loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

2013

LEDEN

Teploty se stále drží pod bodem mrazu. Ke konci měsíce teploty nižší, ale nepřekročily minus -20°C.

Volby prezidenta republiky

V letošním roce jsme poprvé volili našeho prezidenta republiky. Volby proběhly ve dnech 11.-12.1 (I. Kolo). Volební místnost byla umístěna v našem fitku. Voličů je v naší obci celkem 835, avšak odevzdaných hlasů bylo jen 630.

Hasičský ples

Dne 19.1. se uskutečnil ples hasičů. Tento ples byl ve spolupráci našich hasičů s bořanovickým sborem. K tanci hrála kapela pana Laubeho „ALFA“. Účast byla hojná, už jen proto, že sbory dobrovolných hasičů se těší oblibě. Zábava se končila až v pozdních ranních hodinách.

Volby prezidenta republiky (II. kolo)

Druhé kolo prezidentských voleb se konalo 25.-26.1. V ten okamžik bylo v obci celkem 833 voličů. Odevzdaných hlasů však bylo jen 595.

ÚNOR

Celý měsíc se teploty drží okolo nuly a noční klesají lehce pod bod mrazu. Začátkem měsíce napadl sníh a postupně se vrstva navyšovala. Sněhová nadílka se držela velice dlouho, vlastně skoro celý měsíc. Pomalu nebylo kam sníh uklízet, protože bariéry byly již dost vysoké. Obec však vypadala velice pěkně, protože přes den svítilo sluníčko a všechno bylo nádherně čistě běloučké.

Dětský karneval → FOTOGALERIE

9.2. v hostinci Pod Lipami bylo veselo. Konal se zde totiž velice oblíbený dětský karneval. Přišlo hodně masek, tančilo se a děti řádily. Velké překvapení pro děti bylo, když se objevil místní maskot. Je to veliký medvěd, který má na bříšku znak obce. Dětem se maskot velice líbil a měly za úkol vymyslet jméno, které se oficiálně vyhlásí na čarodějnicích. Tento maskot se bude objevovat na všech akcích pořádaných v obci.

Kontrola vjezdu nákladních vozidel do obce

Nákladní vozidla mají, s ­výjimkou dopravní obsluhy, již radu let zakázán průjezd naší městskou částí. Presto se v­ ulici Na­ Hlavní objevují relativně často a­ podle záznamu z měřicího zařízení tvoří kolem 4 % všech projíždějících vozidel. Proto byla ve ­dnech 11. a­12. února strážníkem městské policie z ­okrskové služebny Praha-Březiněves provedena kontrola respektování dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel, s­ dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Kontrola probíhala dohromady přibližně čtyři hodiny.­ Za­ tu dobu bylo zkontrolováno celkem 28 nákladních vozidel. Přibližně v ­pětině případů byl zjištěn přestupek, tedy neoprávněný vjezd nákladního vozidla do ­městské části. Porušení pravidel bylo ve třech případech řešeno udělením blokové pokuty, ve ­zbylých pak domluvou řidiči.

Výroční členská schůze rybářů

Schůze se konala dne 16.2. od 14 hodin v prostorách TJ Sokol Březiněves. Na programu bylo zhodnocení roku 2012 a plán práce na rok 2013. 

BŘEZEN

Začátek měsíce bylo nádherné počasí. Všichni již doufali, že přijde jaro, ale v polovině měsíce přišly opět mrazy a napadl sníh. Sněhová nadílka však nevydržela dlouho a po dvou dnech roztála. Až do konce měsíce však byly teploty dosti pod nulou. Ještě 23.3. byl mráz mínus 11°C. Ledový vítr umocňoval ještě více toto ledové počasí.

Schůze tenistů

Dne 16.3. od 10 hodin se v budově TJ Sokol Březiněves konala schůze oddílu tenistů. Na programu bylo hodnocení minulého období a plán oddílu na rok 2013.

