loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

2003

LEDEN

MÚ reagoval na podněty občanů z hlediska špatného prostředí v místním sále. Na rekonstrukci sálu bylo vyčerpáno 447.194,60 Kč. Tím se zlepšily podmínky pro pořádání plesů, akcí pro děti, ale i k jiným obdobným účelům.

ÚNOR

Dokončení rekonstrukce sálu v hostinci Pod lipami. Hned první akce v novém byl „Hasičský maškarní bál“, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů a Klub žen. Účast byla hojná, sál byl zcela naplněn, což skýtá cca 150 občanů (plná kapacita sálu). Jen masek bylo letos nějak pomálu. Nejspíše to bylo způsobeno rekonstrukcí sálu, neboť účast masek v minulých letech byla dosti vysoká.

22. února

Klub žen pořádá tradiční Dětský karneval. Účast dětí v hojném počtu, asi 60 masek.

BŘEZEN

29. března „Josefská zábava“ – Klub žen pořádá v letošním roce tuto zábavu, jako zpestření kultury pro občany obce.. Tato akce však byla poznamenána fotbalovým utkáním. Spousta mužů se soustředila ve výčepu a ženy seděly samy na sále. Teprve po skončení utkání se zábava rozjela v plném proudu.

DUBEN

Ustanovení kronikářky obce Místním úřadem

Zvolená paní Maděrová Zdeňka, rozená Mikolášová, rodačka obce. Počátek mapování historie obce od roku 1948, tj. od posledního zápisu v kronice dochovalé, zapsané panem Václavem Pokorným. Shromažďování veškerých dostupných materiálů a snaha dohledat počátek vzniku obce. 
Počasí v dubnu je velice bolestné. Střídání teplot je ve velkém rozmezí. Místy teploty +21°C a posléze noční teploty –4°C.

Víkendová posezení presidenta republiky Václava Klause 

V restauraci „U Golema“ se schází celá rodina presidenta k posezení a různým oslavám. Většinou nedělní obědy, či oslavy tráví Václav Klaus v rodinném kruhu se svými dětmi a vnoučaty. Bylo mi sděleno, že se jim zde líbí a jsou zde velice spokojeni.

Velikonoce

Jako každý rok, i letos vyšli hodovníci do ulic naší obce. Koledovat chodí nejen mladá, ale i starší generace. Mezi nejčastější koledníky patří již dlouhá léta pan Ježek Jaroslav. Další koledníci z řad starších občanů jsou pan Franěk Martin a Maděra Miloslav. V letošním roce hodovali v 19 domech. Sluníčko pálí a teplota se vyšplhala na 23°C.

30. dubna – „Pálení čarodějnic“

Svaz dobrovolných hasičů zajišťuje hořící oheň, Klub žen organizuje občerstvení pro děti, za přispění MÚ částkou 5.000,-korun. Děti jsou obdarovány každý jednou šunkovou bagetou a jedenkrát pitíčkem. Dětí se zúčastnilo 98. Občerstvení pro dospělé zajišťuje pan Fiala Jindřich. Čarodějnice, respektive pálení čarodějnic má dlouhodobou, tisíciletou tradici. Dodržovali jej i keltové.

KVĚTEN

1. května

Uplynulo 5O let od prvního televizního vysílání. Již nikdo si nedokáže představit, že se vysílalo jen tři dny v týdnu. Dnes je televize i pro mládež nepostradatelná, nejen ve zpravodajství, ale i v zábavě.

8. května

Dnes po dlouhé době se držela čestná stráž u pomníku padlých. Sbor dobrovolných hasičů se zde střídal po 1/4 hodinách. Foto přiloženo. Je dobré, že zvyk z minulých let se opět vrátil a tímto způsobem můžeme dát najevo lidem, kteří padli ve světových válkách, jak moc jim děkujeme, že můžeme žít poklidné životy.

Fotoaparát

Místní úřad zakoupil digitální fotoaparát značky Olympus k potřebě všech činných organizací, aby se mohlo zadokumentovat kulturní i jiné dění v naší obci.

15. května

Konala se Veřejná schůze pro občany obce. Na této schůzi mohou občané vyslechnout dosavadní vykonanou práci místního úřadu a případně říci své námitky či nápady. Tyto schůze jsou navštěvovány převážně staršími obyvateli. Účast 20 občanů. Z 15. na 16. Května přízemní mrazík.

