loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

2018

LEDEN

Začátkem ledna napadl sníh. Rychle ale roztál, jelikož teplota ukazovala 7 °C a 6. ledna dokonce 10 °C. V polovině měsíce však došlo k ochlazení a i denní teploty byly pod bodem mrazu. V poslední třetině měsíce se denní teploty ustálily kolem 10 °C, avšak noční byly stále pod bodem mrazu a to -4 °C.

Prezidentské volby

České republice proběhla v lednu historicky druhá přímá volba prezidenta. První kolo se konalo 12. a 13. ledna 2018, druhé pak 25. a 26. ledna 2018. Stejně jako při první volbě v roce 2013 splnilo i letos podmínky pro účast celkem devět kandidátů. Post prezidenta obhájil Miloš Zeman, který ve druhém kole těsně – o 2,7 procentního bodu – porazil druhého postupujícího z prvního kola, bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. V Březiněvsi měl v obou kolech největší podporu právě profesor Drahoš, v tom druhém jej podpořily téměř dvě třetiny hlasujících. Podporu převážné většiny voličů získal Jiří Drahoš i v celé Praze, ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Miloš Zeman ale bodoval ve zbylých devíti krajích, včetně všech moravských. V obou kolech přišly v Březiněvsi k volbám tři čtvrtiny registrovaných voličů (74,7 % v prvním a 75,3 % ve druhém kole), což je výrazně více než celostátní průměr (61,9 % a 66,6 %). Zajímavostí je, že tentokrát přišlo více voličů během druhého kola, než v kole prvním - celkem o více než 400 tisíc. Miloši Zemanovi se mezi oběma koly podařilo aktivovat a získat na svoji stranu zejména v pohraničních oblastech celou řadu voličů, kteří se prvního kola nezúčastnili. 

Centrum sociálních služeb

V areálu Na Hlavní č.p. 14 se v posledních letech vystřídala řada krátkodobých nájemců. Nyní se bývalý statek ležící v centru městské části podařilo získat do majetku Březiněvsi. Nestává se každý den, aby městská část získala do svého vlastnictví objekt na tak strategickém místě, který navíc může zásadně přispět ke zlepšení infrastruktury a v důsledku toho kvality života občanů. Jak známo, Březiněves se – zejména kvůli církevním restitucím – potýká, a i v budoucnu zřejmě bude potýkat, s nedostatkem pozemků potřebných pro další rozvoj. Naskytne-li se proto možnost, jak vlastní zázemí rozšířit, není na místě váhat. S nákupem pomohl magistrát. Taková možnost se objevila minulý rok, když se začalo proslýchat, že statek je na prodej. Starosta Ing. Jiří Haramul oslovil majitele a následně se mu podařilo přesvědčit zástupce magistrátu, aby MHMP pomohl s odkupem nemovitosti. Březiněveské zastupitelstvo začalo rychle konat a po obtížných jednáních ohledně získání finančních prostředků se na konci roku 2017 podařilo toto projednat a schválit v zastupitelstvu HMP! Získání magistrátní dotace bylo klíčové, protože financování tak velkého projektu ze zdrojů městské části by nebylo možné. Ještě koncem loňského roku pak byla zastupitelstvem MČB schválena a starostou podepsána kupní smlouva. V nejbližší době by měla být změna vlastníka zapsána do katastru. Zároveň bylo Zastupitelstvem MČ Praha- -Březiněves projednáno a odsouhlaseno zřízení příspěvkové organizace městské části, která bude areál provozovat a jejíž primární náplní bude poskytování sociálních služeb. Financování budoucího provozu bude již na městské části, počítá se samozřejmě s využitím příspěvků na sociální služby garantovanými státem a městem. Mezi březiněveskými seniory již také proběhla anketa, o jaké služby by byl největší zájem. Cílem celého záměru je vytvořit chybějící infrastrukturu s důrazem na zajištění základních sociálních a zdravotnických služeb, provoz denního stacionáře pro potřebné březiněveské občany a poskytování terénní pečovatelské služby. Do areálu by měla být také soustředěna řada služeb, například pedikúra, manikúra či kadeřník. Projekt by měl zlepšit i podmínky pro začlenění občanů všech generací do aktivního společenského života, podpořit navazování a posilování komunitních vazeb. Přestože areál je v poměrně dobrém technickém stavu (částečnou rekonstrukcí, která byla ale koncipována jako úprava vylepšující provoz skladového areálu, prošel teprve nedávno), s ohledem na uvedené budoucí využití bude třeba všechny části stavebně upravit. Zastupitelstvo proto začalo připravovat nezbytnou přestavbu areálu z hlediska projekčních prací včetně jejich financování. V současné době probíhají jednání týkající se zajištění finančních prostředků v řádu několika desítek milionů Kč určených na rekonstrukci sociálního centra. Získání těchto prostředků z rozpočtu HMP bude představovat velice náročný a obtížný proces. Součástí areálu jsou tři budovy. Budova A bude primárně určena k poskytování zdravotnických služeb. V budoucnu by zde mohly být zřízeny ordinace pro praktického lékaře, pediatra a zubního lékaře. Aby v objektu mohla fungovat lékařská praxe, bude ovšem nutné v souladu s platnými zákonnými normami upravit jeho dispoziční řešení. Řešit se bude také ústřední vytápění, hygienické a sociální zázemí a vybavení interiéru. A v neposlední řadě je třeba zajistit bezbariérový přístup do budovy. Budova B bude sloužit jako multifunkční prostor pro potřeby Centra sociálních služeb a městské části Praha-Březiněves, případně pro zájemce z okolních městských částí. Ústřední částí budovy by se měl stát sál pro pořádání společenských a kulturních akcí, v dalších částech by pak své místo měly najít společenská místnost s venkovní terasou, knihovna s galerií, počítačovým zázemím a hernou pro děti, nezbytné kancelářské prostory nebo spolkové klubovny. Bude zde možné organizovat rozšířená jednání zastupitelstva, vítání občánků nebo zřídit volební místnost. V objektu se také počítá s výdejem obědů pro seniory. Stejně jako v ostatních budovách, i zde bude muset dojít ke stavebním pracím, bude nutné vyřešit akustiku sálu, rozvody elektrických sítí, vzduchotechniku, hygienické zázemí a podobně. Konečně v budově C by měly vzniknout dvě bytové jednotky pro potřebné spoluobčany. V budoucnosti by zde mohl sídlit také stacionář s terénní službou pro seniory žijící v městské části. Rozsah služeb, které zde budou poskytovány, se bude odvíjet jednak od poptávky, a pochopitelně také od finančních možností městské části.