Maškarní průvod → FOTOGALERIE

16. Března se uskutečnil 1. Maškarní, nebo-li masopustní průvod obcí. Kulturní komise si myslela, že takový průvod je u nás poprvé, ale na samém počátku průvodu vyšlo najevo, že takové průvody u nás již v minulosti byly. Bude proto nutné vyzpovídat paní Smětákovou a paní Strejčkovou (nejstarší občanka obce) a doplnit zápisy do kroniky. Samotný průvod se vydařil a masek bylo hodně. Počasí bylo vzhledem k předchozím ledovým dnům nádherné, sluníčko svítilo a proto jsme se trošku i ohřáli. Průvod za doprovodu hudby prošel celou obcí a byly celkem dvě zastávky, kde se před domy tancovalo kolo štěstí. První zastávka byla u pana místostarosty obce Zdeňka Korinty. Tam pro celý průvod bylo připraveno bohaté občerstvení a mnoho různých nápojů. Medvědář s medvědem zhodnotili tuto zastávku jako výbornou, proto štěstíčka (masky znázorňující štěstí a pohodu) spolu s ostatními maskami zatančili kolo štěstí, aby v tomto domě panovala pohoda a dobrá nálada celý rok, prakticky až do další návštěvy průvodu. Radost, štěstí, smích, pohoda, výborná nálada, těmito slovy by se dalo charakterizovat první zastavení našeho průvodu. Po velkém poděkování se průvod přesunul k našemu starostovi obce panu Ing. Jiřímu Haramulovi. I zde se maškarám dostalo pohoštění. Také zde se tančilo kolo štěstí, aby úsměv a radost provázely tento dům po celý nadcházející rok. Velice zajímavé je to, že do maškar se oblékli nejen děti, ale i dospělí spoluobčané a každý se chtěl bavit a radovat. Náš maskot prošel celý průvod s námi a veselí bylo zakončeno na náměstí před místním úřadem. I. Ročník se velice vydařil a těšíme se na další ročníky. Na takových akcích je vidět, že se lidé stále chtějí bavit. I když je život složitější, stále hledají společnou zábavu a soudržnost.

Maškarní zábava → FOTOGALERIE

Po průvodu ve večerních hodinách, tj. od 20 hodin, se konala v sále hostince Pod Lipami maškarní zábava. Tato zábava je již tradiční a velice oblíbená. V samých začátcích bylo masek poskrovnu, ale rok od roku se účast masek zvyšuje. Letos jich bylo mnoho. Lidé si buď masku půjčí, nebo vytvoří doma a to je velice dobrá indicie k tomu, že vstupné masky platí jen poloviční. Sál vysloveně praskal ve švech, protože podle natrhaných vstupenek bylo 130 lidí. V průběhu večera došlo i na soutěže a lidé se opravdu výtečně bavili. Vyhlášení masek nechybělo, proto uvádím první místa. Na prvním místě se umístily masky „vězni RATH a Kajínek“ (Tomáš Háva + Ondřej Adamik), na druhém místě „pekařka“ (Radek Fiala), třetím místo obsadili „ZOOMBIE“ (Vladimír Benda + Tomáš Maděra).

Zápis dětí do školky

Zápis se konal 20. a­ 21. března. Přestože počet malých dětí v­ Březiněvsi neustále stoupá, kapacita MŠ je bohužel již nyní prakticky naplněna a­ šanci na ­přijetí má tedy pouze pár předškoláků. Městská část má přitom připravený plán i ­pozemek k­ rozšíření školky, současní radní hlavního města však v­ minulém roce bez vysvětlení odebrali odbornými útvary magistrátu navržené finanční prostředky na­ výstavbu druhé budovy. S­ dostavbou tedy budeme muset zřejmě počkat. Do ­té doby rodičům nezbývá, než aby zkoušeli umístit své děti také do­ školek v ­okolních městských částech.

Velikonoce

V letošním roce připadly velikonoční svátky na 1. Dubna, čili na apríla a také počasí tomu odpovídalo. Dopoledne, kdy chodili hodovníci to ještě šlo, byla sice zima, ale svítilo sluníčko. Odpoledne to již bylo horší. Střídalo se slunce se sněžením, ale sněhová pokrývka nezůstala. 

DUBEN

V začátku měsíce stále ošklivé zimní počasí. V okolních místech napadlo i hodně sněhu a sněhové přeháňky se objevují i tady. Od druhého týdne se teploty počaly zvedat a nastalo nádherné, skoro letní počasí, protože teploty šplhaly přes 20°C a 26.4. dokonce atakovaly 30°C. Na samém konce se však ochladilo.

Vítání občánků → FOTOGALERIE

Vítání občánků se v letošním roce konalo v nové mateřské školce. Bylo přivítáno celkem 14 nových občánků. S přípravou pomáhaly i učitelky mateřské školky a i vystoupení dětí bylo kouzelné. Starosta obce Ing. Jiří Haramul přečetl slavnostní proslov a potom se již rodiče, ale i rodinní příslušníci podepisovali do kroniky vítání občánků.

