loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska
Rekreační areál

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému kat. operátu k.ú. Slivenec19. 05. 201419. 06. 2014
Vyhlášení platnosti obn. kat. operátu k.ú. Zličín19. 05. 201419. 06. 2014
Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice19. 05. 201430. 05. 2014
Návrh závěrečného účtu za rok 201309. 05. 201428. 05. 2014
Oznámení záměru - pronájem nebytových prostor - místnosti v suterénu budovy na adrese U Parku 140/3, Praha 807. 05. 201423. 05. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 28.4.201405. 05. 201405. 06. 2014
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro hl.m. Prahu02. 05. 201402. 06. 2014
Program 4. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 04. 201428. 04. 2014
Konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky MŠ Nad Kazankou, Praha 7 - Troja15. 04. 201415. 05. 2014
Oznámení záměru MČPB - pronájem mostního objektu11. 04. 201428. 04. 2014
Oznámení záměru MČPB - pronájem části pozemků 20/111. 04. 201428. 04. 2014
Územní rozhodnutí - Nákupní středisko Praha Březiněves - Ďáblice v Praze10. 04. 201428. 04. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků09. 04. 201426. 05. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků09. 04. 201426. 05. 2014
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise09. 04. 201406. 08. 2014
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí kat. operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu, k.ú. Ďáblice09. 04. 201409. 05. 2014
Žádost o voličský průkaz08. 04. 201408. 05. 2014
Žádost o voličský průkaz s plnou mocí08. 04. 201408. 05. 2014
Přehled přijatých usnesení na zasedání zastupitelstva dne 26.3.201402. 04. 201402. 05. 2014
26 3 Vyhlášení platnosti obn.kat.op. ku Uhříněves26. 03. 201425. 04. 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volby do EP24. 03. 201426. 04. 2014
Volby do Evropského parlamentu 23.a 24.5.201424. 03. 201426. 04. 2014
Žádost o vydání voličského průkazu - volby do EP24. 03. 201426. 05. 2014
Žádost o vydání voličského průkazu s plnou mocí - volby do EP24. 03. 201426. 05. 2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volby do EP24. 03. 201426. 05. 2014
Volby do Evropského parlamentu 23.a 24.5.201424. 03. 201424. 05. 2014
Program 3. zasedání ZMČ Praha - Březiněves19. 03. 201426. 03. 2014
Oznámení - obnova katastrálního operátu k.ú. Satalice12. 03. 201411. 04. 2014
Oznámení o vyložení k veřejnému nahlédnutí katastrální operát k.ú.Zličín obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu28. 02. 201428. 03. 2014
Přehled přijatých usnesení, Rozpočet na rok 2014 + výhled do roku 201919. 02. 201419. 03. 2014
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú. Holyně19. 02. 201419. 03. 2014
Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k veřejnému ústnímu jednání10. 02. 201426. 02. 2014
Program 2. zasedání ZMČ Praha - Březiněves06. 02. 201412. 02. 2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Nebušice03. 02. 201403. 03. 2014
Návrh rozpočtu MČ Praha – Březiněves na rok 2014 a rozpočtový výhled MČ Praha – Březiněves do roku 201927. 01. 201412. 02. 2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemník/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice27. 01. 201424. 02. 2014
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 283324. 01. 201407. 03. 2014
Oznámení o zahájení obnovy kat. operátu k.ú. Holyně22. 01. 201421. 02. 2014
Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze22. 01. 201418. 02. 2014
Vyhlášení obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Libeň16. 01. 201417. 02. 2014
Rozhodnutí č.j. MCP8 002682/2014 - povolení pro Březiněves a.s.16. 01. 201403. 02. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 6.1.2014 + příloha Změna rozpočtu za 12-201316. 01. 201417. 02. 2014
Vyhlášení obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Strašnice10. 01. 201410. 02. 2014
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú. Uhříněves20. 12. 201320. 01. 2014
Usnesení - dražební vyhláška19. 12. 201316. 01. 2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Dolní Chabry11. 12. 201310. 01. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 27.11.201310. 12. 201310. 01. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Hostivař04. 12. 201303. 01. 2014
Oznámení č.j. MCP8 156377/201328. 11. 201313. 12. 2013
Grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl.m. Prahy pro rok 201425. 11. 201319. 12. 2013

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Více >>