loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

2022

Leden

Denní teploty se během měsíce pohybovaly těsně nad nulou. Noční teploty při slunečných dnech klesly k mínus 8°C. První týden smíšené přeháňky, druhý týden sněžení. Od poloviny měsíce byla zatažená obloha s deštěm, či smíšenými přeháňkami.


Únor

Teploty přes den po celý měsíc nad nulou v rozmezí 2 – 12°C. Noční teploty první týden pod bodem mrazu do -4°C. Silnější mráz se objevil jen 12. února, kdy teplota klesla na mínus 7°C a 17. února dokonce k mínus 12°C. Jinak do konce týdne se noční teploty pohybovaly v rozmezí mínus 4 až mínus 7°C. Přeháňky smíšené či sněhové se objevovaly skoro každý den.


Nová výstavba

V únoru zahájila práce na svém stavebním projektu společnost ABP Holding. Na pozemcích 427/18 a 427/5 bude dle platného projektu postaveno celkem 102 nových domů. První fáze bude realizována v ulici Na Poli. V této souvislosti musela být uzavřena polní cesta vedoucí na most směrem na Zdiby. Bude zde vybudována nová část komunikace, která bude napojena na stávající ulici K Březince.


Válka na Ukrajině

Realita všedních dní dostala ve čtvrtek 24. února velkou ránu a trpkou příchuť. Putinovské Rusko vyvolalo válečný konflikt na Ukrajině a samozřejmě v nás obavy z toho, jaký dopad bude takový čin mít na Evropu. Už jen nejstarší generace Evropanů zažila válku na vlastní kůži a pamatuje, jaké útrapy válečné běsnění přináší. Pro drtivou většinu z nás jde o zcela novou zkušenost. Nikoho by ani nenapadlo, že je v civilizované Evropě 21. století možné tak zásadním způsobem popřít základní demokratické principy a právo národa na sebeurčení. Že pár jednotlivců může ve své mocichtivosti během pár hodin narušit dlouhá desetiletí budovaný a udržovaný mír. Ruská invaze na Ukrajině rozpoutala běh událostí, které se najednou přímo dotýkají celé Evropy, České republiky i občanů Březiněvsi. Díky obětavosti a ochotě našich obyvatel u nás našlo útočiště více než 90 dětí, maminek, babiček z Ukrajiny, kteří museli opustit své domovy kvůli válce a u nás našlináhradní střechu nad hlavou. Hned po vypuknutí konfliktu vznikl za účasti zástupců městské části a našich hasičů koordinační tým, který se aktivně zapojil do organizace pomoci. Pro ukrajinské maminky s dětmi se obratem uspořádala sbírka základních potřeb, která vynesla téměř 100 krabic oblečení, drogerie, hygienických potřeb, hraček pro děti, léků a jídla. Tyto věci byly hned druhý den předány maminkám a dětem ubytovaným v hotelu Golem.


Hasiči a válka na Ukrajině

Kvůli velké uprchlické krizi, zapříčiněné invazí Ruska na Ukrajinu, jsou postupně zařazeny prakticky všechny pražské jednotky do pomoci uprchlíkům. Ve spolupráci s HZS Praha a MHMP pomáhají jednotky s převozem lidí do nouzových ubytování po celé ČR. Opět se drží pohotovosti družstev. Jen naše jednotka najela s naším dopravním automobilem několik tisíc kilometrů a odpracovala stovky hodin. Vše se obešlo bez velkých problémů a snad již nebude naší pomoci v této souvislosti potřeba.

Březen

Začátek března velice slunečný s teplotami přes den do 7°C, ale noční klesaly k mínus 8°C. Sněhové srážky se objevily jen 4 a 5. března, jinak byl měsíc zcela beze srážek. Poslední týden slunečné a velmi teplé
počasí s teplotami až 20°C. V noci však ještě mrazíky do mínus 6°C.


Duben

Začátek měsíce velice chladný s teplotami přes den jen kolem nuly a noční klesaly až k mínus 6°C. Teprve druhý týden se oteplilo na krásných 15°C, ale noční teploty zůstávaly stále kolem nuly nebo pod bodem
mrazu. Od poloviny dubna se sice denní teploty zvýšily na 16°C a noční již zůstávaly nad bodem mrazu, ale bylo pochmurné deštivé počasí a sluníčko se ukázalo jen velmi málo. 30. dubna, tedy na čarodějnice bylo polojasno
s teplotou 20°C.


Čistá Březiněves

Navzdory nevyzpytatelnému aprílovému počasí se dokázali občané sejít 23. dubna k akci Čistá Březiněves, která probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Akce má za cíl vyčistit bezprostřední okolí naší obce od odpadků a dalšího nepořádku.


Čarodějnice

Po tříleté covidové pauze se občané mohli konečně sejít u příležitosti oslav filipojakubské noci, tedy pálení čarodějnic. Zapálení hranice, tentokrát hned se dvěma čarodějnicemi, doplnil bohatý doprovodný program. Vystoupení Jana Kalouska a skupiny Overtime pro dospělé a Magdaleny Reifové pro děti. Děti navíc mohly využívat skákací hrady, malování na obličej nebo si jen tak užít prostředí vypouštěné vodní nádrže v rekreačním areálu.


Řehtání a klepání

V letošním roce se opět konalo řehtání a klepání. Na Zelený čtvrtek a Velký pátek chodily děti s řehtačkami po obci a typickým zvukem upozorňovaly na blížící se Velikonoce. Na Bílou sobotu obešly děti obec s klapačkami a na různých zastávkách obdržely od místních obyvatel sladkosti. Po oba dny doprovázely skupinu i děti z Ukrajiny, které se v Březiněvsi ukrývají před válkou, jež Ukrajinu sužuje. Po hrůzných zážitcích z války se tak mohly uvolnit a užít si naši oslavu jara

.
Velikonoční jarmark

Na Zelený čtvrtek se v komunitním centru konal I. Ročník velikonočního jarmarku. Nádvoří Centra zdravotních a sociálních služeb se osvědčilo jako velice vhodně vybrané místo, kde se můžou společně setkávat občané nejen u kulturních příležitostí. Program byl zacílený na velikonoční zvyky, jako je vázání pomlázky nebo tvorba velikonočních dekorací. Děti si mohly vyzkoušet zdobení perníčků a maminky nebo babičky zase vazbu květin. Při této příležitosti vystoupily i děti z mateřské školy. Celým odpolednem provázel kouzelník a animátor Jakub Koutský a o občerstvení se postarala restaurace Trattoria Famiglia.