ÚNOR

Únorové denní teploty byly 5 °C s výjimkou poloviny a konce měsíce, kdy denní teploty byly jen kolem 0 °C. V závěru měsíce se teploměr přes den nedostal nad 0 °C a teploty zůstávaly v rozmezí -5 °C až -7 °C. Noční teploty sahaly k -14 °C. 

Masopust → FOTOGALERIE

První ročník oslav masopustu byl v roce 2013, od té doby se tato tradice dodržuje i v Březiněvsi. Letošní 6. ročník nebyl výjimkou, avšak malé změny v průběhu nastaly. Průvod v maskách neprocházel, jak bylo zvykem, celou Březiněvsí, nýbrž pouze spodní částí tak, aby byl zakončen ve dvoře restaurace Trattoria Famiglia. Tam na všechny příchozí čekala tradiční česká zabijačka doprovázená vystoupením dětí ze sboru Coro Piccolo a vystoupením historických tanců Alla Danza. Průvodu se zúčastnilo na 100 občanů, kteří mohli ochutnat speciality-například zabijačkovou polévku, ovar, jitrnice a jelita. A vše zapít svařeným vínem, které v mrazivém počasí přišlo vhod. Večer se konala Masopustní zábava, kde k tanci hrála skupina Karyna. Dospělí tak měli možnost realizovat svou fantazii v maskách, kterých bylo i v letošním roce dost.

BŘEZEN

Začátek měsíce velice chladný. Noční teploty zůstávaly u hodnoty -15 °C a denní -4 °C. Zhruba v polovině měsíce byla teplota denní i noční nad nulou, ovšem opět vše kleslo pod bod mrazu. Oteplení přišlo až na samém konci měsíce.  

Retro MDŽ → FOTOGALERIE

Sociální komise se rozhodla připravit akci pro všechny ženy na den 10.3. V naší obci se vždy konaly oslavy MDŽ, proto podnětem k uskutečnění byly právě informace čerpané nejen od občanů, ale také z kroniky obce. Poslední konání této akce proběhlo v roce 1988 a po zániku Českého svazu žen se již nic podobného nekonalo. Proto se sociální komise rozhodla uspořádat akci v „Retro stylu“, protože tento styl zůstal zachován v paměti žen. Ženy ze sociální komise oblečené do pionýrských krojů vítaly všechny ženy, které se přišly pobavit, rudým karafiátem. Odpoledne zpříjemnily tóny šedesátých let v podání kapely Strahovanka. Návštěvnost velice vysoká a při rozhovorech bylo patrné, že všichni vzpomínali a omládli o spoustu let a to je pro nás pořadatelky krásným poděkováním, protože to je našim cílem … spokojenost občanů o které se stará sociální komise a na které v žádném případě nezapomínáme. 

Nový malotraktor

Od magistrátu hl. m. Prahy se podařilo získat účelovou dotaci a zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves mohlo na svém prosincovém zasedání vybrat ze tří nabízených možností tu finančně nejvýhodnější a odsouhlasit pořízení stroje určeného na údržbu sportovišť, chodníků a komunikací. Konkrétně se jedná o malotraktor Antonio Carraro TTR 4400 HST II s příslušenstvím od spol. Pekass, a.s., Přátelství 987, Praha 10 – Uhříněves, Praha 10. Cena ve výši 1 105 940 Kč včetně DPH byla hrazena ze zmiňované účelové dotace.

Zumba tým

Závodní tým má 17 dívek ve věku od 7 do 14 let. V letošním roce již spadá do vyšší věkové kategorie a tím soupeří i s větší konkurencí. To ovšem na našich zumbistkách není znát a v úvodním ligovém závodě, který se uskutečnil 10. 3. 2018, a po perfektním výkonu si „vyzumbily“ zlatou medaili!

DUBEN

Velice teplý měsíc. Na začátku byly teploty sice kolem 8 °C, ale postupně se oteplovalo až na 25 °C. Mrazík přišel v noci ze 6. na 7.4. a teploty byla -1 °C. Srážek bylo minimálně, vlastně se déšť objevil je 5x za celý měsíc, z toho jen jednou vydatněji zapršelo a to 14.4., kdy napršelo 12 mm srážek. Ostatní dny byl jen drobný deštík. 

Řehtání a klepání → FOTOGALERIE

V letošním roce připadlo řehtání a klepání na 29. až 31. 3. Tato tradice se v naší obci po obnovení drží již dlouhá léta. Sraz byl v parku u sochy svatého Jana, kde byly dětem rozdány řehtačky. Průvod prošel celou obcí při hlavní silnici a to jak ve čtvrtek, tak v pátek. Na konci procházky na děti čekalo nejen sladké pohoštění, ale i malý dárek. Sobota byla odlišná. Chodí se totiž klepat, a to znamená, že dětem se rozdají „klepačky“ a děti znovu procházejí celou obcí. Rozdíl je v tom, že průvod, který svým klepáním nahrazuje zvuk zvonů, obcí nejen prochází, ale zastavuje se rovněž v domácnostech. Tam po odříkání básničky dostanou děti malou odměnu. Řehtání a klepání patří k velikonočním svátkům a konají se vždy před Velikonočním pondělkem.

Čarodějnice → FOTOGALERIE

Letošní pálení čarodějnic, které symbolizuje rozloučení se zimou a přivítání jara, provázelo nečekaně letní počasí. Organizátoři, kterými byli hasiči společně s kulturní komisí, si pro účastníky připravili pestrý program. Zábavní odpoledne začalo vystoupením dětí z místní MŠ, poté děti i rodiče rozhoupala do rytmu skupina Pískomil se vrací, která svůj hudební program proložila soutěžemi a dalšími aktivitami. Následoval blok písniček z muzikálu Děti ráje a na závěr již březiněveská klasika v podání skupiny Karyna. Doprovodný program pro děti byl rovněž pestrý. Od skákacích hradů pro malé i velké přes bublinkovou dílnu, dočasné tetování, stále oblíbené malování na obličej až po klasické opékání buřtů. Jelikož je pálení čarodějnic v Březiněvsi již mnohaletou tradicí a počasí přálo organizátorům, účast byla jako každým rokem hojná.

KVĚTEN

Teploty v rozmezí 20 – 29 °C. Noční teploty byly do poloviny měsíce kolem 10 °C a koncem měsíce kolem 16 °C. Nejvíce deště bylo 23.5., kdy přišla do obce blesková povodeň (viz článek níže). 

