loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika

Kronika

2008

11. 12. 2018

Období: 2008

2008

Leden - Teploty jsou na leden průměrné !

Rej Masek : Jako každý rok,tak i letos tomu nebylo jinak a konal se ples masek.Ženy přišly jako šmoulové. K tanci hrála skupina KARYNA.Návštěvnost vysoká a řádění trvalo až do ranních hodin.

Tenisový Oddíl : 8.3 se konala první schůze oddílu v letošním roce.Zde si členové zhodnotily svůj loňský rok.

Dětský Karneval : V letošním roce se dětský karneval konal 8.3 od 15 hodin v sále hostince Pod Lipami.Pro děti bylo připraveno překvapení ve formě INKY RYBÁŘOVÉ.Inka se svým kolegou šaškem s dětmi tančila a soutěžila.Dětem se program líbil a byl slyšet jen smích.

Sběr netradičního odpadu : MČ pro občany obce zajišťuje sběr tohoto odpadu.Lidé mohou tento odpad přinést před budovu MČ, kde je připravené auto.Tento sběr se koná několikrát ročně a první akce proběhla 29.4.

Řehtání : Děti se shromáždily u sochy svatého Jana v parku.Dostali řehtačky a prošla se celá obec.Řehtalo se na Zelený čtvrtek a Velký pátek vždy v odpoledních hodinách.
Bílá sobota : Na Bílou sobotu děti vyměnily řehtačky za klepačky a vyšlo se do obce.Všude,kde se odříkávala básnička,dostaly děti výslužku v podobě cukrovinek,ale i peněžní dary. Po projití celé obce se klepání ukončilo opět v parku a všechny dary se rozdělily mezi děti.

Velikonoce: na Velikonoční pondělí se všechny hospodyňky připravují pečlivě. Barví krásná vajíčka, kterými pak obdarovávají hodovníky. Jako každý rok, tak i v tomto roce bylo hodovníků hodně. V ulicích bylo vidět nejen maličké hodovníky v doprovodu maminek, ale i starší s poněkud velkýma pomlázkami a i starší generaci.

Aquapark: dne 29. března pořádala kulturní komise zájezd do bazénu vodních radovánek v Berouně. Děti se těšily, protože blbnutí v bazénu je pro ně největší zábavou.

Sněhová vánice: 18. března se strhla v 16 hodin velká sněhová vánice a trvala asi 20 minut. Velký vítr, který jí doprovázel docílil toho, že prakticky sněžilo vodorovně. Během pár minut bylo v obci bílo. Později pokračovalo jen husté sněžení. Opravdu velké teplotní rozdíly. V sobotu 15. března bylo skoro letní počasí po celý den. Na slunci bylo naměřeno 21°C a nyní jsou teploty na 0°C a místy i pod bodem mrazu.

Čarodějnice: program na čarodějnice začal v 17 hodin. Starosta Ing. Jiří HAramul všechny přivítal a popřál krásnou zábavu. Po přivítání byla ukázka kynologického klubu při výcviku psů. Zájem o tuto ukázku byl veliký. Po Pruskách přišlo na řadu vystoupení Jaroslava Uhlíře a jeho písničky. Hrál nejen staré písničky pro starší generaci, ale i dětské a děti nádherně zpívaly. Posléze hrála skupina LOS KULOS žhavé rytmy. Ve 20 hodin sbor dobrovolných hasičů zapálil hranici, na které byla symbolicky přivázána čarodějnice. V 21 hodin začal krásný ohňostroj.

Kennel CUP II. Ročník: ve čtvrtek 8. května se konal závod agility. Všichni zúčastnění se scházeli už v ranních hodinách a začátek závodu byl v 8.30 hodin. Program byl následující - Dumping, Agility 1,2,3, Finále dvojic, štafetový závod, Finále chovatelských stanic, nominační závod a Finále jednotlivců, paralelní závod.

Rybářské závody: v sobotu 10. května se konaly závody v rybolovu. Počasí krásně přálo a sešlo se spousta nadšenců, aby usedli ke svému nádobíčku a oddali se úlovkům. Byli zde hodně mlaďoučcí rybáři, ale samozřejmě v doprovodu starších a zkušených. Podávalo se občerstvení a všichni čekali na nejlepší úlovky. Při večerním vyhodnocení se ještě potom dost dlouho oslavovalo.

Očkování psů: u MČ Březiněves dne 17. května proběhlo očkování psů. Každý, kdo vlastní psího mazlíčka, si jej mohl nechat oočkovat proti vzteklině. V dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin.

Vyvádění děvčat III. ročník: v sobotu 17. května se sešla mládež u místního úřadu, aby požádala starostu obce o povolení „ III. Májů". Starosta souhlasil a průvod se mohl vydat na cestu obcí k vyznačeným domům s májkou. Počasí bylo nádherné a panovala sváteční nálada. Mládež v krojích se vyřádila a všechny dívky, které byly vyvedeny mládencem do společnosti byly poznány na večerní Májovou veselici.