Pálení čarodějnic → FOTOGALERIE

Letošní čarodějné veselí zahájily za typicky dubnového počasí a přihlížení desítek diváků děti z mateřské školy, které pod vedením Zdeňky Maděrové nacvičily pásmo tanečků. Poté převzala taktovku skupina TV Stars s hudebně-soutěžním pořadem. Této skupině se podařilo zapojit a rozhýbat většinu přítomných dětí, které do té doby spíše jen přihlížely. Mezitím publikum výrazně zhoustlo a fronta u občerstvení se přiměřeně prodloužila. Po vyhlášení soutěže o nejhezčí čarodějnici nastoupili se svým setem zpěváci z muzikálu Andílci za školou. Trochu rozpačitý dojem z vystoupení Bohouše Josefa, který bez většího zájmu odehrál jen pár písní s akustickou kytarou, vynahradila mladá část ansámblu, jež svým živelným vystoupením diváky dokázala místy strhnout. Zatímco vetší kluci hráli po celou dobu fotbal na přilehlém hřišti s umělým povrchem, menší děti si vystály frontu na čarodějné tetování, o které byl velký zájem. Na louce u koupaliště se jako každý rok opékaly špekáčky. Poté se všichni přítomní dočkali zapálení ohně, který tentokrát nebyl tak rozsáhlý, jak jsme z Breziněvsi zvyklí. Oheň za efektního doprovodu tradičního ohňostroje a posléze písní hudební skupiny KA*RY*NA plál až do brzkých ranních hodin. 

KVĚTEN

Hodně srážek, vlastně pomalu nebyl den, kdy by nepršelo. Teploty se pohybovaly do 20°C, ale na sluníčku bylo velice příjemně. Na samém konci se citelně ochladilo.

TJ Březiněves

V průběhu měsíce května na sobě mládežničtí trenéři zapracovali. První akce byla návštěva Fotbalového klubu Bohemians 1905 u nás v Březiněvsi a to v rámci projektu „Tour de club“. Myšlenkou tohoto projektu je propojení profesionálního a výkonnostního fotbalu. Hráči rozděleni do dvou tréninkových skupin absolvovali intenzivní hodinový trénink, při kterém si vyzkoušeli celou řadu moderních herních prvků, které dosud neznali. S o to větším však trénovali a s maximální pozorností a důsledností se snažili plnit pokyny trenérů z Bohemky. Pro naše trenéry to byla obrovská zkušenost, kdy mohli sledovat cvičení profesionálních šéftrenérů mládeže pana Vychodila a pana Haranta. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ bylo zařazení čtyř prvoligových hráčů Bohemky mezi naše hráče, čímž došlo k atraktivnímu zpestření celého tréninku. Na konci měli naši trenéři šanci si osobně promluvit se zmíněnými trenéry a optat se jich na detaily trenérské práce.

Stáž v „MEKCE“

Velkou zkušeností mládežnických trenérů byla stáž v „Mekce“ mládežnického fotbalu, v FC Zbrojovka Brno. Čtyřhodinová stáž s praktickými ukázkami několika přípravkových a mládežnických kategorií všem otevřela oči. Celým odpolednem provázel šéftrenér přípravek, bývalý prvoligový fotbalista Vladimír Chaloupka. Naši trenéři měli možnost mluvit s trenéry jednotlivých kategorií včetně hráčů o tom, jak se trénuje v Brně. Velice moc je zaujal důraz na koučování za jakékoliv situace a rozdílu ve vedení a řízení hráče v návaznosti na osobním (samostatném) rozhodování hráče. Prvně se setkali s novou myšlenkou programu He-Art, koučování a výuku sportovních dovedností metodou svobodných her a koncentrované praxe. Do tajů této nové metody je zasvětil a přímo je okouzlil Jiří Vorlický, trenér U12. Stáž byla velice náročná, proto bylo nutností vše probrat v klidu a jelikož byli na Moravě, jejich teambulding byl zakončen ve vinném sklípku v Milovicích, okres Břeclav.

Návštěva Vladimíra Daridy

Díky panu Rosekranzovi se podařilo zorganizovat před srazem reprezentace bleskovou návštěvu záložníka a čerstvé posily bundesligového Freiburgu Vladimíra Daridy u nás v Březiněvsi.

Pokládání věnců

Pokládání věnců k pomníku padlých zajišťuje každý rok Sbor dobrovolných hasičů, kteří drží i čestnou stráž. Nebylo tomu ani letos jinak a památku padlých jsme důstojně zajistili.

Rybářské závody

11. Května se konaly na rybníce „Pokorňák“ rybářské závody. Zúčastnilo se celkem 19 členů. Bylo chyceno 18 kaprů o průměrné délce 48 cm. V kategorii mládežnické zvítězil Jan Kotaška (260cm), na druhém místě se umístil Hrdlička Milan (84 cm). Dvořáková Aneta, Čížek Jiří a Benda Marek skončily bez úlovku. V kategorii dospělých 1. Místo Novák Aleš (341 cm), druhý Deutschmann Jaroslav (107 cm) a na třetím místě Hagan Jozef (55 cm).