Legoland

Dne 13. 5. se uskutečnil jeden ze společných výletů, a to do Legolandu v Německu. Zájem byl ze strany našich občanů veliký, a tak byly vypraveny dva autobusy v celkovém počtu 120 osob, z toho 66 dětí. Navzdory odjezdu v brzkých ranních hodinách z Březiněvsi si všichni pobyt v Legolandu vychutnali po celou otevírací dobu tzn. od 10 do 18 hod. Domů se navrátili v noci plní neopakovatelných zážitků.

Staročeské máje XII → FOTOGALERIE

V letošním roce připadly Staročeské máje na sobotu 19. května. Po velikých přípravách bylo vyváděno pět děvčat, jednalo se o tři zastávky. Vyváděny byly: Sandra Merzeaud u rodiny Bendových, v rodině Černých sestry Zuzka, Klára a Barbora a v rodině Maděrových dcera Zdeňka. Ve večerních hodinách se konala májová veselice. Jako každý rok ani letos nechybělo půlnoční překvapení s názvem Království džungle aneb boj o přežití, které se setkalo s obrovským ohlasem. Celý den se podařil ke spokojenosti nejen pořadatelů, ale i občanů obce, protože veselí trvalo až do ranních hodin. Jelikož se v letošním roce vyvádělo málo děvčat, rozhodla se sociální komise spojit akci s návštěvou krojového průvodu a kapely Dolinečka a popřát jubilantům z řad seniorů. První oslavenkyní byla paní Vlasta Strejčková, která jakožto nejstarší občanka obce oslavila krásných 98 let. Dalšími jubilanty byly manželé Gibicovi, kteří v tomto roce společně oslavily kulaté 90 narozeniny a posledním jubilantem byl pan Miroslav Přibyl, který také oslavil krásné 90 narozeniny.

Májové střílení

Střelecký spolek SSK Březiněves se opět po roce vydal na střelnici do Mělníka-Chloumku. Pod profesionálním vedením předsedy spolku Milana Maříka a za asistence starosty Březiněvsi Jiřího Haramula si účastníci vyzkoušeli ostrou střelbu ze čtyř druhů pušek na 50 metrů, od historicky nejstarší opakovačky Mosin z roku 1891 přes Mauser 1935 až po relativně moderní útočnou pušku FN FAL. Následovala střelba z pistole na 15 metrů, k dispozici byly zbraně ČZ 75 a Magnum. Řada ran mířila do černého a leckdo dosáhl i na desítku. Za zmínku rozhodně stojí úspěch Miloše Volrába, který všech svých 13 pokusů na 50 metrů dostal do černého.

Pozemek pro školu

Po složitých jednáních se zastupitelstvu městské části v čele se starostou Ing. Jiřím Haramulem podařilo domluvit odkup klíčových pozemků, které jsou pro budoucí školu nezbytné, od Suverénního řádu maltézských rytířů. V polovině května se pak podařilo městské části získat z rozpočtu hlavního města investiční dotaci, která zcela pokryje náklady na odkup pozemků. Prodej se týká části pozemku 429/1 a celého pozemku 429/22, které na severní straně sousedí s ulicí K Březince a na východní s fotbalovými hřišti. Celková výměra činí 4,14 hektaru, domluvená cena za 1 metr čtvereční činí 1 000Kč. Celkově tak bude na výkup a zeměměřičské práce související s rozdělením pozemku 429/1 vynaloženo 41,7 milionu korun. Uzavřením smlouvy, která je nyní již připravena k podpisu, a následným převodem pozemků bude završen první velký krok k tomu, aby Březiněves svou základní školu v budoucnu měla.

Posezení seniorů → FOTOGALERIE

Již tradiční posezení seniorů se konalo v neděli 20. května v sále Trattoria Famiglia. Toto setkání umožňuje našim seniorům nejen popovídání mezi sebou, ale také seznámení s novinkami v naší městské části a s chystanými akcemi. V neposlední řadě je pro ně připraveno malé občerstvení při poslechu hudby. Ženy jsou obdarovány květinou, letos to byly nádherné gerbery. Chlebíčky, dortíčky, káva, víno nebo pivo, to vše přispělo ke krásnému odpoledni. Některé páry tančily, jiní se věnovali sousedům, které viděli po roce. 

Povodeň

Ve středu 23. května 2018 v podvečerních hodinách postihla Březiněves blesková povodeň. Voda se po vydatném dešti, kterému předcházelo krupobití, začala valit z pole nad fotbalovým hřištěm a nad ulicí V Lánech. Vlna bahna, zbytků zemědělských plodin a dalších nečistot následně zaplavila část obce. Během hodinu trvajícího vydatného lijáku, kdy spadlo až 50 milimetrů srážek, byla vodou zasažena mateřská škola, fotbalová travnatá hřiště a restaurace Trattoria Famiglia. Pod vodou skončily i některé rodinné domy, parky, budova fitness centra, tenisové kurty, nohejbalový kurt, areál rekreačního rybníka, garáže SDH i hřiště s umělou trávou. Prakticky okamžitě byl aktivován krizový štáb, který za spolupráce stálých a pozvaných členů, jmenovitě za účasti Ing. Jiřího Haramula, Petra Petráška, Ing. Jana Vocela, Zdeňka Korinta a Josefa Korinta a za pomoci zaměstnankyň úřadu, začal koordinovat úklidové práce. Fotbalisté měli právě trénink a viděli blížící se katastrofu na vlastní oči. Nedalo se dělat vůbec nic, jen se smutně dívat, jak je likvidováno krásné travnaté hřiště. Vlna se však valila dál přes silnici a doslova protekla pizzerií Trattoria Famiglia, dále byla vytopena nová hasičská zbrojnice, kde bylo cca 20 cm vody. Tenisové kurty a hřiště (umělka) bylo též zatopené, hřiště na nohejbal a hlavně vlna vletěla i do našeho krásného koupaliště, které teď připomíná stoku, protože se všechno bahno vlilo dovnitř. Ulicemi Na Poli a Nad hřištěm protékala bahnitá řeka a po opadnutí vody zůstalo jen a jen bahno, které se muselo těžkou technikou nakládat a odvážet pryč.