Květen

Začátek měsíce velmi deštivý, bouřkový s teplotami do 20°C. Od 9. května skoro jasná obloha s teplotami kolem 25°C. Toto krásné počasí se zkazilo až poslední týden, kdy bylo velmi mnoho srážek a teplota klesla na pouhých 20°C.


Nové zastávky

Dne 1. května byly do provozu uvedeny nově zrekonstruované a také vybudované autobusové zastávky Březiněves a Na Boleslavce. Zastávky již můžou občané plně využívat. Můžu říci, že záměr modernizovat a kultivovat prostory původních zastávek se naplnil. Nové zastávky splňují všechny platné normy a jsou zastřešené.


Pokládání věnců

I v letošním roce proběhl u březiněveského památníku věnovaného obětem světových válek pietní akt u příležitosti ukončení 2. světové války. Čestnou stráž zde drželi členové sboru dobrovolných hasičů.

Výlet seniorů

V pátek 13. května odjížděl autobus seniorů na dvoudenní výlet do Lednice, jedné z nejkrásnějších oblastí České republiky. Lednicko-Valtický areál je od roku 1996 zapsán v seznamu UNESCO. Cílem byl hotel Galant. V pátek byla připravena večeře ve vinném sklípku a degustace vína. K dobré náladě přispěla cimbálová kapela. Sobotní den byl vyhrazen pro prozkoumání Lednicko-valtického areálu. Počasí bylo letní a velice horké.


Staročeské Máje

14. ročník se konal v sobotu 21. května. Velká májka byla postavena týden před konáním akce za pomoci dobrovolných hasičů. Kecalem pro tento rok byl stanoven Vladimír Benda a roli kata převzal Marek Maděra. V letošním roce průvod navštívil 4 rodiny děvčat (Bendovi, Černý, Petráškovi a Maděrovi). Máje jsou však také příležitostí setkávat se se seniory při významných jubilejích. Průvod se proto zastavil v rodině Mikulových, v níž v letošním roce slavila paní Hana Hořinová své 93 narozeniny. Ve večerních hodinách začala májová veselice. Na začátku byl přivítán chlebem a solí místostarosta Petr Petrášek. Po zhodnocení celého průběhu dne, zatančení Besedy a sóla pro vyváděná děvčata předal Kecal právo zpět starostu zastupujícímu Petru Petráškovi.


Posezení seniorů

Po dlouhé covidové době se mohlo konat tradiční posezení seniorů nad 65 let. Tato akce se konala 22. května v odpoledních hodinách v sále restaurace Trattoria Famiglia. Sál byl velice rychle zaplněn. Pro zpestření bylo připraveno občerstvení. K dobré náladě hrála kapela Dolinečka, která hrála na přání. Některé páry tančily, jiní se věnovali sousedům, které viděli po více než dvou letech. Na toto setkání dorazili i senioři z nové postavených domů.


Májové střílení

Střelecký spolek Březiněves uspořádal již 5. ročník tradičního májového střílení, který se konal 28.5. na střelnici Malý Újezd u Mělníka. Účastníci si mohli vyzkoušet střelbu z malorážek na 25 a 50 metrů. Akce se vydařila a organizátoři, kterými byli pan a paní Maříkovi a pan starosta Jiří Haramul byli velice spokojeni.


Základní škola

ZŠ Březiněves má platné stavební povolení. Na přelomu května jsme obdrželi skvělou zprávu. MČ Březiněves získala platné stavební povolení pro výstavbu nové základní školy v Březiněvsi.

Rybářské závody

Rybářské závody se konaly 22. 5. 2022. Celkem se zúčastnilo 22 soutěžících z toho pouze 3 mládežníci. Absolutní vítězem byl host Lukáš Podhorský s chycenými 159 cm (3x kapr, 1x lín) největší ryba patřila členovi naší mládeže Janu Kvapilovi (10 let), šlo o 98 cm amura. Mládeže do 15 let se letos zúčastnili pouze tři rybáři. V kategorii dospělých byla účast jedna z nejvyšších, a to 19 soutěžících.


Brigáda TJ

V sobotu 28. května proběhla brigáda, která přispěla opět k zvelebení okolí areálu. Byl dotažen internetový kabel do kantýny, byly upevněny držáky kol, na dvě branky se připevnily kolečka pro pohodlnější přesun, uklidil se interiér skládku na tréninkové pomůcky. Po delší době se nalakovaly lavičky pro diváky, vytrhal se plevel kolem hřiště a chodník byl chemicky ošetřen, vygruntovala se odpočívárna a nalakovaly se lehátka, křovinořezem se posekala tráva na parkovišti a byla uklizena tělocvična.


Demolice domu čp. 13

Ve druhé polovině května došlo k demolici objektu čp. 13 v ulici Na Hlavní. Dům odkoupila městská část, protože se stane součástí nově vznikajícího centra Březiněvsi. Po zbourání objektu bude městská část pozemek využívat tak, aby zpříjemnil ráz městské části do doby, než se zde vybuduje objekt úřadu městské části, zázemí pro zdravotní, sociální a komunitní služby nebo poštu s Czechpointem, dle architektonické studie rekonstrukce Centra zdravotních a sociálních služeb, jejíž autorkou je Ing. Arch. Simona Felixová. Tato studie byla vybrána v hlasování občanů v září 2021.