Březiněves OPEN 2013 - 8. ročník

Tenisový turnaj proběhl během jednoho dne, tedy v sobotu 18. května. Vzhledem k věkové skladbě účastníků zvolil organizační výbor jednu kategorii a to bez rozdílu věku. Zúčastnilo se celkem 13 tenistů. Od nejmladšího Honzy Kučery (27 let) až po nejstarší Vráťu Válka (nad 60 let). Celkové soutěž vyhrál Filip Koudelka a tím slavil již třetí turnajové vítězství v řadě.

Výsledek:

1. Filip Koudelka

2. Honza Kučera

3. Petr Růžička

Vyvádění děvčat → FOTOGALERIE

Vyvádění děvčat se letos neslo v nádherném slunečním počasí, kdy teploty byly skoro letní. V letošním roce se do tradice zapojila i nová horní část obce, kde jsme s průvodem zavítali do zcela nových baráků, které vyrostly ve směru k Bořanovicím.

Májová veselice → FOTOGALERIE

Ve večerních hodinách v místním hostinci Pod Lipami se konala májová veselice. Na samém začátku došlo ke zhodnocení celého odpoledne. 

ČERVEN

Na začátku mnoho srážek a i nízké teploty. V polovině měsíce se oteplilo bylo letní počasí s teplotami nad 30°C. Občasné srážky. Poslední týden byl velice studený, protože se ochladilo a denní teploty byly jen kolem 16°C.

Dětský den → FOTOGALERIE

V letošním roce byl s pořádáním dětského dne veliký problém. Počasí se stále nechtělo umoudřit a pořád pršelo a pršelo, byla velká zima. Pro obrovskou nepřízeň počasí se překládal dětský den z 1.6. na 9.6.. Nakonec se teda konal 9.6. v neděli a počasí se drobet umoudřilo a po dobu konání svítilo sluníčko. Při ukončování akce se však opět zatáhlo a začalo pořádně pršet. Letos se dětský den konal v duchu indiánském. Pořadatelky i pořadatelé měli indiánské oblečení a také tomuto tématu byly přizpůsobeny soutěže. Dětem se odpoledne velice líbilo.

Očkování psů

Jako každý rok, tak i letos proběhlo očkování psů proti vzteklině. Každý, kdo měl zájem o toto očkování, se dostavil k místnímu úřadu, kde samotné očkování probíhalo od 10 do 12 hodin.

Výlet seniorů

Sociální komise úřadu městské části Praha--Březiněves pořádá každoročně výlet pro seniory. Letos bylo za cíl vybráno město Třebíč. Jde o místo s bohatou historií, ve kterém se nachází řada cenných architektonických památek. Nejvýznamnější z nich - bazilika sv. Prokopa, Židovská čtvrť a Židovský hřbitov - jsou zapsány v prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Plně obsazený autobus vyjížděl v 7 hodin z místního náměstí. Oběd pro seniory byl zajištěn, proto se mohli plně věnovat krásám města.

Napříč generacemi 2013

4 ročník turnaje se konal v sobotu 15.6.. Vítězem se stali Jan Daneček a Jan Vocel.

Rybářský zájezd

Ve dnech 21.-22.6. byl zajištěn zájezd na soukromý rybník SMIKOV u Benešova. Tohoto dvoudenního zájezdu se zúčastnilo pouze 6 členů. Zájezd byl velice vydařený a překvapil mile dosaženými úlovky. 

ČERVENEC

Celý měsíc tropické teploty přes 30°C. Občasné bouřky, ale opravdu velice teplo. Tropickou noc jsme však v tomto měsíci nezažili.

Semafory na přechodech → FOTOGALERIE

V červenci byla v ulici Na Hlavní uvedena do provozu světelná signalizace u dvou přechodů pro chodce. Hlavním důvodem jejich instalace bylo zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců, hlavně dětí, nikoliv tedy řízení provozu na křížení s ulicí U Parku. V samotné křižovatce nově přibylo vodorovné značení, žluté zkřížené čáry, které podle vyhlášky „vyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.“ Přeloženo do normálního jazyka to znamená, že na takto označeném místě nesmí zůstat stát žádné automobily, které by mohly blokovat výjezd z ulice U Parku. V noci fungují semafory v režimu „permanentní červené“ a brzdí tak vozy překračující povolenou rychlost. Spolu s výstavbou semaforu došlo také k modernizaci části chodníku navazujících na přechody.

