loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

2008

LEDEN

Teploty jsou na leden průměrné!

ÚNOR

Rej Masek

Jako každý rok,tak i letos tomu nebylo jinak a konal se ples masek.Ženy přišly jako šmoulové. K tanci hrála skupina KARYNA. Návštěvnost vysoká a řádění trvalo až do ranních hodin.

BŘEZEN

Tenisový Oddíl

8. 3. se konala první schůze oddílu v letošním roce. Zde si členové zhodnotily svůj loňský rok.

Dětský Karneval

V letošním roce se dětský karneval konal 8. 3. od 15 hodin v sále hostince Pod Lipami.Pro děti bylo připraveno překvapení ve formě INKY RYBÁŘOVÉ.Inka se svým kolegou šaškem s dětmi tančila a soutěžila.Dětem se program líbil a byl slyšet jen smích.

Sněhová vánice

18. března se strhla v 16 hodin velká sněhová vánice a trvala asi 20 minut. Velký vítr, který jí doprovázel docílil toho, že prakticky sněžilo vodorovně. Během pár minut bylo v obci bílo. Později pokračovalo jen husté sněžení. Opravdu velké teplotní rozdíly. V sobotu 15. března bylo skoro letní počasí po celý den. Na slunci bylo naměřeno 21°C a nyní jsou teploty na 0°C a místy i pod bodem mrazu.

 Velikonoce

Děti se shromáždily u sochy svatého Jana v parku.Dostali řehtačky a prošla se celá obec.Řehtalo se na Zelený čtvrtek a Velký pátek vždy v odpoledních hodinách. Na Bílou sobotu děti vyměnily řehtačky za klepačky a vyšlo se do obce. Všude,kde se odříkávala básnička,dostaly děti výslužku v podobě cukrovinek,ale i peněžní dary. Po projití celé obce se klepání ukončilo opět v parku a všechny dary se rozdělily mezi děti. Na Velikonoční pondělí se všechny hospodyňky připravují pečlivě. Barví krásná vajíčka, kterými pak obdarovávají hodovníky. Jako každý rok, tak i v tomto roce bylo hodovníků hodně. V ulicích bylo vidět nejen maličké hodovníky v doprovodu maminek, ale i starší s poněkud velkýma pomlázkami a i starší generaci.

Aquapark

Dne 29. března pořádala kulturní komise zájezd do bazénu vodních radovánek v Berouně. Děti se těšily, protože blbnutí v bazénu je pro ně největší zábavou.

DUBEN

Sběr netradičního odpadu

MČ pro občany obce zajišťuje sběr tohoto odpadu. Lidé mohou tento odpad přinést před budovu MČ, kde je připravené auto. Tento sběr se koná několikrát ročně a první akce proběhla 29. 4.

Čarodějnice

Program na čarodějnice začal v 17 hodin. Starosta Ing. Jiří HAramul všechny přivítal a popřál krásnou zábavu. Po přivítání byla ukázka kynologického klubu při výcviku psů. Zájem o tuto ukázku byl veliký. Po Pruskách přišlo na řadu vystoupení Jaroslava Uhlíře a jeho písničky. Hrál nejen staré písničky pro starší generaci, ale i dětské a děti nádherně zpívaly. Posléze hrála skupina LOS KULOS žhavé rytmy. Ve 20 hodin sbor dobrovolných hasičů zapálil hranici, na které byla symbolicky přivázána čarodějnice. V 21 hodin začal krásný ohňostroj.

KVĚTEN

Kennel CUP II. Ročník

Ve čtvrtek 8. května se konal závod agility. Všichni zúčastnění se scházeli už v ranních hodinách a začátek závodu byl v 8.30 hodin. Program byl následující - Dumping, Agility 1,2,3, Finále dvojic, štafetový závod, Finále chovatelských stanic, nominační závod a Finále jednotlivců, paralelní závod.

Rybářské závody

V sobotu 10. května se konaly závody v rybolovu. Počasí krásně přálo a sešlo se spousta nadšenců, aby usedli ke svému nádobíčku a oddali se úlovkům. Byli zde hodně mlaďoučcí rybáři, ale samozřejmě v doprovodu starších a zkušených. Podávalo se občerstvení a všichni čekali na nejlepší úlovky. Při večerním vyhodnocení se ještě potom dost dlouho oslavovalo.

Očkování psů

U MČ Březiněves dne 17. května proběhlo očkování psů. Každý, kdo vlastní psího mazlíčka, si jej mohl nechat oočkovat proti vzteklině. V dopoledních hodinách od 10 do 12 hodin.

Vyvádění děvčat III. ročník

V sobotu 17. května se sešla mládež u místního úřadu, aby požádala starostu obce o povolení „ III. Májů". Starosta souhlasil a průvod se mohl vydat na cestu obcí k vyznačeným domům s májkou. Počasí bylo nádherné a panovala sváteční nálada. Mládež v krojích se vyřádila a všechny dívky, které byly vyvedeny mládencem do společnosti byly poznány na večerní Májovou veselici.