Májová veselice: Od 20 hodin se v sále místního hostince začala májová veselice. Po přivítání starosty obce chlebem a solí mládež zatančila staročeskou Besedu. Vyvedená děvčata měla sólo a zábava se rozproudila. K tanci i poslechu hrála skupina Rhodesie a půlnoční překvapení v podobě vystoupení dudáka s dudami mělo obrovský úspěch. Tančilo se až do pozdních ranních hodin.

Dětský sportovní den: TJ Březiněves a SDH Březiněves uspořádali pro děti sportovní zápolení se spoustou disciplín. Zpočátku bylo počasí nepříznivé, ale později se trošku oteplilo a děcka se pořádně vyřádily. Čekalo na ně mnoho cen a sladkých odměn.

Web kamera: v obci byla nainstalována web kamera, kterou se můžou občané podívat co se děje třena na tenisových kurtech, nebo na náměstí.

Tenisový turnaj „Březiněves OPEN 2008": turnaj mužů proběhl ve dnech 31. května - 1. června. Pro tento, již 3. ročník , nebyly nakonec věkové kategorie použity a všichni přihlášení hráči hráli společně. Zúčastnilo se celkem 11 tenistů. Výsledek: 1. místo Jan Kolínský, 2. místo Filip Koudelka a 3. místo Karel Šťastný.

Dětský den: povyražení pro děti bylo připraveno kulturní komisí na sobotu 14. června. Začátek byl v zajetí psích mazlíčků, protože kynologický klub si připravil vystoupení pro děti, jak se mají s pejskama chovat, jak jim dávat povely a podobně. Potom následovalo skotačení s Inkou Rybářovou a Dendy Rybkou. Soutěže, malování, tančení a různé vylomeniny. Prostě krásný den pro děti.

Diskotéka pro děti: kulturní komise připravila pro děti ještě večerní řádění v disko tancích. Po náročném dětském dnu by rodiče nejspíš čekali, že děti budou unavené, ale opak byl pravdou a děti řádily jako o závod. Nálada bezvadná a dětem se domů vůbec nechtělo., ale musely, protože potom pokračovali dospělci a to také pořádně z gruntu.


Ozdravný pobyt: kulturní komise v letošním roce pořádala ozdravný pobyt ve středisku Všemina (Zlínský kraj). Termín 28. června až 5. července vyhovoval a děti spolu s maminkami mohly odjet. Na cestě byly drobné problémy s autobusem, ale nakonec vše dobře dopadlo a všichni se zdárně dopravili do zmíněného střediska. Tam si vše děti vynahradily, protože tam byla spousta atrakcí, na kterých se dosyta vyřádily.

Tabák: dne 3.7. se nově otevřela prodejna tabáku, kde si lidé budou moci koupit nejen denní tisk, ale i nějaké vybrané zboží.


Táborák: kulturní komise připravila na den 30. 8. táborák s opékáním buřtů pro všechny děti, jako rozloučení s prázdninovým časem. Počasí nádherné, tudíž akce dopadla na výbornou.

Tenis pro děti: tenisový oddíl se rozhodl uspořádat pro všechny děti od 4 do 16 let turnaj, kde mohou dokázat své umění, nebo se i pobavit a rozhodnout, zda-li se tomuto sportu nevěnovat i nadále. Dětí se zúčastnilo hodně a i přes dost silný vítr se akce podařila. Mnohé děti se rozhodly věnovat se tomuto sportu i v budoucnosti a uvažují o vstupu do tenisového oddílu, což vede ke spokojenosti pořadatelů.

Napříč generacemi 2008 - tenisový turnaj čtyřher se konal ve dnech 27. a 28. září. Počasí tomuto turnaji přálo a tak celkem 16 přihlášených občanů mohlo ukázat své umění na tenisových kurtech. Účast nebyla jen z místních obyvatel, ale zúčastnili se i přespolní. Po vyhlášení výsledků a předání cen se konal společenský večírek, na který se dostavily manželky borců a oslava končila v ranních hodinách. Nutno ještě poznamenat výsledek tohoto klání a to na prvním místě se umístili Petr Výkruta a Miloš Broukal, na druhém místě Tonda a Filip Koudelkovi a na třetím místě Jíří Koukolíček a Dan Popelka.

Změna webových stránek: v měsíci září proběhl zkušební provoz nových stránek obce. Jsou daleko výraznější a přehlednější. Také fotogalerie dostala novou podobu. V přehlednějším uspořádání zde najde každý takové informace, jaké potřebuje.

Skate trenažér: dne 20. října byla dokončena instalace nového herního prvku na dětském hřišti a to „SKATE TRENAŽÉR". Tento prvek má sloužit k motorickému rozvoji dětí. Děti se na tento prvek dost těšily a hned v prvních okamžicích ho vyzkoušely. Dětské hřiště je hojně mládeží navštěvované a to nejen našimi nejmenšími, ale i těmi dospělejšími, kteří se zde scházejí k různým debatám a využívají k tomu altánek.