Ozdravný pobyt dětí

V letošním roce se ozdravný pobyt pro děti konal ve městě Caorle, přímořské letovisko nacházející se přibližně 70 kilometru severovýchodně od Benátek. Malebné a klidné městečko, které bylo založeno kolem roku 40 pr. n. l. a právě toto místo bylo vybráno pro prázdninový ozdravný pobyt dětí z Březiněvsi. Ve čtvrtek 27. června po deváté večer se od budovy úřadu městské části vydal na cestu velký a pohodlný autobus. Na jeho palubě bylo 28 dětí a 32 rodičů a příbuzných. Cesta proběhla bez problému a po osmé ráno byli všichni na místě. Vetší část rekreantů se ubytovala v hotelu Tereza, menší skupinka pak v hotelu Paladium, který byl od Terezy vzdálen asi pět minut chůze. K pláži, na které byl k dispozici veškerý servis, to z obou hotelů trvalo pěšky přibližně 10 minut. Itálie však děti uvítala zataženou oblohou a poměrně chladným počasím, nějakými 17° C. Naštěstí již v den příjezdu, tedy během pátečního odpoledne, se počasí vybralo a po zbytek týdenního pobytu sluníčko nepřestalo svítit, teploty se každý den šplhaly k příjemným třiceti stupňům. Účastníci zájezdu a především děti si tak mohli vychutnat koupání v moři opravdu na sto procent. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit třeba poznávacího výletu do Benátek, jiní dávali přednost toulkám po Caorle a posezení v kavárničkách a cukrárnách, k jejichž návštěvě atmosféra města přímo vybízí. V Caorle bylo také tržiště, aquapark či lunapark, pro děti prostě úplný ráj. V pátek 5. července se všichni vydali na cestu k domovu. Ačkoliv se museli rozdělit a několik rekreantů zpáteční cestu absolvovalo v jiném autobuse, do Prahy dojeli téměř ve stejnou dobu po přibližně devíti hodinách jízdy. 

SRPEN

První tři týdny tropické počasí, teploty hodně přes 30°C a beze srážek. Tentokrát se dětem prázdniny vydařily, protože panovalo velice slunné a teplé počasí. Poslední týden se ochladilo a teploty se pohybovaly okolo 20°C a přišly i srážky z velkého vedra.

4. ročník Memoriál Bohumila Hejny

Ve dnech 31.8 – 1.9. se mládežnického turnaje na samém konci prázdnin zúčastnilo rekordních 20 mužstev, celkem přes 200 nadějných fotbalistů. Pro velký zájem byly kategorie mladších žáků a starší přípravky vytvořeny tři miniturnaje. Počasí i organizace vyšly na jedničku a diváci mohli vidět krásné fotbalové výkony všech aktérů. Rozhodčí pískali férově a nikdo nebyl zraněn. Proto jsme ve tvářích mladých fotbalistů mohli číst především spokojenost. Poděkování patří všem, kdo se o 4. Ročník memoriálu zasloužili.

Noční lovy Rybáři již třetím rokem pořádají tzv. noční lov. Tato akce proběhla ve dnech 23.-24.8. respektive v noci z pátka na sobotu. Závodu se zúčastnilo 7 členů. Poprvé v letošním roce si zajišťovali rybáři občerstvení sami. Proto poděkovali Janu Kotaškovi, který se o toto staral. Bylo chyceno 8 kaprů o průměrné délce 45 cm a 1 amur v délce 80 cm. Pořadí bylo následující. Na prvním místě se umístil Fiala Jaroslav (266 cm), na druhém místě Marek Benda (88 cm), na třetím místě Vojtěch Korint (50 cm a na čtvrtém místě Rudolf Kraus (35 cm).

Žákovské družstvo

Do čtvrtého roku založení fotbalové mládeže vstoupili s 6 mládežnickými kategoriemi – starší a mladší žáci, starší a mladší přípravka a nově založenými kategoriemi 2007 a 2008. Trenérský tým se také rozrostl o další dva trenéry a čítá 14 trenérů vesměs v roli tatínek – trenér. Celou mládežnickou základnu tvoří bezmála 140 dětí ve věku 5-12 let. Každá kategorie hraje svou mistrovskou soutěž a ti nejmenší turnaje. Bylo zorganizováno zimní a letní soustředění Lánově a Kácově. Ročník 2007 se může pochlubit dvěma stříbrnými příčkami v prestižních turnajích MINICUPu. Starší žáci postoupili do 1. Třídy. Starší přípravka se dokonce zúčastnila prvního zahraničního turnaje v Německu v Moosburgu. Před prázdninami navštívil mládež na malou besedu Vladimír Darida, český reprezentant, hráč Plzně, který právě odcházel na zahraniční angažmá do Německa.

