loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska
Rekreační areál

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Oznámení o zahájení obnovy kat. operátu k.ú. Miškovice10. 11. 201410. 12. 2014
Oznámení o vyložení katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí10. 11. 201410. 12. 2014
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu04. 11. 201402. 02. 2015
Program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves29. 10. 201412. 11. 2014
Přehled přijatých usnesení na 9. zasedání ZMČ Praha – Březiněves13. 10. 201413. 11. 2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Březiněves11. 10. 201427. 10. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu11. 10. 201426. 10. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu k.ú. Slivenec11. 10. 201426. 10. 2014
Oznámení záměru o převzetí pozemků a staveb komunikací na základě darovací smlouvy08. 10. 201423. 10. 2014
Program 9. zasedání ZMČ Praha – Březiněves01. 10. 201408. 10. 2014
Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání ze dne 24.9.201401. 10. 201401. 11. 2014
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/0718. 09. 201424. 10. 2014
Veřejná schůze pro občany MČ Praha - Březiněves18. 09. 201425. 09. 2014
Program 8. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 09. 201423. 09. 2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městské části Praha 1909. 09. 201421. 09. 2014
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VV/G33/09955/142570208. 09. 201423. 09. 2014
Informace pro voliče28. 08. 201411. 10. 2014
Informace pro voliče28. 08. 201411. 10. 2014
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 201527. 08. 201430. 09. 2014
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 201527. 08. 201431. 10. 2014
Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise26. 08. 201411. 10. 2014
Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise26. 08. 201411. 10. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků26. 08. 201411. 10. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků26. 08. 201411. 10. 2014
Volby do zastupitelstev obcí - informace pro voliče26. 08. 2014
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čakovice21. 08. 201422. 09. 2014
Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014– stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise07. 08. 201407. 09. 2014
Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014– stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise07. 08. 201411. 10. 2014
Záměr koupě komunikací - Březiněves a.s.05. 08. 201421. 08. 2014
Oznámení obci o dokončení obnovy kat. operátu k.ú. Krč30. 07. 201401. 09. 2014
Energetický zdroj Třeboradice30. 07. 201418. 08. 2014
Přehled přijatých usnesení 14.7.201421. 07. 201421. 08. 2014
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Operační program Praha – pól růstu ČR“07. 07. 201423. 07. 2014
Program 7. zasedání ZMČ Praha - Březiněves07. 07. 201414. 07. 2014
Oznámení o zahájení obnovy kat.oper. přepracováním souboru geodet.inf. do dig.podoby v k.ú. Klánovice30. 06. 201430. 07. 2014
MŠ Předboj vypisuje výběrové řízení na dvě pracovní místa učitelek MŠ pro druhou třídu. Předpokládaný nástup je od 10/2014.30. 06. 201415. 07. 2014
Informace – energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení nebezpečí blackoutu v hlavním městě Praze26. 06. 201411. 07. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu26. 06. 201425. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání + úpravy rozpočtu.25. 06. 201425. 07. 2014
Oznámení o dokončení obnovy kat. operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí16. 06. 201416. 07. 2014
Program 6. zasedání ZMČ Praha - Březiněves11. 06. 201418. 06. 2014
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, č.j. MMR-17924/2014-83/122410. 06. 201426. 06. 2014
Závěrečný účet MČ Praha – Březiněves za rok 201304. 06. 201404. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení z 5. zasedání ZMČB + příloha: změna rozpočtu za 5/201404. 06. 201404. 07. 2014
Program Čistá energie Praha 201403. 06. 201430. 09. 2014
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou: PREdistribuce, a.s.02. 06. 201418. 06. 2014
Vyhlášení platnosti obn.kat.operátu k.ú. Holyně02. 06. 201402. 07. 2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 v MČ Praha – Březiněves26. 05. 201425. 06. 2014
Program 5. zasedání ZMČ Praha - Březiněves21. 05. 201428. 05. 2014
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP19. 05. 201418. 06. 2014

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Více >>