Technické zázemí pro tenisty

Dne 23. 5. 2018 bylo naplánováno společné slavnostní focení a přestřižení pásky u nové budovy, která bude sloužit našim tenistům. Nové technické zázemí bylo dokončené a připravené k předání. Místo toho ovšem přišla blesková povodeň a s tím spojené problémy. Voda naštěstí nevystoupala do prostor určených pro tenisty. Vyplavena byla garáž, která je určená pro správce a technickou podporu. Znečištěné a trvale poškozené byly oba tenisové kurty a znečištěno hlínou, blátem a zbytky polních plodin bylo i blízké okolí. Budova naštěstí vydržela. Okolí se postupně díky práci mnoha lidí opět změnila v příjemnou odpočinkovou a sportovní zónu. Je to nádherné nové zázemí (klubovna, sklad materiálu a místnost pro trenéry). Dokončovací práce se trochu zpozdily, nicméně konečný výsledek stojí za to. Informační tabule pak přispěje k lepší orientaci pro členy TO i zájemce, kteří si budou chtít zahrát jednorázově. 

Rybářské závody

V sobotu 26. 5. 2018 se konaly rybářské závody místního sdružení rybářů na Pokorňáku. V kategorii mládeže zvítězil Dalibor Kratochvíl mladší, v kategorii dospělých Jaroslav Deutschmann. 

Ozdravný pobyt pro seniory

V letošním roce se sociální komise rozhodla uspořádat pro seniory lázeňský pobyt. Vybrala se destinace Františkovy Lázně a zájezd byl velmi rychle naplněn. Termín byl od 3. do 8. června. Na samém začátku pobytu jsme navštívili park miniatur v Mariánských Lázních, kde jsme obědvali v nádherném hotelu Krakonoš, a posléze se vydali do Františkových Lázní. Ubytování v Spa & Kur Hotelu Praha bylo úžasné, nádherné a prostorné pokoje s krásným výhledem. Po celou dobu pobytu bylo možno využít wellness prostory a nechyběly ani masáže či jinak prospěšné procedury určené právě pro seniory. Celým pobytem nás provázelo nádherné slunečné počasí, kdy bylo možno korzovat po celých lázních. Během pobytu jsme navštívili mnoho krásných míst, dokonce nás čekalo i harmonikářské vystoupení v restauraci Selská jizba. Pobyt se vydařil. 

Tropical Island

Dne 8. května byly vypraveni dva autobusy se 108 pasažéry, z toho s 56 dětmi, na výlet pořádaný kulturní a školskou komisí do nedalekého Tropical Islandu v Německu. Návštěvníci měli možnost užít si „letní dovolenou u moře“ za pouhé tři hodiny cesty. Areál, který je plný vodních atrakcí pro děti i dospělé, si užívaly celé rodiny. Atmosféru mořského letoviska doplňovaly přítomné plážové bary, prodejny suvenýrů a prostory pro plážové sportovní aktivity.

ČERVEN

Zhruba do poloviny měsíce byly teploty velice proměnlivé. Ještě 12.7. bylo naměřeno pouze 20 °C, ale potom až do samého konce měsíce byly teploty kolem 30 °C. Srážky jen minimální. Déšť přišel v měsíci jen 6x. Nejvíce srážek bylo 12.7. a to 5 mm. Jinak jen přeháňky. 

Ozdravný pobyt dětí

Italské Caorle se stalo oblíbenou destinací, po předchozích výborných zkušenostech se rozhodlo toto letovisko navštívit znovu. Zájezdu pořádaného naší MČ se měly možnost zdarma zúčastnit děti do 15 let s trvalým pobytem v Březiněvsi. Do Itálie jich v letošním roce odjelo 41, z celkového počtu 83 osob. Týden na přelomu června a července si děti i rodiče užili plnými doušky. Děti se vyřádily u moře a užily si pravou italskou zmrzlinu. Rodiče relaxovali a užívali si sluníčka a nákupů. Všichni se zpátky vrátili spokojení a v pořádku.

SRPEN

Teploty v srpnu kolem 30 °C. Ochlazení přišlo až na samém konci. Ochladilo se na 20 °C. Opět podprůměrný měsíc, co se týká srážek. Nejvíce srážek spadlo 9.8., kdy napršelo 52 mm. 

Workoutové hřiště (venkovní hřiště) → FOTOGALERIE

Workout je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti. Lidé, kteří se workoutem zabývají, nazývají sami sebe porůznu: workouteři, pouliční (street) sportovci atd. V obci bylo vybudováno takovéto hřiště a nachází se v sousedství dětského hřiště v ulici U Parku u náměstí. Zájemci o procvičení a posílení různých částí těla mohou novou relaxační a sportovní zónu využívat již od začátku září, samozřejmě v souladu s platnými provozními podmínkami. 

Dětský den → FOTOGALERIE

Termín letošního dětského dne musel být změněn. Vzhledem k tomu, že v červnu byly v Březiněvsi odstraňovány následky bleskové povodně, musel být dětský den uspořádán v náhradním srpnovém termínu. Rozhodli jsme se spojit tuto akci s koncem prázdnin, a tak jsme pro děti připravili poslední prázdninovou neděli plnou aktivit. Kulturní komise ve spolupráci s našimi hasiči a sportovci připravila v našem sportovním areálu mnoho stanovišť, ve kterých děti změřili jak své fyzické, tak i vědomostní dovednosti. Abychom dostáli i tradici loučení s prázdninami, mohli si děti společně s rodiči po splnění všech disciplín opéct špekáčky. Na závěr tohoto odpoledne byla připravena ukázka výcviku dravců. Děti měly možnost si na vlastní kůže vyzkoušet jaké to je, když jim přistane dravec na rukách. Dětský den se velmi vydařil.

Neckyáda → FOTOGALERIE

IV. Ročník. Vzhledem k okolnostem, které nám přinesl přívalový déšť v červnu, jsme byli nuceni přesunout i neckyádu na samý konec prázdnin a spojit ji tak s dětským dnem. Mohli jsme se tak rozloučit nejen s prázdninami, ale také uzavřít sezonu v našem rekreačním rybníce. Teplota v den konání akcí tj. 2. 9. vyšplhala na 21°C a dokonce se ukázalo i sluníčko. Neckyáda začala ve 14 hodin, kdy se zhotovená plavidla připravila na vodu. V letošním ročníku byla celkem čtyři plavidla. Tradičně se uskutečnila plavba na čas a posléze spanilá jízda všech plavidel. Diváci rozhodovali o umístění jednotlivých posádek. Na 3. místě se umístilo plavidlo s posádkou „Simpsonovi“, na 2. místě posádka „Člověče nezlob se“, na 1. místě se umístila skupina „Mama Mia“ a putovní pohár starosty obce vyhrála posádka „Pirátů“ (posádka měla zhotovený koráb z velkých a malých starých necek).