III. ročník Memoriál Bohumila Hejny

Ve dnech 25-26.8. se konal na hřišti TJ Březiněves již 3. ročník tohoto pamětního turnaje. Zúčastnilo se 12 mužstev, což znamená cca 120 malých kluků. 

ZÁŘÍ

Teploty kolem 20°C a celkem hodně srážek. Celý měsíc však byl teplotně vyrovnaný.

Vánoce dětem

14. 9. se u nás uskutečnil druhý ročník benefiční akce Vánoce nemocným dětem. Přestože celý týden bylo zamračeno a­ deštivo, v­ sobotu ráno vyšlo nad naší obcí sluníčko a takové počasí vydrželo celé odpoledne. A­ bylo proč se usmívat. Po­ kapele Kolbend, která zahájila dětské odpoledne, vystoupila úžasná Petra Černocká, kterou na­ kytaru doprovodil Jiří Pracný. Děti byly z ­Petry naprosto unešené a­ dospělí se vrátili do­ dobdospívání. Petra se po vystoupení s dětmi také vyfotila. O ­velkou porci legrace se postaral klaun. Zatímco k poslechu hrály kapely Bezefšeho a­MY3.AVI, děti soutěžily stejně jako loni v­ různých disciplínách, vyzkoušely hasičskou techniku a ­skákací hrad, vyráběly šperky svým maminkám. Třem nejlepším z­ každé věkové kategorie pogratuloval a­ ceny předal bronzový medailista z ­letních olympijských her v ­Londýně 2012 Lukáš Trefil. Následovala aukce předmetů, kterou vedl Jan Sasín. Vydražen byl například dres HC Sparta Praha podepsaný všemi hráči nebo zbrusu nové CD kapely Chinaski, které v ­té chvíli ještě ani nebylo v ­prodeji. To si odnesl Ondra Brzobohatý. Vrcholem byla dražba portrétu DonaVita Corleoneho od­ Jana Brávka, vytvořená technikou air brush. Večer se areál restaurace Pod Lipami převlékl do ­rockového hávu. Mladí muzikanti Parental Advisory a­ Pilot roztančili publikum a­ úchvatnou show zakončili legendární Tom Kiks. Celkový výtěžek z­ letošního ročníku charitativního dne činil neuvěřitelných 52­033 Kč. Peníze byly věnovány malým pacientům z ­lůžkové části Pediatrické kliniky FN Motol a část také Občanskému sdružení Přátel domova.

Tenisový turnaj čtyřher

V sobotu 24. září se uskutečnil již 8. ročník. Startovalo celkem 14 hráčů. Počasí bylo skvělé, proto i průběh turnaje nic nenarušilo. Boje ve skupinách proběhly dopoledne a finálové souboje následovaly krátce po poledni. Všichni finalisté obdrželi gratulace a hodnotné ceny. Organizátoři: Filip Koudelka, Miloš Volráb a Honza Vocel měli vše pod kontrolou a turnaj se vydařil na výbornou. Po turnaji se všichni zúčastnění bavili na společenském posezení. Občerstvení bylo zajištěno. Pivko, nealko, chlebíčky, opékání klobásy, grilované masíčko a další pochoutky. Přátelské posezení po turnaji však letos skončilo netradičně dosti brzy.

Výsledky:

1. Koudelka + Vocel

2. Růžička + Vakerman

3. Josef + Zdeněk Korintové

Veřejná schůze

Dne 25.9. od 18 hodin se v sále hostince Pod Lipami konala veřejná schůze pro občany obce. Na programu bylo především seznámit občany s plánovanou výstavbou druhého pavilonu mateřské školky včetně kuchyně , dále plánovanou výstavbou nákupního centra. Dalším bodem byla informace k církevním restitucím. 

ŘÍJEN

Velké překvapení, protože na samém začátku se objevily noční mrazíky, teplota klesla na -3°C, ale to bylo jen dva dny po sobě. Potom se noční teploty celý měsíc pohybovaly nad nulou a denní teploty byly stále kolem 15 – 20°C. Srážek bylo velice málo.