Červen

Na dětský den nádherné slunečné počasí s teplotou 24°C. Během měsíce se sice objevovaly bouřky, ale teplota se držela nad 25°C a atakovala i 30°C. Na samém konci měsíce se teplota vyšplhala k 35°C. 6x během měsíce se objevila bouřka, ale to bylo způsobeno nejspíš vysokými teplotami.


Rybářský zájezd

3.–5. 6. Každým rokem pořádá za finančního přispění MČ Praha-Březiněves naše rybářské sdružení tematické zájezdy. Účelem je poznat jiné rybářské lokality, zdokonalit lovnou techniku a prožít oddechové dny v přírodě. V letošním roce rybáři navštívili soukromý rybářský revír Benjamin v Klobukách u Slaného. Tento rybník rybáři již několikrát navštívili v minulých letech a vždy díky k dobrému zarybnění přinesl všem účastníkům nezapomenutelné rybářské zážitky. Zájezd se uskutečnil o víkendu 3. až 5. června 2022. O účast byl velký zájem. Celkem se zúčastnilo 21 dospělých členů a 6 dětí. Každý zde mohl vyzkoušet veškeré rybářské techniky a poznat novodobé trendy lovu ryb. Pro začátečníky byly zde získané velkým přínosem, neboť někteří členové se zúčastňují veřejných rybářských soutěží a je nutné vědět, že dokonalá příprava a rybářské vybavení není dnes jen prut s háčkem, ale soubor několika složitých systémů k přilákání a zdolání skutečně trofejních ryb.


Rekreační rybník

Letošní sezóna rekreačního rybníka byla plná změn. Již minulá sezóna provozu rekreačního rybníka jasně ukázala, že je zapotřebí investovat do technologie pro úpravu vody a že rybník musí projít
rekonstrukcí. V průběhu zimních měsíců se začalo konat. Odbornou firmou byl vypracován posudek stávajícího stavu a doporučení, na jejichž základě MČ poptala do výběrového řízení na kompletní opravu a modernizaci
technologie pro úpravu vody několik firem. Po letech provozu byla nutná výměna motorů u velkokapacitních čerpadel, výměna všech měřících zařízení, oprava budovy a modernizace zásobníků chemie. Vše se zdárně
povedlo a již první sezóna ukázala, že tento typ investice byl tím správným krokem. Důkazem byla vysoká návštěvnost a stálá kvalita vody v průběhu celé sezóny. Další významnou změnou byla výměna provozovatele občerstvení v rekreačním areálu. Po řádném výběrovém řízení (smlouva na jeden rok/sezónu) byla uzavřena smlouva s provozovatelem Danielem Válkem. Ten si prodejní místo upravil a zvětšil o jednu mobilní jednotku.
Rozšířil nabídku prodávaného sortimentu a nabízené služby, jako je pronájem slunečníků a lehátek. V číslech to znamenalo 9807 návštěvníků z toho občanů z obce 2831.


Setkání občanů Březiněvsi

V květnu a červnu proběhlo pět setkání zastupitelů s občany obce. Setkání se zúčastnily desítky občanů a uskutečnila se na pěti různých místech městské části. Občané měli možnost diskutovat se zastupiteli o tom, co občany trápí, těší nebo zajímá. Na každém setkání padaly podstatné otázky nebo připomínky.


Červenec

Začátek měsíce sice deštivý, ale velice teplý. Teploty stále kolem 30°C. 6x za měsíc se objevila bouřka s deštěm. Druhá polovina měsíce byla na déšť slabší. Vyšší srážky se objevily až v posledním týdnu, ale
teploty byly stále vysoké.


Srpen

Začátek měsíce velmi teplý s teplotami dosahujícími až k 35°C. Sice drobné dešťové přeháňky, ale teplo. Druhá polovina měsíce propršela. Teploty do 25°C, ale každý den pršelo, nebo se objevila nějaká přeprška či
bouřka.


Tenisový kemp mládeže – 5. ročník.

Poslední srpnový týden proběhl tenisový kemp pro děti a mládež. Letos se ho zúčastnilo 35 dětí z řad tenisové mládeže. Náplň kempu zůstává stejná, jako v předchozích letech. Na závěr kempu obdrželi účastníci tenisové vybavení značky JOMA.


Září

První tři dny měsíce krásné slunečné počasí s teplotou 23°C. Potom se již objevovaly každý den srážky. Teplota se postupně ochlazovala a na konci měsíce již bylo jen 16°C. Poslední týden celý propršel.

Březiněfest

Nový školní rok jsme v Březiněvsi přivítali již pátým ročníkem hudebního festivalu BřeziněFest. V letošním roce bylo připraveno několik změn. Oproti minulým rokům byl termín festivalu posunut na první zářijový víkend. Přesněji v sobotu. Poprvé od zahájení festivalu se vybíralo vstupné a byl zahájen předprodej. Pro děti a seniory zůstal festival zdarma. Každým rokem se organizátoři snaží posunout festival o krok dál. Letos vsadili na interprety a skupiny. Při jejich výběru se drželi osvědčeného scénáře, vybrat složení jednotlivých účinkujících tak, aby si z nabídky mohl každý vybrat. Počasí letos přálo, a tak nic nebránilo skvělé zábavě.

Doprovodného programu v letošním roce nebylo málo. Děti se mohly vyřádit na rodeo býkovi, který se stal již nedílnou součástí festivalu. Pro menší byl připraven balónkový bazének, malování na obličej a punkové účesy.
Ve fotostánku se mohly nejen děti zvěčnit s dekoracemi a pozadím v grafice letošního festivalu. Stavu bez tíže na aerodromu a horolezecké stěny si užívala naše dospívající mládež. V přestávkách mezi vystoupením skupin
byla atmosféra rodinného festivalu doplněna hudbou z DJ stanu a moderace celého odpoledne se již podruhé ujal reportér Českého rozhlasu Radiožurnál Ondřej Vaňura. Pro všechny návštěvníky byl připraven den otevřených dveří naší hasičské zbrojnice. Hasiči připravili pro návštěvníky ukázku techniky a hasičských vozů. Pomyslnou třešničkou na dortu byl rodinný závod na koloběžkách u jednoho z našich partnerů, společnosti Andy Motors. Trasa vedla kolem dětského hřiště. Rodinná klání měla i své výherce, kteří byli obdarováni sladkými i věcnými cenami od našich sponzorů čakovické pobočky cukrárny Hájek a Hájková a Pražské paroplavební společnosti.