Májová veselice

Od 20 hodin se v sále místního hostince začala májová veselice. Po přivítání starosty obce chlebem a solí mládež zatančila staročeskou Besedu. Vyvedená děvčata měla sólo a zábava se rozproudila. K tanci i poslechu hrála skupina Rhodesie a půlnoční překvapení v podobě vystoupení dudáka s dudami mělo obrovský úspěch. Tančilo se až do pozdních ranních hodin.

Dětský sportovní den

TJ Březiněves a SDH Březiněves uspořádali pro děti sportovní zápolení se spoustou disciplín. Zpočátku bylo počasí nepříznivé, ale později se trošku oteplilo a děcka se pořádně vyřádily. Čekalo na ně mnoho cen a sladkých odměn.

Web kamera

V obci byla nainstalována web kamera, kterou se můžou občané podívat co se děje třena na tenisových kurtech, nebo na náměstí.

Tenisový turnaj „Březiněves OPEN 2008"

Turnaj mužů proběhl ve dnech 31. května - 1. června. Pro tento, již 3. ročník , nebyly nakonec věkové kategorie použity a všichni přihlášení hráči hráli společně. Zúčastnilo se celkem 11 tenistů. Výsledek: 1. místo Jan Kolínský, 2. místo Filip Koudelka a 3. místo Karel Šťastný.

ČERVEN

Dětský den

Povyražení pro děti bylo připraveno kulturní komisí na sobotu 14. června. Začátek byl v zajetí psích mazlíčků, protože kynologický klub si připravil vystoupení pro děti, jak se mají s pejskama chovat, jak jim dávat povely a podobně. Potom následovalo skotačení s Inkou Rybářovou a Dendy Rybkou. Soutěže, malování, tančení a různé vylomeniny. Prostě krásný den pro děti.

Diskotéka pro děti

Kulturní komise připravila pro děti ještě večerní řádění v disko tancích. Po náročném dětském dnu by rodiče nejspíš čekali, že děti budou unavené, ale opak byl pravdou a děti řádily jako o závod. Nálada bezvadná a dětem se domů vůbec nechtělo., ale musely, protože potom pokračovali dospělci a to také pořádně z gruntu.

Ozdravný pobyt

Kulturní komise v letošním roce pořádala ozdravný pobyt ve středisku Všemina (Zlínský kraj). Termín 28. června až 5. července vyhovoval a děti spolu s maminkami mohly odjet. Na cestě byly drobné problémy s autobusem, ale nakonec vše dobře dopadlo a všichni se zdárně dopravili do zmíněného střediska. Tam si vše děti vynahradily, protože tam byla spousta atrakcí, na kterých se dosyta vyřádily.

ČERVENEC

Tabák

Dne 3.7. se nově otevřela prodejna tabáku, kde si lidé budou moci koupit nejen denní tisk, ale i nějaké vybrané zboží.

SRPEN

Táborák

Kulturní komise připravila na den 30. 8. táborák s opékáním buřtů pro všechny děti, jako rozloučení s prázdninovým časem. Počasí nádherné, tudíž akce dopadla na výbornou.

ZÁŘÍ

Tenis pro děti

Tenisový oddíl se rozhodl uspořádat pro všechny děti od 4 do 16 let turnaj, kde mohou dokázat své umění, nebo se i pobavit a rozhodnout, zda-li se tomuto sportu nevěnovat i nadále. Dětí se zúčastnilo hodně a i přes dost silný vítr se akce podařila. Mnohé děti se rozhodly věnovat se tomuto sportu i v budoucnosti a uvažují o vstupu do tenisového oddílu, což vede ke spokojenosti pořadatelů.

Napříč generacemi 2008

Tenisový turnaj čtyřher se konal ve dnech 27. a 28. září. Počasí tomuto turnaji přálo a tak celkem 16 přihlášených občanů mohlo ukázat své umění na tenisových kurtech. Účast nebyla jen z místních obyvatel, ale zúčastnili se i přespolní. Po vyhlášení výsledků a předání cen se konal společenský večírek, na který se dostavily manželky borců a oslava končila v ranních hodinách. Nutno ještě poznamenat výsledek tohoto klání a to na prvním místě se umístili Petr Výkruta a Miloš Broukal, na druhém místě Tonda a Filip Koudelkovi a na třetím místě Jíří Koukolíček a Dan Popelka.

Změna webových stránek

V měsíci září proběhl zkušební provoz nových stránek obce. Jsou daleko výraznější a přehlednější. Také fotogalerie dostala novou podobu. V přehlednějším uspořádání zde najde každý takové informace, jaké potřebuje.

ŘÍJEN

Požár Průmyslového paláce holešovického Výstaviště

Dne 16. října propukl velký požár Průmyslového paláce a náš sbor dobrovolných hasičů jel na pomoc svým kolegům. Za tuto pomoc byl Sbor oceněn Plaketou Hasičského záchranného sboru České republiky, kterou jim předal Ministr vnitra Ivan Langer spolu s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslavem Štěpánem. Jsme rádi, že máme takové Dobrovolné hasiče, kteří reprezentují výborně naší obec.

