loading
Zapnout grafiku
Úterý 28. 05. 2024, svátek má Vilém
   
Rekreační areál  

Aktuality

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 2023 - 2024

Platnost dne

S blížící se zimou přichází i potřeba efektivní údržby místních komunikací. Městská část Praha-Březiněves nyní představuje Plán zimní údržby pro období 2023 - 2024, který bude zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu i v chladných a náročných zimních měsících.


OBSAH DOKUMENTU:


1. Základní ustanovení, pojmy
2. Zajištění údržby komunikací
3. Zajištění schůdnosti nemotoristických komunikací
4. Kalamitní situace
5. Závěrečná ustanovení


1. Základní ustanovení, pojmy
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za
zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
Jelikož není možné v zimním období závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale lze je pouze zmírnit a
vzhledem k tomu, že nelze tyto závady zmírnit ve stejný okamžik na celém území MČB, určuje Plán zimní
údržby i pořadí, dle kterého budou komunikace postupně udržovány. Pořadí vyplývá z „nestejné
důležitosti místních komunikací a z technicko-ekonomických možností týkajících se provádění zimní
údržby.
Vlastníkem většiny komunikací a chodníků nacházejících se na území MČB je hl. m. Praha. Technická správa
komunikací, která vykonává pro hl. m. Prahu údržbu „prioritních“ komunikací, se v rámci MČB stará o úklid
pouze dvou komunikací. Jedná se o ul. Na Hlavní a ul. U Parku. Všechny prostředky spojené se zbývající zimní
údržbou jsou hrazeny z rozpočtu MČB. Magistrát na tuto údržbu nepřispívá žádnými prostředky přesto, že již
delší dobu platí tzv. Kuberova novela, kdy zodpovědnost za úklid chodníků přešla z majitele přilehlé nemovitosti
na majitele chodníku. V této situaci není Úřad MČB i při vší snaze schopen zvládnout úklid komunikací ke
spokojenosti všech obyvatel. Proto bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří si dle starých zvyklostí odklízeli
sníh v minulém zimním období sami. Zároveň bychom chtěli vyzvat naše obyvatele, aby se i během letošní zimy
v případě potřeby aktivně zapojili do údržby komunikací. Děkujeme.
Plánované období zimní údržby: 01.11.2023 – 31.3.2024


2. Údržba komunikací
Údržbu zajišťuje:
a) TSK (pouze ul. Na Hlavní, ul. U Parku)
b) IPODEC (vybrané předané komunikace III. a IV.třídy, údržba je provedena ve lhůtě 12 hod od nahlášení)
c) v případě kalamity mimořádně sjednaní dopravci a mechanismy (nakladač atd.)
I.pořadí: komunikace dopravně důležité spojující nebo navazující na komunikace po nichž je vedena dopravní
zátěž veřejné hromadné dopravy (ul. Na Hlavní, U Parku)
II.pořadí:místní komunikace III. a IV. třídy (ostatní předané komunikace)


3. Zajištění schůdnosti nemotoristických komunikací – chodníků
Údržbu zajišťuje Úřad MČB, chodníky jsou rozděleny dle pořadí důležitosti:
I.pořadí: přístupové cesty k autobusovým zastávkám a k úřadu (ul. Na Hlavní, U Parku)
II.pořadí:zahrnuje chodníky zařazené do zimní údržby komunikací (ostatní předané chodníky)


4. Kalamitní situace
Kalamitní situace je vyhlášena v době, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná. Kalamitní
situaci vyhlašuje a odvolává starosta MČB na základě návrhu nadpoloviční většiny zastupitelů MČB.
Zajišťování podmínek sjízdnosti a schůdnosti při kalamitní situaci se neprovádí podle PZÚ, ale operativně podle
povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích a chodnících s přihlédnutím k pořadí důležitosti
při zajištění sjízdnosti a schůdnosti těchto komunikací.

5. Závěrečná ustanovení
Konkrétní ustanovení PZÚ mohou být v průběhu zimního období po projednání měněny. Změny PZÚ budou
neprodleně předloženy zastupitelstvu MČ Praha – Březiněves ke schválení.
Tento Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) je zpracován a schválen zastupitelstvem MČB pro obvyklý stav
meteorologické situace v zimním období (zpracováno dle zákonů č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a č.
131/2000Sb., o hlavním městě Praze a dále dle vyhlášek hl. m. Prahy č.39 a 45/1997 a jejich následných
nařízení, na jejichž základě se tyto vyhlášky mění ve znění pozdějších předpisů).
Místní komunikace v Praze mohou být zařazeny z důvodu dopravní bezvýznamnosti do tzv. kategorie
„neudržované“. Na těchto komunikacích se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Upozornění: V případě, že vozidla parkující na ulici nebo na chodníku budou bránit průjezdu čistících vozidel,
nebude možné tyto úseky udržovat.

Ke stažení
Příloha ve formátu DOCX

 

 

01Červen
SVOZ BIOODPADU
02Červen
DĚTSKÝ DEN - ČÍM BUDU AŽ VYROSTU
Milé děti, zveme vás na dětský den, který se bude konat v Březiněvsi dne 02. 06. 2024 od 13 do 18...
06Červen
Příběhy slavných - vyprávění spisovatelky PhDr. Marie Formáčkové
Srdečně Vás zveme na přednášku do knihovny Březiněves. Tentokrát si poslechneme vyprávění PhDr....
08Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
15Červen
BŘEZINĚFEST
20Červen
Beseda v knihovně: Osobní styl a image - tentokrát o letních kombinacích
Přijďte si poslechnout inspirativní rady a naučit se , jak zdůraznit svůj osobní styl během letních...
22Červen
MOBILNÍ SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané, níže uvádíme termíny pro mobilní sběr objemných odpadů, který bude probíhat ve...
22Červen
SVOZ BIOODPADU
20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2