. 01. 2012
Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha - Březiněves + přehled přijatých usnesení22. 12. 201122. 01. 2012
Vyrozumění o probíhajícím řízení - Městský soud v Praze23. 11. 201123. 12. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu03. 01. 201203. 02. 2012
Oznámení - zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu21. 11. 201121. 12. 2011
Program zasedání zastupitelstva č. 1/201229. 12. 201129. 01. 2012
Závěr zjišťovacího řízení na akci "SOKP 519 - Suchdol - Březiněves - Přestavba MÚK Zdiby a navazujících úseků Prosecké radiály."10. 01. 201210. 02. 2012
Zápis + přehled usnesení z 1. zasedání ZMČ Praha - Březiněves12. 01. 201212. 02. 2012
Vyrozumění o pokračování SŘ a seznámení se s podklady rozhodnutí11. 01. 201211. 02. 2012
Oznámení "Obytná zóna Březinka II vč. komunikací, napojení na inž. sítě a dělení pozemků parc. č. 427/89, 427/90 a 427/1 v k.ú. Březiněves13. 01. 201213. 02. 2012
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu18. 01. 201218. 02. 2012
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu18. 01. 201218. 02. 2012
Usnesení - oprava zřejmých nesprávností a prohlášení03. 01. 201203. 02. 2012
Program zasedání zastupitelstva č. 2/201223. 01. 201223. 02. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení25. 01. 201225. 02. 2012
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu25. 01. 201225. 02. 2012

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Záhady pražského pětikostelí, vybudované Karlem IV. se spisovatelkou Juditou Katonou Peschlovou
07. 02. 2019 - 18.00 - 20.00 hodin
Kurz takticko-strategické sebeobrany 1. lekce
11. 02. 2019 - 16:30 - 17:30
Kurz takticko - strategické sebeobrany 2. lekce
18. 02. 2019 - 16:30-17:30
Toulky po Tenerife s RNDr. Janou Horáčkovou a Ing. Antonínem Horáčkem
28. 02. 2019 - 17:00 - 19:00
Více >>