loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska
Rekreační areál

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 283324. 01. 201407. 03. 2014
Oznámení o zahájení obnovy kat. operátu k.ú. Holyně22. 01. 201421. 02. 2014
Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze22. 01. 201418. 02. 2014
Vyhlášení obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Libeň16. 01. 201417. 02. 2014
Rozhodnutí č.j. MCP8 002682/2014 - povolení pro Březiněves a.s.16. 01. 201403. 02. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 6.1.2014 + příloha Změna rozpočtu za 12-201316. 01. 201417. 02. 2014
Vyhlášení obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Strašnice10. 01. 201410. 02. 2014
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Uhříněves20. 12. 201320. 01. 2014
Usnesení - dražební vyhláška19. 12. 201316. 01. 2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Dolní Chabry11. 12. 201310. 01. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 27.11.201310. 12. 201310. 01. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Hostivař04. 12. 201303. 01. 2014
Oznámení č.j. MCP8 156377/201328. 11. 201313. 12. 2013
Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m. Prahy pro rok 201425. 11. 201319. 12. 2013
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Sobín25. 11. 201330. 12. 2013
Program 9. zasedání ZMČ Praha - Březiněves20. 11. 201327. 11. 2013
Přehled přijatých usnesení 30.10.201306. 11. 201306. 12. 2013
Ozdravný pobyt Itálie 201405. 11. 201328. 02. 2014
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy formou opatření obecné povahy01. 11. 201319. 12. 2013
Závěr zjišťovacího řízení: Operační program Praha - pól růstu ČR24. 10. 201311. 11. 2013
Program 8. zasedání ZMČ Praha – Březiněves23. 10. 201330. 10. 2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Letňany21. 10. 201320. 11. 2013
Oznámení o záměru prodeje pozemku č. parc. 390/1, k.ú. Březiněves14. 10. 201330. 10. 2013
Oznámení o době a místě konání voleb10. 10. 201310. 11. 2013
Oznámení o uložení písemnosti Lubomíra Ludvíková, Jaroslav Ludvík09. 10. 201325. 10. 2013
Přehled přijatých usnesení 25.9.2013 + příloha04. 10. 201302. 11. 2013
Ohlášení užívání veř. prostranství KOMUNIKACE (chodníky)03. 10. 201303. 11. 2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise27. 09. 201327. 10. 2013
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátuv k.ú. Strašnice26. 09. 201329. 10. 2013
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Libeň19. 09. 201318. 10. 2013
Program 7. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 09. 201325. 09. 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, stálý seznam voličů, voličský průkaz09. 09. 201327. 10. 2013
Žádost o vydání voličského průkazu09. 09. 201327. 10. 2013
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Hostivař04. 09. 201305. 10. 2013
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Dolní Chabry27. 08. 201327. 09. 2013
Příloha k zápisu a přehledu usnesení ze dne 31.7.201309. 08. 201307. 09. 2013
Konkurs - Lysolaje09. 08. 201309. 09. 2013
Výběrové řízení - Libuš09. 08. 201309. 09. 2013
Přehled přijatých usnesení 31.7.201307. 08. 201307. 09. 2013
Veřejná výzva podle zákona 312/2012 Sb.01. 08. 201330. 08. 2013
Nařízení č. 9/2013 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 2/2011 Sb.hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů23. 07. 201323. 08. 2013
Program 6. zasedání ZMČ Praha – Březiněves23. 07. 201331. 07. 2013
Oznámení o záměru pronájmu části pozemku – č. parc. 30, k.ú. Březiněves15. 07. 201331. 07. 2013
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu12. 07. 201330. 07. 2013
Výzva k podanému odvolání11. 07. 201329. 07. 2013
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu26. 06. 201326. 07. 2013
Rozhodnutí vlády ČR - zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hl.m. Prahy.26. 06. 201308. 07. 2013
Opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Vodochody21. 06. 201308. 07. 2013
Závěr zjišťovacího řízení: Nákupní středisko Březiněves, k.ú. Ďáblice21. 06. 201308. 07. 2013
Přehled přijatých usnesení 12.6.201319. 06. 201319. 07. 2013

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>