Poděkování patřilo i partnerům, kteří se postarali o občerstvení: Restauraci Trattoria Famiglia za širokou nabídku jídla i pití, společnosti Aperittivo, která nabízela stánek s proseccem a vínem, i již zmíněné pobočce cukrárny Hájek a Hájková, která se stala novým partnerem festivalu a nabízela během něj sladký sortiment a kávu. Samotný hudební program napříč generacemi začal v sobotu ve 14:00 hod vystoupením skupiny Přeskopec, první návštěvníci si tak mohli poslechnout bluesové a rockové skladby této skupiny. První větší příliv návštěvníků byl zaznamenán na vystoupení skupiny Th!s. Čtyřčlenná rocková kapela s Vojtou Kotkem začala publikum pomalu, ale jistě rozhýbávat nejen svou písní Dance!. Následovalo programové okno pro starší publikum, alespoň takto se to v rámci produkce očekávalo. Opak byl pravdou. Petra Janů, která vystoupila se svou kapelou Amsterdam, svým energickým vystoupením učarovala všem přítomným. Starší i mladší publikum si zazpívalo nestárnoucí hity této rockové legendy a několikanásobné české slavice. Petra všechny okouzlila nejen svým hudebním vystoupením, hlasovým rozsahem, ale i pozitivní energií, kterou kolem sebe šířila na pódium i v backstage. Fanoušky i další návštěvníky roztančila skupina Sto zvířat v rytmu ska a reggae s občasnou dávkou swingu. Její podmanivé dechy a vtipné texty upoutaly pozornost i těch, kteří kapelu do té doby neznali. Jejich vystoupení bylo opětovným důkazem, že hudební scéně, na které jsou již přes třicet let, mají stále co nabídnout. Ve 21 hodin byl přivítán headliner festivalu, legendární skupina Čechomor. Vystoupení této skupiny bylo opravdovým a skutečným skvostem celého festivalu. Karla Holase i Františka Černého si pamatujeme z kultovního snímku Rok Ďábla. Ačkoliv od té doby už uběhlo 20 let a Čechomor za tu dobu prošel řadou personálních změn, základ skupiny zůstal beze změny. Fanoušci se dočkali toho, co očekávali. Perfektního výkonu muzikantů a písní, které všichni dobře znali. A i když na chvilku během vystoupení vypadl proud, nenechali se tím vyvést z míry ani návštěvníci, ani hudebníci. Tento malý technický výpadek podtrhl vynikající atmosféru festivalu. Vystoupení Čechomoru bylo famózní. Krásná tečka za krásným festivalem. Na festivalu se slavilo dvojité jubileum Petry Janů. V průběhu festivalu byl přítomen i štáb České televize, který natáčel dokument k dvojitému jubileu paní Petry Janů 2 x 35 let a 50 let na české hudební scéně. U této příležitosti pogratuloval oslavenkyni i zástupce naší městské části pan starosta Ing. Jiří Haramul.


Komunitní centrum

Po rekonstrukci budovy „A“ došlo na rekonstrukci budovy „B“, která se nachází v areálu ABCentra. V neděli 11. září proběhlo slavnostní zahájení činnosti Béčka a první ochutnávka plánovaných kroužků, worshopů, kulturních a komunitních činností. Zahajovací program představil koncepci aktivit, které bude komunitní centrum nabízet. V dopoledních hodinách začal workshop pro starší děti a dospělé. Účastníci si mohli vyrobit lapač snů povedením lektorek Barbory Maděrové a Věry Srbové. Následovaly dva bloky streamování a animování pro teenagery a děti ve věku prvního stupně základní školy. Lektorka Hana Hořáková tak mohla představit svůj kroužek Streamkids, kde se děti učí pomocí moderních technologií základy animace. V odpoledních hodinách přijelo divadélko pro děti Já to jsem s Víťou Marčíkem. Kolotoč pohádek zaujal nejen malé, ale i velké diváky. Krátká průtrž mračen diváky ani herce nijak neodradila. Pro nejmenší děti probíhal program s paní Anetou Malíkovou a jejím Smyslohraním. Děti do 3 let a jejich rodiče si tak mohli vyzkoušet hraní pomocí všech smyslů. Lektorka Hana Dušková, která plánuje v Béčku otevřít své kurzy tanečků pro děti od 3 do 6 let si připravila hodinu v rytmu havajských tanců. Děti dostaly jako dárek havajský věnec. Pro naše nejstarší bylo připraveno zahájení pravidelného klubu seniorů (budou se scházet pravidelně každé úterý v sudý týden). Místnost klubovny a menší sál byly připraveny pouze pro ně. Senioři měli možnost se sejít, popovídat si a zahrát bingo o věcné ceny. Následovala přednáška Petra Fejka na téma Jak se dělá ZOO. Bývalý ředitel pražské zoo přednášel a bavil účastníky z řad dětí i dospělých. Sál Béčka byl zcela naplněn (kapacita je 50 osob). Na závěr bylo připraveno promítání letního kina. Film byl vybrán občany v otevřeném hlasování na webových stránkách. Promítal se snímek Známí neznámí a účast navzdory chladnějšímu večeru byla velká. Hlavním cílem komunitního centra bude nabídnout aktivity všem věkovým kategoriím. Působit na ně v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti. Spolupracovat s ostatními organizacemi, spolky a místní mateřskou školou. Reflektovat zájmy a podněty členů březiněveské komunity, podporovat zdravý a aktivní životní styl našich spoluobčanů.