16. května

„Májová veselice“. V letošním roce se ženy rozhodly, že uspořádají tuto veselici, protože se jim zdálo, že kulturní dění pro občany je v tomto čase poněkud nulové. Za přispění MÚ dotací 8.000,- korun na kapelu pořádaly ženy tuto zábavu. K tanci i poslechu hrála skupina „MEGA“. Účast byla celkem uspokojivá, celkem 70 občanů místních, převážně mladší a střední generace. Na této akci ženy předložily k nahlédnutí svou kroniku, kterou vedou již od svého počátku roku 2000. K této kronice bylo možno shlédnout i fotodokumentaci všech akcí, pořádaných od začátku působení klubu. Zvláštností na této zábavě bylo, že ač začátek byl ve 20 hodin, převážná část se dostavila až po 21 hodině. Nejspíše to bylo způsobeno krásným počasím.

25. května

Sraz důchodců. MÚ každoročně pořádá pro starší obyvatele posezení s hudbou a pohoštěním. Účast hojná, v počtu 45 osob starších sedmdesáti let. Blahopřání nejstarší obyvatelce obce paní Emílii Hubáčkové, která v letošním roce (1.června) oslaví 89 narozeniny nechybělo. Evidentně se to všem líbilo, jak je patrno z přiložených fotografií v albu kroniky. Dechová hudba je zaujala natolik, že zazněl i zpěv. Setkání se uskutečnilo v budově MÚ a to v zasedací místnosti.

Internet

místní úřad vyřizuje poslední jednání k tomu, aby místní obyvatelé mohli využívat komunikace přes internet. V prosrorách místní knihovny jsou instalovány 4 počítače, které se budou využívat k tomuto účelu. Nyní se čeká na celkové připojení k síti. Bylo přislíbeno do čtyř až šesti týdnů vše spustit. Budeme doufat, že vše dobře dopadne. Toto zařízení bude asi využívat převážně mladší generace, které je toto zařízení jako vlastní. Spojení s celým světem je pro jejich životy důležité a hlavně toho lze využít i ke studijním potřebám. Za zavedení internetu zaplatil místní úřad 24.676,- korun.

MDD

Dne 31. května pořádal „Klub žen“ pro všechny děti obce Dětský den. V letošním roce byl den ve znamení postaviček z večerníčků. K těmto postavičkám se přidali i Teletubies. U dětí velmi oblíbené postavičky. Dostavilo se celkem 75 dětí. Sluníčko pálilo a děti se mohly občerstvit. K jídlu dostaly párek v rohlíku a v cenách odměny za soutěže se těšily z lízátek, píšťalek, přívěsků na klíče, tenisu, tabulek na malování, fixek, sušenek a jiných drobností. Foto přiloženo v albu. Od místního úřadu dotace 20.000,- korun.

Horňačky – Dolňačky

Tradiční zápas žen se uskutečnil od 13 hodin na místním hřišti. Sluníčko stále pálilo, teplota přesahovala 30°C ve stínu, ale ženám to nikterak nevadilo a s vervou se pustily do boje. Zápas byl velmi napínavý, protože v polovině zápasu byl stav 1 : 1. Toto skóre pokračovalo i v druhém poločase a tak skončil i celý zápas. Bylo dobojováno 1 : 1 a starosta obce pan Jiří Haramul předal „Putovní pohár“ oběma kapitánkám. Tento pohár byl zhotoven k dnešnímu zápasu a bylo velmi spravedlivé, že odměnu získala obě mužstva. Nálada byla dobrá a odhodlání vyhrát bylo na obou stranách. Tento den plný her zakončila večerní discotéka. Tam se propila i částka 2.500,- korun, která se vybrala na zápase od diváků. Od MÚ dotace 6.500,- korun.

ČERVEN

První polovina června nám přinesla tropická vedra. Teplota ve stínu přesahuje 32 – 34°C. Pamětníci tvrdí, že teplo a sucho je ještě větší, než bylo v roce 1947.

14. června

Výlet klubu žen s dětmi do Hradce Králové. Naplánována je prohlídka obřího akvária a potom návštěva Městských lázní. Výlet se vydařil, děti byly spokojené, ale velice unavené. MÚ přispěl na tuto akci 15.000,- korun. Z této částky byl uhrazen autobus 6.500,- korun a 8.500,- korun se zaplatil vstup do Aqaparku a akvária.

21. června

Jako každý rok, tak i letos si vyjeli důchodci na svůj tradiční výlet. Tentokrát navštívili Mariánské lázně. Z MÚ dotace 10.899,- korun

23. června

Dnes padl teplotní rekord starý 213 let. Byla naměřena teplota 32,9°C ve stínu. Toto tropické vedro panuje pomalu celý červen.

