loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska
Rekreační areál

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Informace – energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení nebezpečí blackoutu v hlavním městě Praze26. 06. 201411. 07. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu26. 06. 201425. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání + úpravy rozpočtu.25. 06. 201425. 07. 2014
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí16. 06. 201416. 07. 2014
Program 6. zasedání ZMČ Praha - Březiněves11. 06. 201418. 06. 2014
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, č.j. MMR-17924/2014-83/122410. 06. 201426. 06. 2014
Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 201304. 06. 201404. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení z 5. zasedání ZMČB + příloha: změna rozpočtu za 5/201404. 06. 201404. 07. 2014
Program Čistá energie Praha 201403. 06. 201430. 09. 2014
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou: PREdistribuce, a.s.02. 06. 201418. 06. 2014
Vyhlášení platnosti obn.kat.operátu k.ú. Holyně02. 06. 201402. 07. 2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 v MČ Praha – Březiněves26. 05. 201425. 06. 2014
Program 5. zasedání ZMČ Praha - Březiněves21. 05. 201428. 05. 2014
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP19. 05. 201418. 06. 2014
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu k.ú. Slivenec19. 05. 201419. 06. 2014
Vyhlášení platnosti obn. kat. operátu k.ú. Zličín19. 05. 201419. 06. 2014
Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice19. 05. 201430. 05. 2014
Návrh závěrečného účtu za rok 201309. 05. 201428. 05. 2014
Oznámení záměru - pronájem nebytových prostor - místnosti v suterénu budovy na adrese U Parku 140/3, Praha 807. 05. 201423. 05. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 28.4.201405. 05. 201405. 06. 2014
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro hl.m. Prahu02. 05. 201402. 06. 2014
Program 4. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 04. 201428. 04. 2014
Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Nad Kazankou, Praha 7 - Troja15. 04. 201415. 05. 2014
Oznámení záměru MČPB - pronájem mostního objektu11. 04. 201428. 04. 2014
Oznámení záměru MČPB - pronájem části pozemků 20/111. 04. 201428. 04. 2014
Územní rozhodnutí - Nákupní středisko Praha Březiněves - Ďáblice v Praze10. 04. 201428. 04. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků09. 04. 201426. 05. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků09. 04. 201426. 05. 2014
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise09. 04. 201406. 08. 2014
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí kat. operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu, k.ú. Ďáblice09. 04. 201409. 05. 2014
Žádost o voličský průkaz08. 04. 201408. 05. 2014
Žádost o voličský průkaz s plnou mocí08. 04. 201408. 05. 2014
Přehled přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva dne 26.3.201402. 04. 201402. 05. 2014
26 3 Vyhlášení platnosti obn.kat.op. ku Uhříněves26. 03. 201425. 04. 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volby do EP24. 03. 201426. 04. 2014
Volby do Evropského parlamentu 23.a 24.5.201424. 03. 201426. 04. 2014
Žádost o vydání voličského průkazu - volby do EP24. 03. 201426. 05. 2014
Žádost o vydání voličského průkazu s plnou mocí - volby do EP24. 03. 201426. 05. 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volby do EP24. 03. 201426. 05. 2014
Volby do Evropského parlamentu 23.a 24.5.201424. 03. 201424. 05. 2014
Program 3. zasedání ZMČ Praha - Březiněves19. 03. 201426. 03. 2014
Oznámení - obnova katastrálního operátu k.ú. Satalice12. 03. 201411. 04. 2014
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí katastrální operát k.ú.Zličín obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu28. 02. 201428. 03. 2014
Přehled přijatých usnesení, Rozpočet na rok 2014 + výhled do roku 201919. 02. 201419. 03. 2014
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú. Holyně19. 02. 201419. 03. 2014
Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání10. 02. 201426. 02. 2014
Program 2. zasedání ZMČ Praha - Březiněves06. 02. 201412. 02. 2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Nebušice03. 02. 201403. 03. 2014
Návrh rozpočtu MČ Praha – Březiněves na rok 2014 a rozpočtový výhled MČ Praha – Březiněves do roku 201927. 01. 201412. 02. 2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice27. 01. 201424. 02. 2014

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>