loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska
Rekreační areál

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území08. 06. 202028. 07. 2020
Veřejná vyhláška - zveřejnění dražební vyhlášky č. 2020019603. 06. 202019. 06. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy25. 05. 202002. 07. 2020
Přehled přijatých usnesení z 22. zasedání ze dne 13.5.2020 + úpravy rozpočtu za 5/202020. 05. 202019. 06. 2020
Závěrečný účet za rok 201920. 05. 202030. 06. 2021
Program 22. zasedání ZMČ Praha - Březiněves06. 05. 202014. 05. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy04. 05. 202011. 06. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy04. 05. 202011. 06. 2020
Přehled přijatých usnesení z 21. zasedání ze dne 22.4.2020 + úpravy rozpočtu za 4/202029. 04. 202029. 05. 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 201927. 04. 202012. 05. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy27. 04. 202004. 06. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy27. 04. 202004. 06. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy27. 04. 202004. 06. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení Finančního úřadu hl. m. Prahy27. 04. 202027. 05. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa27. 04. 202013. 05. 2020
Nařízení č.8/2020Sb. hl.m.Prahy - změna třžního řádu24. 04. 202011. 05. 2020
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020 16. 04. 202012. 05. 2020
Veřejná vyhláška - Zveřejnění dražební vyhlášky č. 2020019616. 04. 202017. 06. 2020
Program 21. zasedání ZMČ Praha - Březiněves15. 04. 202023. 04. 2020
Oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 úprav ÚP SÚ HMP02. 04. 202020. 04. 2020
Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP02. 04. 202020. 04. 2020
Nařízení primátora ze dne 17. 3. 2020 Č.j. MHMP 457739/202018. 03. 202031. 05. 2020
Rozhodnutí primátora ze dne 17. 3. 2020 č. 2/2020/COV19 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu18. 03. 202030. 04. 2020
Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 202017. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu změn vlny 1217. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání projednání návrhu zadání změny Z 3164/12 vlny 1217. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 1717. 03. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 9 úprav U 1372/09 a U 1373/209 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy10. 03. 202017. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy10. 03. 202017. 04. 2020
Oznámení záměru - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovody, dešťová a splašková kanalizace na pozemku 427/89 k. ú. Březiněves09. 03. 202024. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro příjemce Kamila Velková a Elsa Felčárková05. 03. 202020. 03. 2020
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí č. j. MCP8 059009/2020 o umístění stavby "Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 8 - Ďáblice, Březiněves"26. 02. 202012. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeni řízení o vydání změny vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy25. 02. 202003. 04. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plán sídelního útvaru hl.m.Prahy23. 02. 202010. 04. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednáni a vystavení návrhu změny vlny 12 Úzmního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy23. 02. 202010. 04. 2020
Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/1223. 02. 202009. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z3148/12, Z 3158/12, Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy21. 02. 202001. 04. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy21. 02. 202001. 04. 2020
Přehled přijatých usnesení z 20. zasedání ze dne 12.2.2020 + úpravy rozpočtu za 2/202019. 02. 202019. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy17. 02. 202019. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 10. 02. 202019. 03. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek05. 02. 202009. 03. 2020
Veřejná vyhláška- oznámení o návrhz opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek05. 02. 202009. 03. 2020
Program 20. zasedání ZMČ Praha - Březiněves05. 02. 202013. 02. 2020
Přehled přijatých usnesení z 19. zasedání ze dne 27.01.202003. 02. 202002. 03. 2020
Rozpočet MČ Praha - Březiněves na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 202503. 02. 202031. 03. 2021
Rozpočet MŠ Březiněves na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 202303. 02. 202031. 03. 2021
Rozpočet Centra sociálních služeb Březiněves na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 202303. 02. 202031. 03. 2021
Oznámení záměru - uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku 354 k.ú. Březiněves27. 01. 202011. 02. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy22. 01. 202010. 03. 2020

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Více >>