Požár Průmyslového paláce holešovického Výstaviště: dne 16. října propukl velký požár Průmyslového paláce a náš sbor dobrovolných hasičů jel na pomoc svým kolegům. Za tuto pomoc byl Sbor oceněn Plaketou Hasičského záchranného sboru České republiky, kterou jim předal Ministr vnitra Ivan Langer spolu s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslavem Štěpánem. Jsme rádi, že máme takové Dobrovolné hasiče, kteří reprezentují výborně naší obec.

Oddíl mladých hasičů: jelikož je v obci hojně dětí, rozhodl se sbor hasičů znovu obnovit klub mladých hasičů a proto se v listopadu uskutečnila první schůzka. Dětí přišlo hodně a budeme doufat, že si oddíl povede dobře a pod vedením zdatných hasičů nás budou reprezentovat i na různých soutěžích. 
Martinská zábava: dne 15. listopadu pořádal TJ Březiněves oddíl kopané pod záštitou MČ již II. ročník. Veselí se konalo v sále místního hostince a bylo naprosto vyprodáno. Bohatá tombola a příjemná hudba zněla až do pozdních hodin.

TJ Březiněves: v měsíci listopadu spustil oddíl kopané své webové stránky. Je dobré, že každý klub má své stránky, na kterých se objevují nejen zajímavosti, ale i aktuální zprávy a každý si zde může najít takové informace, jaké potřebuje. Adresa stránek je www.brezinevesfotbal.cz, můžete nahlédnout i vy.

Aquapark Beroun: kulturní komise pořádala dne 15. listopadu zájezd pro děti do aquaparku v Berouně. Děti tyto výlety milují, protože se mohou dostatečně vyřádit. Nebylo tomu jinak ani tentokrát a dětem voda prospěla.

Projekt Jižní stráň: v letošním roce bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 34 domů, které byly předány k užívání. Tímto projektem se opět rozšířila obec o spoustu občanů. Projekt započal na jaře roku 2007.

Rekonstrukce dětského hřiště: tříletá rekonstrukce dětského hřiště v Březiněvsi byla dokončena. . Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 bylo za účasti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy Petra Hulinského a zastupitelů MČ Praha - Březiněves toto hřiště oficiálně otevřeno. Starší hřiště, které již neodpovídalo současným normám se tak změnilo v nové a moderní hřiště odpovídající normám Evropské unie. Prostor je rozdělený asfaltovou dráhou ve tvaru osmičky na dvě části, jednu pro nejmenší děti ve věku do 6 let, a druhou pro ty starší. Pro předškoláky zde je spousta herních prvků, které slouží k rozvíjení jejich pohybových schopností. Najdeme tu různé houpačky, skluzavky, prolézačky nebo třeba zvláštní kolotoč a samozřejmě nechybí ani pískoviště, pro větší děti ve školním věku je tu například lanovka a trenažér na skateboard. Osmička asfaltového chodníku zároveň slouží jako dráha pro in - line bruslaře nebo skateboardisty. Celý areál je osázený trávníkem a ozdobnými keři a stromy. Nechybí ani lavičky pro dospělý doprovod malých dětí a krásnou kulisou při odpočinku je i pohled na rybníček uprostřed s malým ostrůvkem. Krásné odpočinkové místo, které navštěvují i okolní mateřské školky.

Nadílka pro děti: kulturní komise jako každý rok uspořádala pro děti vánoční a mikulášskou nadílku. Tato akce se konala dne 6. prosince v sále hostince Pod Lipami. Dětí bylo jako vždy mnoho a v doprovodu rodičů byl naplněn naprosto celičký sál. V letošním roce zde bylo první vystoupení děvčat z fines centra. Diskotéka byla, ale děti byly nějak zaražené, jelikož čekaly na příchod Mikuláše a čertů. S touto svatou návštěvou však dorazil i Anděl, který měl za úkol zlobivé děti chránit a čerty krotit. Děti si odnášely spoustu dárečků, ale i zážitků, které jim dodají dobrou náladu pro nastávající vánoční čas.

Protihlukový val: v letošním roce byl dokončen protihlukový val v západní části obce. Tento val má občany obce chránit od hluku silnice pro motorová vozidla Praha - Teplice. Celý tento val byl osázen zelení výhradně z finančních prostředků obce. Určitě je tato bariéra ke spokojenosti všech občanů obce, avšak najdou se i tací mezi námi, kteří si ničeho neváží a stále zeleň, která ještě nedokázala povyrůst ničí. Jsou to vlastně majitelé čtyřkolek, kteří si zkoušejí svůj um na svazích valu a určitě si jsou vědomi toho, že jsou zde vysázené stromky. Poničené stromky asi určitě nebudou našim dětem zabraňovat v hluku, který se šíří z této silnice.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Předvánoční besídka v Knihovně Březiněves
23. 11. 2019 - 15:00 - 18:00
Vítání občánků 2019
24. 11. 2019 - 16:00-17:30
Rozsvícení vánočního stromečku
30. 11. 2019 - 15:00 - 18:00
Více >>