Brigáda TJ Březiněves

V neděli 5. 8. byla vyhlášena brigáda, při které byly defibrilátory, pořízené díky sponzorským příspěvkům, připevněny do vstupní haly. Jelikož se prostředků z řad příznivců sešlo více, použili se na nákup osmi přenosných branek pro naši mládež. V rámci velkého úklidu byly roztříděny dresy, uklidil se sklad s tréninkovými pomůckami. Uklidily a označily se i kabiny. Byly nalepeny fotoplakáty, upevněny staré a nové reklamní plochy. Provedla se údržba zeleně kolem hřiště. Prostě vše, co bylo před zahájením nové sezony potřeba udělat. Počasí a nálada byla výborná a za tři hodiny bylo hotovo.

Soustředění TJ Březiněves

Ve dnech 23.‒26. 8. proběhlo soustředění ve sportovním centru Nymburk. K 77 mládežníkům se přidalo i 10 hráčů z B-týmu a celkem spolu s trenéry bylo 101 účastníků. Počasí bylo velmi příjemné. Po čtvrtečním vedru se v pátek a sobotu dostaly teploty na velmi příjemných 25 °C. Trochu i pršelo. Program byl našlapaný a všichni využívali areál dle harmonogramu – plavecký bazén, hydromasážní vanu, travnatá hřiště, plážový fotbal, nohejbal, ping-pong. Odehrálo se i pár přátelských zápasů. Každá kategorie absolvovala výlet do okolí, aby „rozbila“ fotbalové zaměření a kluci si včetně trenérů odpočinuli. V pátek proběhla skvělá trenérská rada. Bylo hezké vidět, jak se kategorie promíchávají a nacházejí nová přátelství.

ZÁŘÍ

Na začátku zima 15 °C, ale postupně se opět oteplovalo a teploty dosahovaly k 30 °C. Největší ochlazení přišlo 24.9. kdy se teploměr zastavil pouze na 8 °C. Potom se sice oteplilo, ale konec měsíce byl jen na 17 °C. Srážky se objevily jen na začátku měsíce a to hned tři dny po sobě. Nejvíce zapršelo 2.9., kdy spadlo 9 mm srážek.

Březiněfest → FOTOGALERIE 1  → FOTOGALERIE 2

Třetí zářijová sobota patřila v Březiněvsi druhému ročníku rodinného festivalu BřeziněFest. Součástí toho letošního bylo i připomenutí blížícího se 100. výročí vzniku Československa. Na financování se vedle naší městské části podílelo prostřednictvím grantu, poskytnutého právě na oslavy výročí státu, také hlavní město. stejně jako před rokem, i letos festival probíhal v parku sv. Jana Nepomuckého a na náměstí před budovou úřadu městské části. Pódium a zázemí pro desítky účinkujících vyrostlo v jihozápadním cípu parku. Kolem desáté hodiny do areálu začali za příjemného počasí přicházet první návštěvníci, zejména rodiny s dětmi. Hned u vstupu do parku si mohli příchozí prohlédnout deset velkoformátových panelů s fotografiemi z bohaté minulosti březiněveských spolků. Vždyť naše tělovýchovná jednota i sbor dobrovolných hasičů jsou jen o pár let mladší než republika. A je určitě na místě si vlastní historii připomínat. Přesně v půl jedenácté odstartovaly oblíbené Kašpárkovy atrakce, moderátor Šimon Kalousek se starostou Ing. Jiřím Haramulem z pódia pozdravili přítomné a pozvali na pódium děti z mateřské školy. Společně se svými učitelkami děti rozehrály nápadité pohybové představení plné rekvizit s názvem Vzpomínky sportovce. I v tomto případě byla připomínka výročí republiky jasně zřetelná. Před zraky užaslých diváků plynule defilovali slavní čeští a českoslovenští sportovci a sportovkyně, Jiří Raška skákal na lyžích, Novotná se Sukovou hrály tenis, Jágr s Haškem honili po pódiu puk, Panenka s Masopustem mičudu, Kateřina Neumannová se prohnala kolem na běžkách, Štěpánka Hilgertová v kajaku, Emil Zátopek po svých a Věra Čáslavská ladně zacvičila. Vystoupení zakončené zpěvem československé hymny bylo odměněno bouřlivým potleskem. I další vystoupení se nesla ve sportovním duchu. Svoji sestavu představily nejprve dívky z oddílu sportovního a fitness aerobiku fitPULS. Energické a fyzicky náročné vystoupení předvedla Barbora Netušilová, která má za sebou řadu mezinárodních úspěchů, je mimo jiné juniorskou mistryní světa ve skupinovém aerobiku. Poté se ukázal oddíl zumby TJ Březiněves, který na jaře zcela ovládl ligovou soutěž družstev své věkové kategorie. Oddíl kopané TJ Březiněves reprezentovali fotbalisté z nejmladší věkové kategorie. Za doprovodu zasvěceného komentáře sekretáře mládeže Tomáše Bezpalce předvedli kluci na trávníku pod pódiem ukázkový trénink, a i oni si následně užili aplaus na velkém pódiu. Komponovaný program březiněveských spolků pokračoval předvedením klasické České besedy v dobových krojích a vyvrcholil slavnostním předáním nového zásahového vozidla CAS 20 Scania našim hasičům. Došlo také na dekorování zasloužilých členů sboru dobrovolných hasičů a vysazení hasičské lípy u příležitosti 100. výročí založení republiky. Hudební část programu odstartovala těsně před druhou odpolední pětičlenná revivalová skupina Overtime. Klasické české i zahraniční hity přilákaly před pódium první tanečnice a tanečníky a bylo jasné, že jsme se s Overtime v Březiněvsi neviděli naposled. Před vystoupením kultovní bejbypankové kapely Kašpárek v rohlíku zaplnily prostor před pódiem děti, nezřídka již vybaveny typickými molitanovými číry nebo pestrobarevnými přelivy, které jim na hlavách – nepochybně k velké radosti rodičů – vytvořili tři přítomní Kašpárkovi holiči. Vystoupení mělo velkou odezvu, řada dětí i rodičů zpívala největší hity s kapelou. Jen málokdo v České republice nikdy neslyšel o YoYo Bandu, kapele, kterou už v 70. letech minulého století založili bratři Tesaříkovi a která je jednou z vůbec nejhranějších v českém rádiovém éteru. Park tak na další hodinu opanovaly cestovatelské reggae pecky z repertoáru „jojáčů“, od Karviné se přes Kladno a Rybitví dojelo až do Afriky. V přestávce mezi hudebními čísly došlo i na charitu. Lucie Borhyová převzala z rukou zástupce stavební společnosti Swietelsky šek na 50 tisíc korun pro svůj projekt Lucky be dětem, jehož prostřednictvím je podporováno Neonatologické oddělení Nemocnice na Bulovce. Nemalá částka se vybrala také mezi samotnými diváky, kteří mohli přispět do připravených kasiček. A pak už obecenstvo, jehož průměrný věk v průběhu odpoledne zvolna narůstal, netrpělivě čekalo na hvězdu z největších. Úderem sedmé se na pódiu objevil Václav Neckář s doprovodnou skupinou Bacily a po pár minutách bylo všem přítomným jasné, kdo je protentokrát králem večera. I přes postupující věk a zdravotní potíže, kterými si legendární zpěvák a herec prošel, to byl stále ten Vašek s lehkým úsměvem ve tváři a zářícíma očima. Diváci se dočkali největších hitů jako Svatovítský chrám, Lékořice nebo Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. A přestože ji Václav na festivalech často nezpívá, jako přídavek a zřejmě i poděkování za výbornou atmosféru vyslal směrem k divákům emotivní Půlnoční. Závěr celého dne pak patřil mládí. Během asi půlhodinové pauzy se publikum jako mávnutím kouzelného proutku proměnilo a přivítalo Sebastiana Navrátila, šestadvacetiletého zpěváka a kytaristu s kapelou. Píseň Toulavá, která je dosud největším Sebastianovým hitem, zněla parkem unisono, mohutně podporovaná hlasy dívek a žen před pódiem. Ještě dlouho po vystoupení probíhala autogramiáda a focení s kapelou. Není jednoduché se zavděčit všem, ale z reakcí návštěvníků bylo patrné, že téměř každý si během dne přišel na své. V dopoledním bloku se podařilo důstojně připomenout kulaté výročí založení republiky, odpoledne už bylo zase více orientované na současnost. Spokojeni s úrovní festivalu i připraveného zázemí byli evidentně i vystupující, řada z nich totiž zůstala v prostoru backstage v družném hovoru i dlouho po vlastním vystoupení. Dík za úspěšný ročník patří organizačnímu týmu festivalu, kulturní komisi a hasičům, městské části i hlavnímu městu, a v neposlední řadě agentuře HCORE Production, která to všechno pospojovala dohromady. Obsáhlá fotogalerie a speciální video z festivalu jsou k dispozici na webových stránkách městské části. 