25. června

Svaz zahrádkářů pořádá pro občany Březiněvse a své členy, výlet do botanické zahrady a na hrad Sychrov. Počasí se jim vydařilo a o zábavu nebyla nouze. Všichni účastníci zájezdu se velmi bavili.

ČERVENEC

Tento měsíc je stále stejné počasí. Vedro a sucho. Na polích se objevují veliké praskliny a úroda bude nevelká. Jako každý rok, tak i letos se obnovuje trávník na místním fotbalovém hřišti. Vysévá se nová tráva a doplňuje se trávník po celé ploše a hlavně nový trávník u branek. Celé prázdniny se potom zalévá a seká, aby na novou sezónu bylo vše v pořádku.

12. července

Dnes uplynulo 160 let od objevení se kostky cukru na našem stole. Bez tohoto bílého zlata bychom si život asi nedokázali představit.

29. července

Požár v RABATU (stavebniny). Hořely dřevěné palety. Celková plocha požářiště cca 50m, odhadovaná škoda 200.000,- korun. Naši hasiči zůstali na místě až do druhého dne.

Scanner

MÚ zakoupil pro potřebu úřadu i jiných organizací, zařízení, potřebné pro dokumentaci starých fotografií, vybraných a zapůjčených od místních občanů, pro založení do alba kroniky. Žádné fotografie z minulých let se totiž nedochovaly.

SRPEN

13. srpna

Dnes padl opět teplotní rekord. Bylo naměřeno 36,8°C. Tato tropická vedra nás sužují již od května. Tato teplota nebyla naměřena za posledních 142 let. Vědci tvrdí, že teplotu u nás ovlivňuje planeta Mars, která je tento rok viditelná pouhým okem. V noci z 12. Na 13. Srpna byl úplněk a bylo vidět padat mnoho meteoritů (hvězd). Nejvíce jich bylo vidět okolo půlnoci a měsíc byl zbarven do červena. Mars bude vidět na obloze do poloviny září. Do té doby vědci předpokládají vedra. Dokonce zde máme tepleji než v Řecku či Bulharsku. Tam jsou teploty okolo 26 – 28°C.

14. srpna

V 18 hodin se zvedl prudký západní vítr. Topoly podél hřiště se značně ohýbaly a větve ulámané padaly na celou plochu hřiště. Po úmorných vedrech troška ochlazení je velice příjemná. Během několika málo minut se z 30°C ochladilo na 20°C. Jsou to však jen přeháňky, ale pořádný déšť stále nepřichází. Vždy spadne jen několik kapek a nic víc. Dnes však nevydržel nápor větru ani jasan, starý 200 let, který stál u studny svatého Jana Nepomuckého. Byl vysoký 22m a jeho obvod měřil 430 cm. Velkým větrem se ulomila statná větev a spadla do místního parku. Druhá větev byla nalomená a uvnitř ztrouchnivělá, proto ji bylo nutno odstranit. Místní sbor dobrovolných hasičů zavolal na pomoc Sbor hl.m. Prahy, jelikož na tuto akci nemají dost dobré vybavení. Ti dorazili na místo ihned, ale také neměli potřebné vybavení ( lana, vysoký žebřík a plošinu). Po přivezení potřebné techniky, asi dvě hodiny po té, co spadla první větev, padla za pomoci hasičů i druhá větev, vysoká 22m. Z tohoto památného stromu zbyl jen silný kmen vysoký asi 10 m.

15. srpna

82. výročí založení SK Březiněves. Tento klub byl hlášen na správě Karlín (župa středočeská). Jeho tehdejší členové výboru : Fiala Ladislav – předseda, Jirásek Antonín – sekretář, Mašek Josef – pokladník, Kibic Ladislav – revizor účtů, Tejnecký Josef – správce domů. Dne 19.8. se stal sportovní kroužek Klubem a členem čsl. Svazu fotbalového. Dne 22. Února 1922 se však Klub rozešel. Skoro dva roky se nic nedělo, až v roce 1924 v dubnu, byl ustanoven nový výbor SK Březiněves a od 15. Května znovu začíná pracovat. Dne 3. Září 1925 při členské schůzi se SK opět rozchází. Dlouhých sedm let se nic neděje. Teprve 3.12. 1932 jest ustanovující schůze a SK opět ožívá. Toto založení již překonalo všechny překážky a funguje do dnešního dne. Toliko z kroniky SK Březiněves.