Rybářské závody

Závody proběhly 11. 9. Závodů se zúčastnilo sedmnáct rybářů včetně čtyř dětských zástupců. Členové rybářského sdružení připravili pro soutěžící i diváky vydatné občerstvení a vítězům soutěže
hodnotné ceny. I když účast soutěžících i diváků byla nižší než při minulých závodech, bojová nálada soutěžících a podpora jejich příznivců proměnila závody v nezapomenutelný zážitek. Závěrečné vyhodnocení se
neslo v duchu dobré nálady, i když se na „bedně“ objevila již známá jména. Lze konstatovat pouze: „kdo umí ten umí“. Absolutním vítězem se stal Marek Benda, který ulovil dvě trofejní ryby o délce 148 cm. Druhý se umístil
Volodymyr Lynyk se 109 cm. Třetí v soutěži a první v soutěži mládeže se umístil Jan Kvapil, který zdolal kapra 56 cm.


Stanoviště na tříděný odpad

V průběhu měsíce září byla dokončena první fáze vybudování nových stanovišť tříděného odpadu. První tři vytipované lokality byly v ulici Na Poli, Na Hlavní (Na Boleslavce) a v ulici K Březince. Všechna tři stanoviště jsou nyní v plném provozu. Stanoviště byla navržena tak, aby omezila pohyb nesprávně uloženého odpadu a tím přispěla k udržení čistoty v okolí sběrných míst. Kromě funkčnosti bylo usilováno i o vzhledově nápadité řešení, které občanům zajistí bezproblémové užívání a obsluhu kontejnerů. Námětem pro návrh byl znak obce a tvar březového listu. Koncepce je založena na principu nosných prvků – stylizovaných listů z pozinkovaného plechu a doplňující průhledné konstrukce z pozinkovaného tahokovu. Obě tyto části jsou kotveny do betonové podezdívky a k sobě navzájem. Listy tvoří pohledovou bariéru a vymezují prostor pro kontejnery, konstrukce z tahokovu brání zanášení odpadu do okolí. Tento prvek, který je díky umístění na veřejných prostranstvích denně na očích obyvatelům obce, může díky netradičnímu zpracování a vzhledu zpříjemnit každodenní život v městské části.

16. ročník turnaje čtyřher

Turnaj proběhl 10. září.


Mateřská škola

Školka slaví 10 let. Je tomu krásných 10 let, co se 3. září roku 2012 poprvé otevřela školní brána a do tenkrát jen Modrého a Zeleného klíčku vstoupily první zvídavé děti. Vzájemně se poznávaly, navazovaly svá první přátelství a společně objevovaly spoustu kouzel zatím neznámého světa. Zkrátka, jak se ve školce říká, začaly „hledat klíček od světa“. Od té doby utekla spousta času, z prvních malých předškoláčků jsou teenageři a došlo tedy i k ohlédnutí za těmi uplynulými roky, zavzpomínání a snad i malinko zrekapitulování všeho, co se od prvních dní událo. Ve školce chtěli nabídnout všem těm, kteří naší školkou prošli, ať už jako děti, rodiče nebo třeba jen jako naši přátelé, možnost zavítat do prostor spojených s prvními kamarády, novými hračkami, zajímavými objevy a společnými hrami. Aby se i oni mohli ponořit do vzpomínek a připomenout si,Jaké to tenkrát bylo. Připraveno bylo mnoho aktivit, od fotogalerie, v níž se naši absolventi mohli najít na třídních fotografiích, přes fotokoutek, výstavu hraček a prezentaci fotek z akcí pořádaných školkou, až po sladké občerstvení upečené kuchařkami školky. Stěžejním ale samozřejmě bylo právě ono setkání se po letech – rodiče se přišli podělit o své vzpomínky na školku i o současné radosti a strasti, děti se setkaly s dětmi, s učitelkami i s
ostatními dospěláky ze školy. Společně si připomněli historky úsměvné i ty, při nichž se zaleskly slzičky. A že jich leckdy ve dveřích při loučení s maminkou nebylo málo. Povídalo se, povídalo a řada vzpomínek byla
zachycena do pamětní knihy školky, vyrobené právě pro tuto příležitost. Volby. Ve dnech 23. a 24. září měli občané České republiky možnost volit zástupce do obecních zastupitelstev a v části republiky i do senátu. Průměrná účast byla na území České republiky v komunálních volbách 45,3 %, v Praze 43,91 %. Městská část Praha-Březiněves setrvává v dlouhodobém trendu vysoké volební účasti. V letošním roce to bylo 68,12 %. V naší městské části kandidovala dvě nezávislá sdružení: Občané pro Březiněves – sdružení pro výstavbu ZŠ, Centra služeb a silničního obchvatu Březiněves a sdružení Společně za Březiněves. Obě s devíti kandidáty na kandidátní listině. Sdružení Občané pro Březiněves získalo 74,13 % z celkového počtu volebních hlasů, tedy konkrétně 4 555 hlasů, a 7 mandátů v zastupitelstvu městské části. Společně za Březiněves získalo 25,87 % hlasů (a 1 590 hlasů) a ve výsledku 2 mandáty v zastupitelstvu.


Komunální volby v Praze

Zastupitelstvo Hl.m.Prahy se skládá z 65 členů, do komunálních voleb se přihlásilo 22 politických stran a sdružení s celkovým počtem 999 kandidátů. Komunální volby v Praze vyhrála koalice Spolu
pro Prahu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), která získala 24,72 % hlasů a 19 mandátů. Druhé skončilo ANO s 19,34 % a 14 mandáty. Třetí Piráti se ziskem 17,73 % budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 14,73 % a 11 mandátů. Pět zastupitelů bude mít STAN se 7,77 %. Šestá je SPD s 5,17 % hlasů a třemi mandáty.


Brigáda TJ

V září proběhla brigáda TJ. Bylo upravené roští u tréninkového hřiště, natřené a opravené radiátory v koupelně hostů a A týmu, uklizený skládek s dresy, odtravnění a odplevelení chodníků, úklid zámkové dlažby. Opraveny byly i sítě na obou hřištích. Povedlo se natáhnou a poopravit ochranné sítě na valu a proběhl úklid
kanceláří fotbalu.