Pouštění draků → FOTOGALERIE

Letos se ženy domluvily a uspořádaly pouštění draků. Draci mohli být zhotoveny doma, nebo zakoupené v obchodě, to bylo celkem jedno, hlavně když drak létal. Sraz byl u místního koupaliště. Po vyhodnocení všech draků si děti mohly opéct buřta u táboráku a trošku občerstvit, protože byl otevřen kiosek u koupaliště. Dětí přišlo hodně a všichni se pěkně bavili. Počasí bylo vzhledem k tomu, že je již podzim ucházející, ale ohřev u táboráčku uvítal každý.

Volby do poslanecké sněmovny

Ve dnech 25. a 26. Října se konaly volby do poslanecké sněmovny. Volební místnost byla umístěna v kanceláři hasičské zbrojnice. V obci máme celkem 860 voličů, ale odevzdaných obálek bylo pouze 653. Pořadí je TOP09 – 148, ANO 2011 – 142, ČSSD – 89, ODS – 78, KSČM – 60, Strana svobodných občanů – 27, Strana zelených – 22, Úsvit přímé demokr. T. Okamury – 22, KDU-ČSL – 18, Strana práv občanů Zemanovci - 15, Česká pirátská strana – 15 hlasů. 

LISTOPAD

Na začátku měsíce teploty ještě dost vysoké a to kolem 15°C. V polovině měsíce se však ochladilo a denní teploty byly do +5°C a noční již klesly pod bod mrazu. Postupně se noční teploty dostaly až k hodnotě -5°C. 

PROSINEC

V prvních dnech měsíce byly teploty ještě v mínusových hodnotách, ale později se oteplilo a teplota ani v nočních hodinách neklesla pod bod mrazu. Na štědrý den bylo přes den 10°C a jasno.

Mikulášská nadílka + rozsvícení vánočního stromku → FOTOGALERIE

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku se koná vždy kolem začátku adventního času. Letos toto datum připadlo na 30.11. Program byl velice pestrý. Na začátku bylo přivítání a potom přišlo na řadu vystoupení dětí z mateřské školky v tanečkách pod vedením Maděrové Zdeňky. Poté následovalo vystoupení skupiny TV Stars. Děti si mohly vyrazit každý svou minci, protože zde byl mistr kovář, v Mikulášové dílničce si děti zhotovily samy nějaký dáreček vztahující se k adventnímu času. Samozřejmě nechyběla ani pohádka, tentokrát „O popleteném čertovi“. Vystoupení dětí se zpěvem z mateřské školky bylo také moc krásné. Přišel i Mikuláš s andělem a čerty. Je již tradicí, že děti z mateřské školky se potom jdou převléknout do postaviček, které tvoří živý Betlém. Kostými připravila a zhotovila paní Maděrová Zdeňka a postupně se tento Betlém rozrůstá. V letošním roce přibyla kapela s vozembouchem. Potom došlo na slavnostní rozsvícení vánočního stromku a všichni účastníci dostali velkou prskavku, kterou zapálili společně. Byl to opravdu nádherný pohled, když celé náměstí bylo osvícené prskavkami. Tato akce je dost hojně navštěvována, protože si zde přijdou na své nejen děti, ale i dospělí. Máme zde totiž i malý vánoční trh, kde nechybějí výrobky z pedigu, vánoční svícny, ozdoby, cukrářské výrobky a jiné. Také občerstvení je výborné, protože každý se rád zahřeje grogem, svařeným vínem.

---

SAMOSTATNÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ

Brigádnická činnost byla zaměřena především na dokončení opravy a údržbu mobilní buňky. Bylo provedeno sekání trávy a odstranění náletových dřevin kolem buňky. Po dohodě se starostou obce bylo schváleno odstranění dřevěného altánku, který byl sice jako dekorační prvek velmi vhodný, ale vzhledem k tomu, že byl užíván mládeží, která neměla k tomuto obecnému majetku kladný přístup a altán tvořil velmi silný zdroj znečištění rybníka a okolí. Členové odpracovali na brigádách celkem 105 hodin. Brigádnickou činnost splnilo 18 členů, K 31.12. 2013 bylo evidováno 28 členů včetně mládeže. Z uvedeného počtu bylo pro rok 2013 vydáno pouze 26 povolenek. Příspěvek ÚMČ Praha 8 Březiněves ve výši 20.000,-Kč byl čerpán částečně na zarybnění za které bylo uhrazeno 8.849,-Kč, ostatní finanční prostředky byly použity na kulturní a zájezdovou činnost (nákup věcných cen pro pořádané závody a režijní náklady). V roce 2013 bylo před závody provedeno doplnění kapří populace o 135 kg kapří násady o průměrné hmotnosti 2,5 kg/ks. Velké zděšení však nastalo cca po týdnu, kdy bylo vyloveno několik mrtvých kaprů, každý o hmotnosti cca 2,5 kg a následovali další. Celkem bylo vyloveno cca 20 ks uhynulých kaprů. Bylo zřejmé, že se jedná převážně o dodané kapry. Byla uplatněna reklamace u dodavatele Sádek Lahovice a podařilo se vyreklamovat 40 kg kapra, který bude dodán v roce 2014, tj. v další objednávce. Hlavním úkolem na další rok 2014 je zaměření na mládež a svou propagací se snažit o rozšíření členské základny.