18. srpna

konečně dlouho očekávaný déšť. Dnes večer jsme se dočkali deště. Prší a je i malá bouřka. Doufejme, že se zem napije a zmizí velké praskliny v zemi.

ZÁŘÍ

Začátek září je velice chladný. Ranní teploty se pohybují okolo 6°C. Z tropických veder se ochladilo nejméně o 20°C. Od poloviny do konce září krásné počasí. Teploty přes den okolo 20°C. Babí léto bylo opravdu nádherné.

6. září

Proběhlo cvičení Sboru dobrovolných hasičů. U hasičské nádrže bylo zapáleno několik dřevěných palet a místní sbor provedl ukázku hašení. Foto přiloženo v albu.

ŘÍJEN

Začátkem tohoto měsíce v kabině sportovců, začaly ženy cvičit v místní tělocvičně. V začátcích byla účast malá, pouze 3 – 4 ženy. Později se ukázalo, že návštěvnost je hojná a pohybuje se okolo 10 – 12 žen či dívek. Cvičí se každé úterý a čtvrtek, vždy od 19 do 20 hodin. V úterý se cvičí kalanetika a čtvrtky jsou vyhrazeny posilování v posilovně.

10. října

Zahrádkáři pořádají zájezd do Lysé nad Labem a posléze návštěvu zahrady Starkl. Počasí se jim vydařilo, zájezd plně obsazen a nálada byla dobrá.

19. října

Výlet dětí s klubem žen do Hradce Králové. Tam byly děti v Městských lázních. Účast byla hojná v počtu 30 osob. 18 dětí a 12 dospělých. Děti vodu a tobogán prostě milují. I ti nejmenší řádili ve vodě.

26. října

Začíná platit zimní čas. První změna času již byla před 88 lety. Tato změna již platila na počátku minulého století. Poprvé tomu v českých zemích došlo za první světové války, v letech 1915 – 1916. Posléze se změna času zrušila a začala platit shodou okolností opět za války, v roce 1940 a to trvalo až do roku 1949. Po třetí se začalo šoupat ručičkami hodinek v roce 1979. Od té doby se změnila jen doba, po kterou letní čas trvá. Do roku 1995 trval šest měsíců, ale od roku 1996 je to sedm měsíců. 

Sázení stromů

Na podzim bylo vysázeno místním úřadem 750 keřů a 15 stromů v zeleném pásu, kolem komunikace v Březince.

31. října - Od 1. Listopadu již nebudou platit deseti a dvacetihaléře. Dnes je poslední den, kdy ještě platí. Prostě budou zrušeny. Haléře u nás byly již od roku 1892, platily ještě za Rakousko-Uherska. Z haléřů zůstane pouze padesátník.

LISTOPAD

Začátek listopadu je krásný a slunečný. Sluníčko svítí po celý den a teploty se pohybují okolo 10°C přes den. Ranní mrazíky však nejsou výjimkou. Konec listopadu je teplý. Ani ranní mrazíky se neobjevily. Občas se vyskytují ranní mlhy, ale přes den je teplo, teploty jsou v rozmezí 7 – 11°C. Stále je však velké sucho.

 3. listopadu

Dnes začala fungovat Fotbalová škola pro děti. Návštěvnost je však velmi nízká, proto se tato škola otevře na jaře a bude se vidět, jakým směrem se bude ubírat.

20. listopadu

Po rozmluvě žen, se dohodlo cvičení dětí. Děti cvičí každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin. Cvičí na hudbu a procvičují celé tělo. Začaly v dobré náladě a nacvičují skladbu na „Mikulášskou nadílku“. Návštěvnost dětí celkem 10, v rozmezí 4 – 12 let.

PROSINEC

Stále bez sněhu a bez pořádných mrazů.

6. prosince

Klub žen pořádá tradiční „Mikulášskou nadílku“ pro naše nejmenší. V sále hostince Pod lipami se sešly děti z naší obce. Po přivítání dětí paní Maděrovou se návštěvníci této nadílky mohli podívat na ukázku cvičení dětí, které si toto nacvičily. Dvě ukázky na hudbu, které se moc líbily a děti sklidily veliký potlesk. Po té si zatančili na parketu všichni a vyčkávali příchodu Mikuláše a čertů. Jaké bylo překvapení, když se objevil i Anděl. Dárky a sladkou odměnu rozdával samozřejmě Mikuláš s Andělem. Jako dárek děti dostaly porcelánovou jídelní soupravu pro děti a vánoční balení kinder vajíček Účast byla veliká – 70 dětí.