 Skate trenažér

Dne 20. října byla dokončena instalace nového herního prvku na dětském hřišti a to „SKATE TRENAŽÉR". Tento prvek má sloužit k motorickému rozvoji dětí. Děti se na tento prvek dost těšily a hned v prvních okamžicích ho vyzkoušely. Dětské hřiště je hojně mládeží navštěvované a to nejen našimi nejmenšími, ale i těmi dospělejšími, kteří se zde scházejí k různým debatám a využívají k tomu altánek.

LISTOPAD

Oddíl mladých hasičů

Jelikož je v obci hojně dětí, rozhodl se sbor hasičů znovu obnovit klub mladých hasičů a proto se v listopadu uskutečnila první schůzka. Dětí přišlo hodně a budeme doufat, že si oddíl povede dobře a pod vedením zdatných hasičů nás budou reprezentovat i na různých soutěžích. 

Martinská zábava

Dne 15. listopadu pořádal TJ Březiněves oddíl kopané pod záštitou MČ již II. ročník. Veselí se konalo v sále místního hostince a bylo naprosto vyprodáno. Bohatá tombola a příjemná hudba zněla až do pozdních hodin.

TJ Březiněves

V měsíci listopadu spustil oddíl kopané své webové stránky. Je dobré, že každý klub má své stránky, na kterých se objevují nejen zajímavosti, ale i aktuální zprávy a každý si zde může najít takové informace, jaké potřebuje. Adresa stránek je www.brezinevesfotbal.cz, můžete nahlédnout i vy.

Rekonstrukce dětského hřiště

Tříletá rekonstrukce dětského hřiště v Březiněvsi byla dokončena. Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 bylo za účasti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy Petra Hulinského a zastupitelů MČ Praha - Březiněves toto hřiště oficiálně otevřeno. Starší hřiště, které již neodpovídalo současným normám se tak změnilo v nové a moderní hřiště odpovídající normám Evropské unie. Prostor je rozdělený asfaltovou dráhou ve tvaru osmičky na dvě části, jednu pro nejmenší děti ve věku do 6 let, a druhou pro ty starší. Pro předškoláky zde je spousta herních prvků, které slouží k rozvíjení jejich pohybových schopností. Najdeme tu různé houpačky, skluzavky, prolézačky nebo třeba zvláštní kolotoč a samozřejmě nechybí ani pískoviště, pro větší děti ve školním věku je tu například lanovka a trenažér na skateboard. Osmička asfaltového chodníku zároveň slouží jako dráha pro in - line bruslaře nebo skateboardisty. Celý areál je osázený trávníkem a ozdobnými keři a stromy. Nechybí ani lavičky pro dospělý doprovod malých dětí a krásnou kulisou při odpočinku je i pohled na rybníček uprostřed s malým ostrůvkem. Krásné odpočinkové místo, které navštěvují i okolní mateřské školky.

 Aquapark Beroun

Kulturní komise pořádala dne 15. listopadu zájezd pro děti do aquaparku v Berouně. Děti tyto výlety milují, protože se mohou dostatečně vyřádit. Nebylo tomu jinak ani tentokrát a dětem voda prospěla.

Projekt Jižní stráň

V letošním roce bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 34 domů, které byly předány k užívání. Tímto projektem se opět rozšířila obec o spoustu občanů. Projekt započal na jaře roku 2007.

PROSINEC

Nadílka pro děti

Kulturní komise jako každý rok uspořádala pro děti vánoční a mikulášskou nadílku. Tato akce se konala dne 6. prosince v sále hostince Pod Lipami. Dětí bylo jako vždy mnoho a v doprovodu rodičů byl naplněn naprosto celičký sál. V letošním roce zde bylo první vystoupení děvčat z fines centra. Diskotéka byla, ale děti byly nějak zaražené, jelikož čekaly na příchod Mikuláše a čertů. S touto svatou návštěvou však dorazil i Anděl, který měl za úkol zlobivé děti chránit a čerty krotit. Děti si odnášely spoustu dárečků, ale i zážitků, které jim dodají dobrou náladu pro nastávající vánoční čas.

Protihlukový val

V letošním roce byl dokončen protihlukový val v západní části obce. Tento val má občany obce chránit od hluku silnice pro motorová vozidla Praha - Teplice. Celý tento val byl osázen zelení výhradně z finančních prostředků obce. Určitě je tato bariéra ke spokojenosti všech občanů obce, avšak najdou se i tací mezi námi, kteří si ničeho neváží a stále zeleň, která ještě nedokázala povyrůst ničí. Jsou to vlastně majitelé čtyřkolek, kteří si zkoušejí svůj um na svazích valu a určitě si jsou vědomi toho, že jsou zde vysázené stromky. Poničené stromky asi určitě nebudou našim dětem zabraňovat v hluku, který se šíří z této silnice.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2