TJ SOKOL BŘEZINĚVES

Březiněveská mládež pomáhá …….. toto heslo platilo i v letošním roce pro naši fotbalovou mládež. Jako každý rok, tak i tento Březiněveská fotbalová mládež pomáhá druhým. Naši kluci již přispěli v minulosti formou darování hraček pro děti postižené záplavami v Zálezlicích, a též nastoupivším dětem do nové zřízené mateřské školky v Březiněvsi. Díky iniciaci kolegů fotbalistů z Hovorčovic se letos začali sbírat kopačky a chrániče pro děti na Kapverdských ostrovech. Mládež se tak připojila k projektu České asociace fotbalových hráčů, která s patronem a rodákem z Kapverd Fernandem Nevesem tuto sbírku vyhlásila. Upřímně si přejeme, aby nejen kopačky našich fotbalistů pomohly tamním klukům užívat si radosti z fotbalu, ale i láska a radost k tomuto sportu.

BŘEZINĚVESKÁ LVÍČATA

Kategorie fotbalistů ročníku 2007 v Březiněvsi je v této sezóně pěkně rozjetá. V loňském roce začali tito kluci běhat po našich trávnících a již letos sklízíme první ovoce. Partu kolem trenérů Tomáše Bezpalce, Milana Jusky a Vládi Bendy tvoří 21 hráčů tohoto ročníku. Mnohdy trenéry doplňují i tatínci na trénincích. Trénuje se 2x týdně a víkendy tráví lvíčata na mistrácích nebo turnajích. Kategorie je záměrně rozdělena dle výkonnosti na dvě party, ale všichni dostávají šanci obléknout si po dobře odvedené práci v tréninku o víkendu fotbalový dres. Kluci se setkávají s hráči prvoligových týmů a zápasy s Duklou, Slávií či Bohemkou jsou zařazeny do jejich tréninkového plánu. Trenéři se snaží udělat zápasy pro všechny kluky a tak se mnohé zápasy přátelsky odehrávají na dvou hřištích paralelně. V letošním roce přivítali lvíčata Admiru, TJ Straky a zahráli si v Hovorčovicích. V letošním roce hrají tito borci poprvé regulérní soutěž a ač se na výsledky nehraje, tak svými výkony doslova „drtí“ své soupeře. Až na první zápas na Xaverově nepoznali mladí fotbalisté chuť porážky. Rodiče jsou úžasní, protože kluky při zápasech doprovází trubkami, pokřiky, šálami a vlajkami, prostě úžasně fandí a dodávají mladým chuť bojovat. Kluci si tak připadají jako jejich hvězdy v televizi. Pokud trenéři nemohou, jezdí na turnaje tatínci. Trenéři se v této kategorii snaží skutečně koučovat a po vzoru systému trénování Coerver coaching, budovat fotbalové dovednosti. Trenéři věří, že tato cesta bude úspěšná a dá se dělat i v podmínkách neprofesionálních klubů.

TENISOVÝ ODDÍL - VÝBOR TO TJB

Výbor působí nadále ve složení:

předseda – J. Vocel (finance a smluvní vztahy, rezervační systém)

člen - M. Volráb, K. Šťastný (péče o kurty a okolí areálu)

člen - F. Koudelka, P. Dürl (spolupráce s ČTS)

člen - P. Peštál, J. Daněček (externí spolupracovník pro práci s mládeží)

člen - J. Koukolíček (správa webu a rezervačního systému)

NAROZENÉ DĚTI

Matias Macháček, Jakub Stibal, Anna Kramerová, Lilien Jašková, Barbora Maršíková Tomáš Vašenda, Narálie Kožuchová, Annabelle Mavis Haji, Václav Michna, Laura Klopf, Jan Heyduk, Tadeáš Beran, Otto Boleslav, Jonáš Brabenec, Karel Potočník, Mikuláš Psohlavec

ÚMRTÍ V OBCI

Jiří Smetana, Václav Mráz, Zdeněk Barták, Ivana Akrmanová, Zdeněk Heřman, Josef Pánský, Pavel Malý, Zdeňka Pernicová, Danuše Kosová 

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2