Říjen

Celkem krásné babí léto s teplotami do 20°C. Střídavě sluníčko či zataženo s deštěm. Ráz tohoto počasí vydržel celý měsíc. 31. října polojasno s teplotou 21°C.


Oční ordinace

Dne 1.10. otevřela svou oční ordinaci Lenti-ka paní doktorka Kateřina Donátová. Vyšetření zraku nabízí dětem od tří let i dospělým pacientům. MČ se rozhodla podpořit nově vzniklou ordinaci příspěvkem
na základní vyšetření očí ve výši 200 Kč pro všechny seniory a děti do 15 let věku s trvalým pobytem v obci. Příspěvek bude poskytován do 31.12.2022.


16. ročník turnaje dvouher Březiněves OPEN

Turnaj proběhl 1. října.


Elektronická úřední deska

Do provozu se uvedla nová elektronická úřední deska, která je umístěna v parčíku vedle pomníku padlých v ulici Na Hlavní. Deska nabízí velkoformátový dotykový displej a možnost získat
informace o dění v městské části.


Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves

Dne 19. 10. 2022 proběhlo první ustanovující zasedání zastupitelstva naší městské části, na němž byli jmenováni noví zastupitelé a předsedové poradních komisí. Složení zastupitelstva MČ Praha-Březiněves pro volební období 2022–2026 spolu s jejich volebními výsledky. Ing. Jiří Haramul (starosta), Zdeněk Korint (1. místostarosta), Petr Petrášek (2. místostarosta), Ing. David Albert, Ph.D. (předseda komise investičních a stavebních projektů), Zdeňka Maděrová (předsedkyně kontrolního výboru a komise pro seniory), Ing. Lenka Králíková (předsedkyně finančního výboru a komise pro kulturu a komunikaci), Dagmar Špírková (předsedkyně pro zdravotní a sociální péči), Mgr. Martin Převrátil, Mgr. Zdenka Chaloupecká.

Základní škola

V letošním roce se podařilo věc posunout o velký krok v realizaci ZŠ v Březiněvsi. Základní škola má nyní platné územní rozhodnutí, čeká se na vydání vodoprávního povolení od vodoprávního úřadu,
dokonce roku se očekává vydání stavebního povolení. Celý proces výstavby základní školy je velice administrativně, technicky, finančně i časově náročný. Každý dílčí úspěch na sebe navazuje další možné kroky. Postupně se tak dostáváme k našemu cíli. Projekt je koncipován tak, aby vznikla nová, moderní škola 21. století. Jde o energeticky soběstačnou a úspornou budovu, která bude osazena fotovoltaickými panely, bude vytápěna a chlazena systémem 40 geotermálních vrtů. Vše v pasivním standardu. Vybudována budou velká a moderní sportoviště, která budou nabízet služby i zájemcům z řad veřejnosti: fotbalové hřiště, volejbalové a tenisové
kurty. Bude zde i atletický stadion. Ve škole se bude nacházet 1. a 2. stupeň s celkem 18 třídami pro 540 žáků. Součástí budou i odborné učebny a vnitřní tělocvičny. Škola umožní širší nabídku volnočasových kulturních,
sportovních a společenských akcí. Před školou bude parkoviště s dostatečnou kapacitou pro osobní automobily včetně stojanů pro nabíjení elektrovozidel. Ke škole bude jezdit autobusová linka číslo 103, která zde bude mít konečnou stanici a točnu.


Drakiáda

Víkend 22. a 23. října se nesl ve znamení podzimního tvoření a aktivit. Z původního plánu dvou akcí v jeden den, nám několikadenní průtrž mračen umožnila uskutečnit pouze první část programu, kterou byly
dílničky pro děti v Komunitním centru Béčko. Jednalo se o první dětský workshop v režii nově vzniklého komunitního centra. A tak bylo očekávání z řad organizátorů i návštěvníků veliké. Vše dopadlo skvěle, kapacita dílničky byla plná. Děti si nadšeně připravily a vybarvily svého vlastního draka. Někteří dokonce patrioticky v barvách Březiněvsi, jiní dali přednost svým oblíbeným hrdinům a dalším motivům. Hned druhý den se naštěstí
počasí umoudřilo natolik, že se mohli nejen vyrobené draky z dílničky vyzkoušet na první březiněveské drakiádě. Na plácku v ulici Zvěřinových se sešlo přes 150 dospělých a dětí. Byly k vidění desítky draků různých
barev a motivů. Pro děti bylo připraveno malé občerstvení a podzimní atmosféru podtrhlo společné opékání buřtů na ohni.


Zpravodaj

Zpravodaj má novou redakční radu. Na zasedání zastupitelstva dne 31.10. byla stanovena nová redakční rada. Šéfredaktorem se stala Ing. Lenka Králíková Jašková. Lenka je šéfredaktorkou od prosince 2017, má zkušenosti z PR a marketingu z komerčních nadnárodních korporací i neziskové sféry. Pro městskou část se stará o správu tištěných i sociálních médií a komunikaci. Dalšími členy jsou Zdeněk Korint (Zdeněk je součástí redakční rady od začátku vydávání zpravodaje. Byl jedním z jeho zakladatelů. Svými články a fotografiemi přispívá od listopadu 2011). Petr Petrášek (Petr je novým členem redakční rady. S jeho články jsme se mohli setkat nejen v rubrice představující činnost březiněveských hasičů. Petr je velitel hasičské jednotky, trenér mládeže fotbalu a zastupitel), Bc. Tomáš Bezpalec (Tomáš je novou posilou redakční rady. Je předsedou fotbalového klubu a zároveň místopředsedou celé tělovýchovné jednoty. Společně s trenéry a vedením FK vybudoval v naší městské části během 13 let až 270ti členou fotbalovou základnu. V pracovní sféře pracuje jako kouč, mentor, konzultant v ČSOB pro vyšší a střední management pobočkové sítě a vede tým vzdělavatelů), Jiří Skrčený (Jirka spojil celý svůj profesní život s reklamou a marketingem. Pracoval pro lokální, ale i nadnárodní klienty z různých oblastí. Práce v reklamě ho naučila perfektně ovládat mnoho různých dovedností najednou, věříme, že bude přicházet s novými nápady a zajímavými řešeními), Zdeňka Maděrová (Zdeňka je jednou z prvních členek v redakční radě. V průběhu let vás informovala zejména o sociálních tématech. Je mimo jiné předsedkyní komise pro seniory a jejím úkolem bude zpracovávat témata ohledně kulturního vyžití našich nejstarších občanů).