12. prosince

Pro občany Březiněvse se uspořádala „Mikulášská zábava“. Snad shonem předvánočním, či únavou, se dostavilo 60 lidí. Kapela „HOT BEND“ hrála modernější písně, proto účast starších obyvatel byla malá. Mladým se to však líbilo. Po 22 hodině dorazil starosta obce pan Ing Haramul Jiří s rodinou, který zde dooslavil své 50 narozeniny, které bude mít 16.12. Tančilo se až do ranních hodin. Kapela ještě přidávala.

18. prosince

Veřejná schůze pro občany. Od 18 hodin v sále místního hostince Pod lipami, se sešlo místní zastupitelstvo v plném počtu. Přednesli své zprávy z každé komise a posléze dali občanům možnost vznést své připomínky, či dotazy. Opět zde byla zastoupena především starší věková kategorie, v počtu 29 osob. Mladí lidé asi nemají zájem o dění v obci. Schůze ukončena v 19 hodin. Na schůzi bylo možno shlédnout malou výstavu fotografií z historie obce. Bylo možno si též zakoupit kalendář pro rok 2004, se třemi fotografiemi obce Březiněves. Tato výstava byla přenesena do místní knihovny, aby mohli občané fotografie popsat jmény a různými popisky, pro místní kroniku.

21. prosince – „Zlatá neděle“.

Nikdo již nedoufal, že se dočkáme sněhové nadílky. Po celkem teplé polovině prosince, přišlo překvapení. Ve večerních hodinách začalo sněžit. Během krátké doby napadly 4cm sněhu. Menší mrazíky způsobily, že se udržel sníh i přes vánoce, až do 26. Prosince, kdy přišla obleva a všechen sníh roztál. Teprve 30.12. opět napadlo něco málo sněhu a krajina se zahalila do bílého roucha. K večeru vše umrzlo a 31.12. bylo opět bílo.

Podpora seniorů

V průběhu měsíce prosince, byla všem starým obyvatelům s nízkým důchodem vyplacena sociální podpora. Částka 75.000,- korun se rozdělila mezi 45 občanů. 

Silvestr

Silvestr v obci je opravdu krásný. Jen v Březince se nedodržoval čas a rachejtle se odpalovaly ještě před půlnocí na poli mezi Březinkou a starou obcí. Po půlnoci se ozývaly rány ze všech stran a barevná záře pokryla oblohu. Toto trvalo přibližně třičtvrtě hodiny a potom zavládl klid. Lidé popřáli svým nejbližším a známým a rozešli se do svých domovů.

---

SHRNUTÍ ROKU

Během roku byly provedeny různé změny, týkající se naší obce. Rekonstrukcí sklepních prostor pod úřadem, vznikla krásná místnost pro archiv obce. MÚ financoval částku 220.000,- korun.
Zřízení počítačové sítě v částce 99.673,50 korun. Bylo nutné zhotovit zabezpečovací systém místního úřadu. Za tento systém se zaplatilo 67.192,20 korun. Při hospodaření a kontrole nově zvoleného zastupitelstva z minulého roku, se zjistilo, že vytápění úřadu není ekonomické. Z tohoto důvodu bylo přeinstalováno vytápění elektrické na plynové v částce 268.000,- korun. Projekt 7.350,- korun a vyvložkování komínu 26.500 korun. Tímto krokem se náklady na vytápění sníží o 50%.

SVATBY V OBCI

Bláhová Jitka - Brejcha Milan
Korint Zdeněk – Jašková Markéta
Janoušek Antonín – Petra Pravencová

ÚMRTÍ V OBCI

Lomoz Karel – zemřel 21. července ve věku 56 let
Kolínská Marie – zemřela 15. října ve věku nedožitých 77 let

NAROZENÉ DĚTI

Vebrová Andrea 5.4.
Chrastilová Kristýna 17.9.
Bezpalec Lukáš 8.4.
Janoušková Hana 23.10.
Sehnal Matěj 7.5.
Luxíková Veronika 9.11.
Havlenová Ivana 5.7.
Bradáčková Lucie 28.7.
Kalousková Sára 15.9.
Benová Rozálie 5.12.

NEJSTARŠÍ OBČANÉ

 Hubáčková Emílie 89 let
Vodička Miroslav 88 let
Strejčková Vlasta 83 let
Smolová Věra 82 let
Souček Jiří 82 let
Smola Jaroslav 82 let
Volráb Jaroslav 82 let.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2