Aerobik A Zumba

Během léta došlo k dohodě o rozdělení oddílu Aerobik. V rámci TJ bude od září pokračovat oddíl Zumba pod vedením Veroniky Pechové. Využívat budou cvičební sál v budově TJ Březiněves. Aktivity cvičení aerobiku pak zůstávají v péči Fitcentra.

Dechovkový festival

II. ročník Dechovkového festivalu se konal v neděli 9. září. První ročník se velmi vydařil, a proto sociální komise i letos připravila toto netradiční setkání nejen pro naše seniory, ale i pro všechny ostatní, kteří milují dechovou hudbu. Zahrádka Trattorie Famiglia se velice rychle zaplnila a všichni návštěvníci se těšili, jak si opět zanotují známé melodie. Také letos vyšlo počasí, a tak si všichni vychutnávali babí léto s příjemnými tóny kapel Strahovanka, Vysočinka a Kladenská heligonka. V letošním roce se již senioři vůbec nebáli využít venkovní parket a hned při prvních tónech začali tančit. Celé odpoledne bylo provoněno vzpomínkami na léta, kdy se konaly v obcích „Čaje“, různé zábavy a veselí, kdy se navštěvovaly sousední vesnice mezi sebou a jejich občané se setkávali právě při těchto akcích. I v dnešní uspěchané době se městská část snaží zapojit naše občany do kulturního dění, aby se mohli setkávat a tak trochu při těchto příležitostech omládnout a dobít pomyslné životní baterie. 

Výlet do Norimberku

V pátek 28. 9. se uskutečnil celodenní výlet do nedalekého Norimberku. Pro velký zájem byly vypraveny 2 autobusy, skupina výletníků byla totiž velmi početná. Celkem se zájezdu zúčastnilo 94 občanů. Cílem návštěvy byla místní ZOO, která se pyšní více než třemi tisíci zvířat (téměř 300 druhů), a hlavně největším delfináriem v Německu, v němž cvičení delfíni předvádějí své kousky několikrát denně během zhruba dvacetiminutového představení. Ten, kdo nechtěl strávit celý den v ZOO, mohl popojet pár stanic tramvají a navštívit historické centrum města, nad kterým ční císařský hrad. Kdo tak učinil a prohlédl si třeba dům Albrechta Dürera, určitě neprohloupil. Děti i dospělí se vrátili plni zážitků. 

ŘÍJEN

Celý měsíc bylo nádherné počasí a teploty zůstávaly kolem 20 °C. Největší ochlazení přišlo na konci resp. 27.10. kdy bylo jen pouhých 9 °C. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 0-5 °C. Srážky jen na konci měsíce. Více zapršelo jen 29.10. a to spadlo 18 mm srážek. 

Komunální volby

V pátek 5. a v sobotu 6. října měli občané Březiněvsi možnost volit hned do tří zastupitelských orgánů: do zastupitelstva městské části, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Senátu Parlamentu České republiky. Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha-Březiněves kandiduje jediné uskupení Občané pro Březiněves (Ing. David Albert, Ph.D., Ing. Jiří Haramul starosta, Mgr. Zdenka Chaloupecká, Zdeněk Korint zástupce starosty, Ing. Martin Javorník, Zdeňka Maděrová, Petr Petrášek zástupce starosty, Mgr. Martin Převrátil, Ing. Jan Vocel). Voliči nicméně mohli udělovat vybraným kandidátům preferenční hlasy. Ve volbách do celopražského zastupitelstva kandidovalo 29 politických subjektů. Volič mohl vybrat nejvýše 65 zastupitelů bez ohledu na to, za jaké uskupení kandidují. Přitom mohl na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem ty kandidáty, které chce přednostně podpořit (hlasování křížem). Zároveň mohl volič na volebním lístku označit maximálně jedno volební uskupení (stranu, hnutí, sdružení nezávislých kandidátů). Volič v takovém případě upřednostnil samostatně zaškrtnuté kandidáty, do celkového počtu volených zastupitelů byli ale doplněni kandidáti zaškrtnutého uskupení v pořadí, v jakém byli na seznamu uvedeni. Zjednodušeně řečeno, volič měl možnost buď vybrat samostatně konkrétní kandidáty, nebo jedno volební uskupení, nebo oba postupy zkombinovat. Volební místnost byla stejně jako v posledních letech zřízena v kanceláři březiněveských hasičů v ulici U Parku.