Dýňování a strašidelný průvod

Další letošní novinkou bylo dýňovaní. Poslední říjnovou neděli se nadšenci sešli v prostorách areálu ABCentra, kde společně dlabali dýně různých velikostí a tvarů. Do soutěže o nejveselejší, nejstrašidelnější a nejoriginálnější dýni se přihlásilo 35 originálních výtvorů z rukou dětí i dospělých. Hlasováním, kterého se zúčastnili všichni návštěvníci akce, se rozhodlo o vítězích dýňového odpoledne, kteří si odnesli drobné ceny. Odpoledne nebylo jen ve znamení dlabání, pro děti byl připraven i doprovodný program v podobě rukodělných dílniček a malování na obličej. K občerstvení byla k prodeji dýňová polévka, krásné dýňové muffiny a cup cake se strašidelnými motivy. Jakmile se začalo stmívat byl pro účastníky dýňování a další příchozí rodiny s dětmi připraven tradiční lampiónový průvod okořeněný strašidelnou stezkou po Březiněvsi. Cesta plná strašidel vedla od ABCentra Bezinkovou ulicí přes panelovou cestu kolem rekreačního rybníka. Dále přes park, přechod, kolem fotbalového hřiště a přes školku zpátky do ABCentra. Tam se mohli všichni účastníci vyfotit s jednotlivými maskami v připraveném fotokoutku.


Listopad

V začátku měsíce teploty do 14°C a noční od 2 do 6°C. První mrazík se objevil 18. listopadu, kdy teplota v nočních hodinách klesla k mínus 4°C. Od tohoto data se noční teploty pohybovaly v rozmezí mínus 2
až mínus 7°C. Druhá polovina měsíce byla srážkově vydatnější. 19 a 20 listopadu sněžilo.


Svatomartinská zábava

V sobotu 19. 11. 2022 proběhl v restauraci Trattoria Famiglia 15. ročník Svatomartinské zábavy pod patronací fotbalového oddílu. Oproti komornějšímu loňskému ročníku, na kterém se kvůli obavám z onemocnění covid-19 sešlo asi 60 návštěvníků, se letos sál naplnil skoro jednou tolik, bylo tam asi 110 občanů. Skvělá zábava probíhala pod taktovkou DJ Martina, soutěžilo se s kapesníky a pivem, připravena byla bohatá tombola. Zábava skončila až 3. ranní hodinou, kdy byl taneční parket stále plně obsazený. Jubilejní 15. ročník se skutečně vydařil.


Vítání občánků

V neděli 20. 11. proběhlo Vítání občánků v Březiněvsi. Poprvé se tato tradiční akce uskutečnila v prostorách Komunitního centra Béčko. Nové občánky slavnostně uvítal starosta Ing. Jiří Haramul. Po úvodním slovu následovalo zapsání nových občánků do místní kroniky, kde mají všechny březiněveské děti svůj list s originální kresbou od paní Barbory Maděrové. Program zpestřilo kulturní vystoupení březiněveských dětí. Pro nové občánky byl připraven pamětní list, zlatý přívěšek a malý dárek. Slavnostní okamžiky zaznamenal profesionální fotograf, jehož fotografie jsou dárkem pro přítomné rodiče.


Klub seniorů – vánoční besídka.

V předvánočním čase děti z naší mateřské školy navštívily místní Klub seniorů, kde si společně s jeho členy udělali vánoční besídku a přítomným seniorům předvedly své hudební
vystoupení. Členové klubu na oplátku pro děti vyrobili malý dárek jako poděkování za představení. Cílem tohoto setkání je příjemné trávení společného času dvou odlišných generací, které se mohou navzájem obohatit.


Prosinec

Prosinec srážkově nadprůměrný. Smíšené přeháňky skoro každý den. 11 a 12 prosince napadl sníh. Každý doufal, že konečně budou po dlouhé době bílé vánoce, ale přišla velká obleva a sníh slezl. Na Štědrý den
bylo 10°C.


Vánoční posezení seniorů

Letošní vánoční posezení Klubu seniorů se konalo 10.12. a odehrálo se v duchu andělské hudby a domácího cukroví. O kulturní část se postaralo duo Angelorum se svým koncertem Řeč
andělů. Následovala ochutnávka cukroví jednotlivých členů klubu, které hodnotila odborná porota v čele se starostou Ing. Jiřím Haramulem, starostou SDH Březiněves Jaroslavem Pencem a předsedkyní komise pro
seniory paní Zdeňkou Maděrovou. Pro účastníky byl připraven malý dárek a bohaté občerstvení. V průběhu příjemného odpoledne se debatovalo nejen o aktivitách v Klubu seniorů.


