loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Úřad a samospráva>Úřední deska
Rekreační areál

Úřední deska

DokumentOdDoKde
Usnesení o prodloužení termínu k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby24. 11. 202010. 12. 2020
Oznámení záměru MČPB - Prodej pozemku parc. č. 515, k.ú. Březiněves16. 11. 202009. 12. 2020
Přehled přijatých usnesení z 28. zasedání ze dne 4.11.2020 + úpravy rozpočtu za 10/202011. 11. 202011. 12. 2020
Plán zimní údržby 2020/202130. 10. 202031. 03. 2021
Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 10. 2020 o přijetí krizového opatření platného od 28.10.202027. 10. 202031. 12. 2020
Výsledky dobrovolné aukce prodeje pozemku parc. č. 504, k.ú. Březiněves26. 10. 202030. 11. 2020
Zahájení zjišťovacího řízení " Základní škola Březiněves"22. 10. 202009. 11. 2020
Oznámení záměru MČPB - Prodej pozemku parc. č. 516, k.ú. Březiněves21. 10. 202025. 11. 2020
Přehled nových krizových opatření Vlády ČR - COVID 19 - ze dne 21.10.202021. 10. 202003. 11. 2020
Zahájení zjišťovacího řízení " D0, stavba 520 Březiněves - Satalice "21. 10. 202006. 11. 2020
Změna podmínek pro otevírání přijatých obálek - prodej parcely 504 k. ú. Březiněves z důvodu přijatých vládních opatření 20. 10. 202027. 10. 2020
Oznámení záměru - prodej pozemku a uzavření Kupní smlouvy k věci nemovité - pozemku parc. č. 273, k.ú. Březiněves 16. 10. 202003. 11. 2020
Informace z krizového štábu MČ Praha – Březiněves ze dne 14.10.202015. 10. 202002. 11. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy14. 10. 202023. 11. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy14. 10. 202023. 11. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy14. 10. 202023. 11. 2020
Nouzový stav - sdělení Krizového štábu 13. 10. 202003. 11. 2020
Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání ze dne 5.10.2020 + úpravy rozpočtu za 9/202012. 10. 202012. 11. 2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření09. 10. 202031. 12. 2020
Omezení úředních hodin ÚMČ Praha - Březiněves09. 10. 202025. 10. 2020
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy02. 10. 202011. 11. 2020
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy02. 10. 202011. 11. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy02. 10. 202011. 11. 2020
Program 27. zasedání ZMČ Praha - Březiněves25. 09. 202005. 10. 2020
Výsledky dobrovolné aukce prodeje pozemku parc. č. 517, k.ú. Březiněves23. 09. 202026. 10. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Územního plánu sídelního úvarz hl. m. Prahy18. 09. 202006. 10. 2020
Oznámení záměru MČPB - Prodej pozemku parc. č. 504, k.ú. Březiněves16. 09. 202021. 10. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy16. 09. 202002. 10. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy14. 09. 202022. 10. 2020
Přehled přijatých usnesení z 26. zasedání ze dne 2.9.2020 + úpravy rozpočtu za 8/202009. 09. 202009. 10. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy04. 09. 202014. 10. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy04. 09. 202014. 10. 2020
Výsledky dobrovolné aukce prodeje pozemku parc. č. 518, k.ú. Březiněves01. 09. 202023. 09. 2020
Usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: Domy Březiněves-dopravní a technická infrastruktura01. 09. 202017. 09. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů významných změna vlny V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udžitelný rozvoj území26. 08. 202013. 10. 2020
Program 26. zasedání ZMČ Praha - Březiněves26. 08. 202002. 09. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prah a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území24. 08. 202012. 10. 2020
Přehled přijatých usnesení z 25. zasedání ze dne 12.08.2020 19. 08. 202018. 09. 2020
Oznámení záměru MČPB - Prodej pozemku parc. č. 517, k.ú. Březiněves17. 08. 202016. 09. 2020
Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy17. 08. 202005. 10. 2020
Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 16 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy17. 08. 202005. 10. 2020
Program 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Březiněves05. 08. 202013. 08. 2020
Přehled přijatých usnesení z 24. zasedání ze dne 29.07.2020 + úpravy rozpočtu za 7/202004. 08. 202004. 09. 2020
Oznámení záměru MČPB - Prodej pozemku parc. č. 518, k.ú. Březiněves31. 07. 202027. 08. 2020
Program 24. zasedání ZMČ Praha - Březiněves22. 07. 202030. 07. 2020
Oznámení o volném místu MČ Praha Troja20. 07. 202005. 08. 2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MČ Praha - Šeberov20. 07. 202005. 08. 2020
Mimořádné opatření 01. 07. 202031. 07. 2020
Výzva k odstranění nedostatků01. 07. 202017. 07. 2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlevního města Prahy01. 07. 202010. 08. 2020

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Více >>