Březiněves, která spadá do obvodu č. 23, se letos týkaly i senátní volby. Volba byla dvoukolová. Občané mohli vybírat z 16 kandidátů, mezi kterými nechyběl ani starosta Březiněvsi Jiří Haramul. 

Lampionový průvod → FOTOGALERIE

Letošní dušičkový čas se již tradičně oslavil strašidelným průvodem. Prostor setkání u mateřské školy se v půl sedmé večer posledního říjnového dne stal místem plným strašidelných bytostí nejen z řad organizátorek akce, ale také dětí, které přišly v maskách. Světelný průvod, jehož se zúčastnilo zhruba 200 dětí s lampiony a svítícími tyčinkami, které dostaly při zahájení, doprovázel nejméně stejný počet dospělých. Průvodkyněmi celé strašidelné výpravy byly dvě bludičky, které vedly průvod horní částí Březiněvsi (Březinka a okolí), kde na ně čekala mrtvá nevěsta, bílá paní, vodník, upír nebo kostlivec. Program byl ukončen ve dvoře budoucího sociálního centra malým překvapením ve formě sladkostí a dalších drobností.

LISTOPAD

Měsíc skoro bez srážek. Zapršelo jen 3x ale jen jednou se tomu dalo říkat déšť, protože spadlo 5 mm jinak to byly jen přeháňky. Denní teploty kolem 12 °C, ale na samém konci klesly na 1 °C a noční na -8 °C.

Základní škola v Březiněvsi

Tento plán dostává konkrétní obrysy. Studio Kolpron, které vyhrálo soutěž na architektonický návrh budovy, představilo v listopadu zastupitelstvu podrobné plány členění budovy včetně jejího příslušenství a také vizualizaci areálu školy. Základní škola bude v budoucnu stát v sousedství stávajících fotbalových hřišť mezi ulicemi K Březince, Nad Hřištěm a V Lánech. Na architektonickou studii nyní naváže příprava kompletní projektové dokumentace potřebné pro stavební povolení.

Svatomartinská zábava

V sobotu 3. 11. 2018 proběhl již 12. ročník Svatomartinské zábavy, organizované fotbalovým oddílem, tentokrát v rytmu 80. a 90. let. Pro 110 návštěvníků byl připraven večer plný zábavy s bohatou tombolou. 

Bruslení s Břízkou

Již VI. ročník proběhl v neděli 25. 11. 2018 v Neratovicích. Tradiční bruslení všech příznivců fotbalového oddílu. Dvouhodinového veřejného bruslení plného legrace a pohybu se zúčastnilo okolo 70 účastníků.

PROSINEC

Konečně jsme se dočkali i sněhové nadílky. Sníh však nevydržel dlouho, protože denní teploty se vyšplhaly k 10°C. Ochlazení přišlo až v polovině měsíce, kdy i denní teploty se pohybovaly v mínusových číslech. Přes den se pohybovala teplota mezi -2 °C a noční -3 °C. Na Vánoce však přišlo velké oteplení. Rtuť teploměru ukazovala 22.12. 12 °C. Na Štědrý den bylo 6 °C a pršelo. Napršelo celkem 12 mm srážek.  

Rozsvícení vánočního stromu → FOTOGALERIE

Každoročně se občané Březiněvsi scházejí v předvečer první adventní neděle před úřadem MČ Praha ‒ Březiněves, aby slavnostně rozsvítili vánočně vyzdobený stříbrný smrk. Ani tento rok nebyl výjimkou, a tak se občané v sobotu 1. 12. společně setkali v předvánoční atmosféře, ke které přispěla i letošní první sněhová nadílka. Program krátce po 15. hodině zahájil úvodním slovem pan starosta Ing. Jiří Haramul spolu s předsedkyní komise kultury a školství paní Zdenkou Chaloupeckou. Na pódiu se během odpoledne vystřídaly tanečky pod taktovkou Zdeňky Maděrové, sbor Coro Piccolos vánočními koledami a divadelní spolek Letní Sněhulák s představením Fešák Píno. Vrcholem odpoledního programu bylo vystoupení dětí z naší MŠ s několika vánočními písničkami. Rozsvícení vánočního stromu bylo jako každým rokem doprovázeno živým betlémem, tentokrát s vánočním příběhem. Celým programem provázely roztomilé čertice, které byly později posíleny o napohled téměř pravé, ale ne tak roztomilé Krampus čerty. A samozřejmě nechyběl ani Mikuláš s krásným andělem a sladkou nadílkou. Na závěr všechny návštěvníky zahřála ohnivá show skupiny Fuegnis, která symbolicky ukončila čertovský program. V průběhu celého odpoledne si mohly děti ve vánočních dílničkách vyrobit drobné dárky nebo ozdobit perníčky, k dispozici byla také andělská pošta, která doručuje dopisy přímo Ježíškovi, a také čertovská střelnice. Nechyběl ani malý dárek pro děti s trvalým pobytem v Březiněvsi. Na tržišti s vánočním sortimentem a bohatým občerstvením si určitě vybral každý – ať už malý dárek, nebo něco dobrého na zahřátí. Příjemné odpoledne připravily členky komise kultury a školství ve spolupráci s našimi hasiči a se sociální komisí.

---

ROK 2018 v TJ BŘEZINĚVES

TJ má v současné době 327 aktivních sportovců, z toho 202 dětí do 18 let. Výroční členská schůze TJ proběhla 15. 11. 2018. Jedním z bodů jednání byla volba nového výkonného výboru na další 4 roky. Novými členy se stali: Veronika Pechová (zumba), Petr Bína (tenis) a Jan Rosenkranz (fotbal). Ve výboru zůstávají Jan Vocel, Tomáš Bezpalec, Denisa Sehnalová a Miroslav Macháček. Jednotlivé oddíly na schůzi zrekapitulovaly své letošní sportovní aktivity a úspěchy. I nadále zůstává těžištěm TJ práce s mládeží a dobrá reprezentace Březiněvsi. V rámci TJ působí celkem čtyři oddíly: fotbal, tenis, cvičení žen a nejnověji zumba. Hlavní rozvojové projekty v roce 2018 • rekonstrukce vstupu do budovy TJ – schodiště a podesta • výstavba nového tenisového zázemí (klubovna, sklad trenérů, sklad materiálu • zprovoznění sportovišť po záplavě v květnu 2018 (budova TJ a okolí, fotbalová hřiště) • oprava tenisových kurtů po záplavách (probíhá doposud) • úpravy okolí budovy TJ • průběžná údržba fotbalových hřišť, tenisových kurtů a okolí. Tělovýchovné jednotě se i v tomto roce podařilo získat finanční prostředky z dotací a grantů na rozvoj činnosti a rekonstrukci sportovního zázemí. Granty a dotace jsou čerpány od MČ Březiněves a z rozvojových programů MHMP, MŠMT a FAČR. 