Rozsvícení vánočního stromu

26.11. V odpoledních hodinách byl na náměstí připravený program u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Program odstartovaly děti z naší mateřské školy, které si s učitelkami připravily krásné vystoupení. Následovalo divadélko O vánoční hvězdě a zpívání u živého betléma. Ten byl v letošním roce podpořen živými ovečkami ze stáda z Nehvizd a poníkem Popelkou z Bořanovic. Letošní rok program na pódiu zpestřil oddíl tělovýchovné jednoty – oddíl zumby. A to hned ve třech věkových kategoriích. Trenérka Veronika Benešová se svými svěřenkyněmi předvedla energická taneční vystoupení. Zahájení adventu by nemohlo být bez nadílky pro děti z naší městské části z rukou Mikuláše, čerta a anděla. V Březiněvsi máme jen hodné děti, a tak všechny zůstaly bez čertovské úhony a nakonec si odnesly i dobroty. Začínající večer zpříjemnilo hudební vystoupení gospelové zpěvačky a moderátorky Hitrádia Leony Gyöngiösi, která se také ujala moderování celého programu. Děti si čekání na samotné rozsvícení mohly zkrátit připravenými dílničkami, zdobením perníčků, ražbou březiněveských grošů, výrobou svíček a návštěvou oblíbené andělské pošty. Posledním bodem programu bylo světelné zimní představení taneční skupiny Rinas, které navodilo tu správnou atmosféru k rozsvícení stromu, které bylo zlatým hřebem celého večera.

Klub psích sportů

Kynologické sporty mají v České republice velkou tradici. Češi jsou národem pejskařů. V psích sportech patříme mezi světovou špičku. V Březiněvsi byly před několika lety pořádány závody v agility. Pořádali se i kurzy poslušnosti se základním výcvikem psů. Když se musel pozemek, na kterém se cvičilo, opustit, bylo to smutné. O to veselejší byla pro pejskaře nyní skutečnost, že MČ Praha-Březiněves získala do dlouholetého pronájmu pozemek, který bude sloužit k výcviku pejsků a k provozování psích sportů. Ambicí členů Klubu psích sportů Březiněves je nabídnout všem opravdovým zájemcům o pejskařskou tématiku kvalitní zázemí, špičkové instruktory, tematické vzdělávací eventy, možnost získat nové vědomosti a strávit společně zajímavé chvíle se svým psím kamarádem. Areál klubu se nachází kousek od stavebnin u polní cesty k Hovorčovicím. Štěkot psů tak nebude rušit obyvatele Březiněvsi. I tak se do areálu dostanete z Březiněvsi pěšky během pár minut. V areálu jsou i parkovací místa pro zájemce nebo účastníky závodů, kteří přijedou z větší dálky. Rozměry areálu jsou 100x85 m. To umožní v budoucnu kromě přírodní trávy vybudovat i menší plochu s umělou trávou. To zase umožní využívat areál i v zimních měsících. Klub vedou lidé se zkušenostmi z této oblasti. Zakládajícími členy jsou Lenka Ludvíková, Markéta Korintová a Eliška Ludvíková.

Tenisti

Kapacita tenisového oddílu je plná a eviduje 46 členů z řad dětí a mládeže. O mládež se stará šestičlenný trenérský tým pod vedením Standy Richtera. Využívají se jak oba umělé, tak i antukový kurt.

TJ Březiněves

Co se děje v TJ Březiněves – sportovci mají již více než 400 členů. TJ je zdaleka největší spolek v Březiněvsi a stále roste. Dosáhli nových rekordů v počtu členů. Přibývají jak děti, tak dospělí. Důležité je, že většina nových členů je přímo z Březiněvsi. Členská základna se vyšplhala na aktuálních 403 sportovců. Výroční členská schůze proběhla 30. listopadu. Delegáti zase po čtyřech letech volili nové vedení TJ. Tak jako každoročně se bilancovalo: finanční hospodaření TJ, zprávy o činnosti jednotlivých oddílů a plány do roku 2023. Především se však tradičně opírají o velkou podporu ze strany MČ. Kromě běžné provozní dotace financuje městská část větší projekty. Letos to byla především rozsáhlá rekonstrukce sociálního zázemí budovy TJ. Chystají se na velkou akci: oplocení na horní straně fotbalových hřišť. Zumba přežila. Po koronavirové decimaci oddílu proběhla úspěšná resuscitace. Díky cvičitelce Veronice Benešové. Oddíl se v novém složení pilně připravuje na soutěžní vystoupení. Ambicí je opět umístění na stupních vítězů. Březiněveské veřejnosti se oddíl představil vystoupením na slavnostním rozsvícení vánočního stromu 26. listopadu. V rámci statistiky má fotbalový oddíl 269 členů, trvalý pobyt v Březiněvsi jich má skoro 30 %. Mládež tvoří 171 dětí s téměř 34 % s trvalým pobytem. Od roku 2009, kdy se začínalo s jedním mužským týmem a 14 dětmi všichni odvedli velký kus práce. V současné době je 10 kategorií. Z toho 6 mládežnických od 5 let do 18 let, muže A i B, gentlemany a JUNIORKY+.

Narozené děti:

Heřmanský Jonáš, Matúš Samuel, Solca Eli, Solca Naomi, Lisicka Dariana, Issa Zakia, Pohuliailo Demid, Usačova Michelle, Černá Simona, Ledvina Dominik, Kopotová Nella, Baťala Veronika, Zapletal Richard, Suščic Sára, Chalabi Ondřej, Nepraš Elliot, Kubíček Tobiáš, Bohata Jan, Tchamokov Anatoly, Haji Oscar Jan, Foretová Sára, Polívková Eliška, Tůma Viktor, Aleksanyan Ariana.

Úmrtí v obci:


Činglová Věra *5.5.1929 +12.12.2022
Ďurec Miloslav *15.10.1950 +6.3.2022
Fialová Jaroslava *18.4.1929 +14.7.2022
Haramulová Libuše *17.11.1942 +8.4.2022
Hrdličková Dagmar *8.7.1945 +14.11.2022
Janoušková Věra *7.8.1935 +7.5.2022
Kohoutová Zdeňka *7.3.1936 +23.4.2022
Kratochvílová Jana *16.6.1961 +25.1.2022
Skořepa Jiří *26.6.1944 +8.1.2022
Smětáková Dagmar *29.7.1933 +9.12.2022
Stanka Zdenek Vlastimil *15.1.1948 +7.6.2022
Šteker Pavel *7.6.1947 +14.9.2022

Vilím Antonín *18.2.1935 +16.6.2022

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2