loading
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Program 6. zasedání ZMČ Praha - Březiněves11. 06. 201418. 06. 2014
Oznámení o zahájení obnovy kat.oper. přepracováním souboru geodet.inf. do dig.podoby v k.ú. Klánovice30. 06. 201430. 07. 2014
Program 7. zasedání ZMČ Praha - Březiněves07. 07. 201414. 07. 2014
Informace – energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení nebezpečí blackoutu v hlavním městě Praze26. 06. 201411. 07. 2014
Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Operační program Praha – pól růstu ČR“07. 07. 201423. 07. 2014
Přehled přijatých usnesení 14.7.201421. 07. 201421. 08. 2014
Energetický zdroj Třeboradice30. 07. 201418. 08. 2014
Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014– stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise07. 08. 201411. 10. 2014
Záměr koupě komunikací - Březiněves a.s.05. 08. 201421. 08. 2014
Oznámení obci o dokončení obnovy kat. operátu k.ú. Krč30. 07. 201401. 09. 2014
Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014– stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise07. 08. 201407. 09. 2014
Volby do zastupitelstev obcí - informace pro voliče26. 08. 2014
Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čakovice21. 08. 201422. 09. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků26. 08. 201411. 10. 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků26. 08. 201411. 10. 2014
Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise26. 08. 201411. 10. 2014
Jmenování zapisovatelky do okrskové volební komise26. 08. 201411. 10. 2014
Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na rok 201527. 08. 201431. 10. 2014
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 201527. 08. 201430. 09. 2014
Informace pro voliče28. 08. 201411. 10. 2014
Informace pro voliče28. 08. 201411. 10. 2014
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městské části Praha 1909. 09. 201421. 09. 2014
Program 8. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 09. 201423. 09. 2014
Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, č. VV/G33/09955/142570208. 09. 201423. 09. 2014
Veřejná schůze pro občany MČ Praha - Březiněves18. 09. 201425. 09. 2014
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/0718. 09. 201424. 10. 2014
Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání ze dne 24.9.201401. 10. 201401. 11. 2014
Program 9. zasedání ZMČ Praha – Březiněves01. 10. 201408. 10. 2014
Záměr o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Bezinková s.r.o.24. 05. 201311. 06. 2013
Oznámení o záměru pronájmu pozemků parc. 274/3, 274/4 a 274/6 k.ú.Březiněves24. 05. 201311. 06. 2013
Oznámení záměru o převzetí pozemků a staveb komunikací na základě darovací smlouvy08. 10. 201423. 10. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu k.ú. Slivenec11. 10. 201426. 10. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu11. 10. 201426. 10. 2014
Přehled přijatých usnesení na 9. zasedání ZMČ Praha – Březiněves13. 10. 201413. 11. 2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha - Březiněves11. 10. 201427. 10. 2014
Program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves29. 10. 201412. 11. 2014
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu04. 11. 201402. 02. 2015
Oznámení o vyložení katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí10. 11. 201410. 12. 2014
Oznámení o zahájení obnovy kat. operátu k.ú. Miškovice10. 11. 201410. 12. 2014
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Třeboradice10. 11. 201410. 12. 2014
Plán zimní údržby komunikací MČ Praha – Březiněves, zima 2014-201525. 11. 201430. 06. 2015
Závěr zjišťovacího řízení: Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 201426. 11. 201412. 12. 2014
Vyhlášení obnoveného kat. operátu k.ú. Krč27. 11. 201429. 11. 2014
Vyhlášení obnoveného kat. operátu k.ú. Čakovice27. 11. 201429. 12. 2014
Přehled přijatých usnesení z 1. zasedání ZMČ Praha – Březiněves19. 11. 201419. 12. 2014
Program 6. zasedání ZMČ Praha - Březiněves18. 03. 201525. 03. 2015
Program 2. zasedání ZMČ Praha - Březiněves08. 12. 201414. 12. 2014
Přehled přijatých usnesení ze dne 15.12.201418. 12. 201418. 01. 2015
Program zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves31. 12. 201406. 01. 2015
Usnesení - dražební vyhláška19. 12. 201316. 01. 2015

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Posezení seniorů
19. 05. 2019 - 15.00
Kreslíme s andílkem
01. 06. 2019 - 14:30-18:00
Dětský den
02. 06. 2019 - 15:00
Daniela Krolupperová: O bubáčkovi
07. 06. 2019 - 10.00 - 11.30 hodin
BřeziněFest 2019
31. 08. 2019 - 13.00 - 23.00
Více >>