ROK 2018 V JPO (jednotka požární ochrany)

Začátek roku 2018 byl pro naši jednotku plný očekávání, protože se dozvěděli o možnosti získat dotaci na pořízení nového zásahového vozidla. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec přidělení finančních prostředků opravdu schválilo, a tak se mohlo vypsat výběrové řízení, ve kterém byl vybrán zhotovitel, firma Wiss. Nové zásahové vozidlo CAS 20 dodala v srpnu, tedy v termínu, ke kterému se ve smlouvě zavázala. Početní stav jednotky čítal v roce 2018 celkem 24 členů, z toho sedm členů s osvědčením velitel družstva a jedenáct s osvědčením strojník. Během celého roku 2018 absolvovala jednotka pravidelnou odbornou přípravu, kdy se nejen teoreticky, ale i prakticky vzdělávala a procvičovala. Velitelé a strojníci navštěvovali pravidelné stáže pořádané v HZS nebo zbrojnicích pražských JSDH. Dva členové se zúčastnili kurzu, který se konal ve Zbirohu. Po úspěšném absolvování a složení zkoušek získali osvědčení technik jednotky. V rámci odborné přípravy pak jednotka během celého roku absolvovala celkem 11 stáží na profesionální stanici HS 3 - Holešovice, směna „A“ (devětkrát se zúčastnilo družstvo, dvakrát jednotlivci). V letošním roce se do svých řad po dokončení vstupního kurzu podařilo získat dvě nové tváře, zároveň však došlo k ukončení členství v jednotce několika členům, a to z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy s naším zřizovatelem.  Jednotka disponuje výjezdovou technikou CAS 20 Scania (rok výroby 2018), CAS 30 Scania (r. v. 2016) a DA Transit (r. v. 2012). Díky výše zmíněné finanční dotaci se podařilo dokončit kompletní obměnu techniky, a proto se řešit, jak naložit se starším zásahovým vozidlem CAS K24 na podvozku Liaz. Prvořadým cílem bylo, aby vozidlo dále sloužilo pro potřeby požární ochrany. Po několika týdnech jednání bylo rozhodnuto, že vozidlo bude bezúplatně převedeno do Obce Kařez pro potřeby místní JSDH. Zastupitelstvo MČ Praha–Březiněves volbu schválilo a vozidlo bylo v červnu v Kařezu slavnostně předáno. Několik členů se s tímto vozidlem jen velmi těžko loučilo. Není se čemu divit, u jednotky bezchybně sloužilo více než 10 let a nikdy jednotku nenechalo na holičkách. V loňském roce se podařilo z prostředků městské části pořídit další potřebné vybavení do nových cisteren. Počet výjezdů v roce 2018 se vyšplhal na rekordní číslo 104. Požár – 36x Technická pomoc – 58x Planý poplach – 3x Dopravní nehoda – 6x Ostatní mimořádné události – 1x Velice si vážíme toho, že po dlouhých letech snahy se podařilo navázat mezikrajskou spolupráci se Středočeským krajem a naše jednotka je v mimořádných případech povolávána na výpomoc. Vzhledem k umístění na severní hranici metropole se většině z nás taková spolupráce zdá jako logická, přesto nebylo úplně jednoduché všem zúčastněným stranám vysvětlit, že není problém pro naši jednotku vyjíždět i do sousedního kraje. I dnes se najde pár jedinců, kteří si stále myslí, že pražské jednotky mají svou působnost pouze na území hlavního města. Aplikace Fireport u naší jednotky funguje bez větších problémů a je plně využívána již cca 2 roky. Zatím máme vybavena všechna tři naše zásahová vozidla verzí BASIC a v letošním roce přejdeme na takzvané plné PROFI verze, což s sebou sice nese vyšší pořizovací náklady, ale efektivita bude na mnohem vyšší úrovni. Dvě PROFI verze budou pořízeny z rozpočtu MČ Praha-Březiněves a jedna z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Informační aplikace Port.all se díky svému rozvoji stává nedílnou součástí práce jednotky. Od minulého roku plně využíváme k radioprovozu digitální síť. Obě naše cisterny jsou vybaveny digitální a analogovou vozidlovou radiostanicí Matra a díky nim a díky schválení provozu z GŘ HZS hl. m. Prahy byla naše jednotka jako jedna z prvních vybrána k využívání a testování této sítě pro potřeby JSDH. Dále pak máme k dispozici dvě ruční digitální radiostanice a cca 15 analogových ručních radiostanic. Vozidlo DA Transit zatím zůstává bez digitální radiostanice. Pořizovací náklady nové digitální radiostanice jsou bohužel enormní a není jednoduché sehnat prostředky na jejich pořízení. Jen pro představu-ruční vozidlová radiostanice stojí zhruba 35 000Kč, digitální cca 75 000Kč. Na konci roku 2018 byla naše jednotka spolu s jednotkami Letňany, Dolní Měcholupy a Běchovice zařazena do pilotního testovacího provozu v režimu JPO II, tedy výjezdu jednotky do pěti minut od vyhlášení poplachu. Testovací provoz u naší jednotky proběhl od 24. 12. do konce roku. Stálá služba byla vždy tvořena minimálním počtem 1+3 členů a jednotka byla k případům vysílána dle potřeby KOPIS HZS hl. m. Prahy. Tohoto testování se zúčastnilo patnáct členů naší jednotky ve dvanáctihodinových směnách. V současné době probíhá vyhodnocení provozu, který přinesl spoustu kladů i záporů. Ze strany KOPIS HZS Praha je toto testování u vybraných jednotek hodnoceno velmi kladně a uvidíme, jakým směrem se bude situace vyvíjet.

--- 

NAROZENÉ DĚTI

Beránek David, Beránková Nikol, Borůvková Stella, Cabanová Emma, Černá Linda, Česká Viktorie, Davtyan Alen, Havelka Antonín, Hejra Leopold, Koliba David, Kožuchová Nikola, Král Lukáš, Lísalová Justýna, Melena Tim, Rain Tobias, Roknič Jan 

ÚMRTÍ V OBCI

Bittmanová Anežka, Fialová Anna, Kuderová Eva, Oktábec Jiří, Pozlerová Hana, Zamazal Václav, Zbořilová Libuše, Zlatohlavý Štefan 

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2