loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika
Rekreační areál

Kronika

1979

Období: 1979 - zpětný zápis

1979 – zpětný záznam

Lampionový průvod – TJ Sokol Březiněves uspořádal tento průvod hlavně pro naše nejmenší a to děti.

Čarodějnice – pálení „mírového ohně“, nebo-li čarodějnic proběhlo u požární nádrže.

Výlet – SPO pořádal od 30.4. do 2.5. výlet na Kokořín.

Čestná stráž – u pomníku padlých stáli hasiči čestnou stráž 9.5.

Dětský karneval – TJ Sokol Březiněves uspořádal pro děti karneval. Radost z masek byla obrovská a nadšení ještě větší.

Dětský den – na této akci se podílely všechny složky v obci. Tato akce byla vyvrcholením oslav Mezinárodního roku dítěte.

Svaz žen zajistil pro děti v rámci MDD divadelní představení v divadélku Jiskra. Zúčastnily se skoro všechny děti z obce.

Zájezd – k oslavám roku dítěte přispěl i uspořádaný výlet pro děti do Liberce. Navštívená Zoologická zahrada se dětem velmi líbila.

Soustředění hasičů – ve dnech 13.7 – 23.7. proběhlo soustředění, kde se mladí hasiči seznamovali s technikou hasičského sboru.

Branná hra – ZO SPO (základní organizace sboru požární ochrany) uspořádal ve dnech 7. a 8. září branou hru pro místní mládež nazvanou Plamen. Konala se prostoru bořanovického lesa. Děti stanovaly ve vojenských stanech. Akce měla velmi dobrou úroveň

Průvod – lampionový průvod obcí uspořádal TJ Sokol Březiněves a SČSP (Svaz Československo-Sovětského přátelství) u příležitosti oslav VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluci)

Vítání občánků – Sbor pro občanské záležitosti uspořádal pro děti narozené v naší obci vítání občánků.

Nadílka pro děti - předvánoční nadílku pro děti uspořádal Český svaz žen. Děti dostaly balíčky s ovocem a nějakou malou sladkost.

Akce „Z“ – v rámci akce „Z“ byla v letech 1978 – 1979 vybudována nová budova požární zbrojnice a elektrická přípojka k této zbrojnici.

čp.138 – Postavili manželé Haramul Jiří a Haramulová Ágnes narozená 28.8. 1953

čp.139 – Vystavěli Ing. Pavel Jašek a Ing. Ivo Jašek

čp.140 – Budova MNV a Požární zbrojnice

čp.141 - Stavitelé manželé Blahník Zdeněk narozen 10.9. 1940 a Blahníková Eva narozená 7.7. 1945.

čp.142 – Stavebníci domu jsou Sládek Jan a Sládková Olga.

čp.144 – Domek vystavěli Srch Přemek a Srchová Marie.

Narozené děti:

Lamlová Petra
Kursová Eva
Akrman Oldřich
Slušná Iveta
30.12. Kosour Petr
22.6. Matoušková Kateřina
Haramul Petr
Adamiková Růžena

Celkové shrnutí roku:

V tomto roce se uskutečnilo celkem 5 tanečních zábav. Sbor pro občanské záležitosti poblahopřál jubilantům v obci. Konaly se přednášky ČČK (Českého červeného kříže) a ČSŽ (Českého svazu žen). Byly zahájeny práce na úpravě parku v centru obce. Došlo ke zpevnění prostranství na hřišti TJ Sokol Březiněves, úprava ochranné sítě na hřišti a úprava fasády kabin. Ve druhém pololetí tohoto roku prošel adaptací sál místního hostince Pod Lipami. Provedla se oprava hrází u požární nádrže a zároveň úprava čp.2 + výstavba kotelny. Došlo k rozšíření komunikace v ulici „Na Horce“ a její zpevnění asfaltovým povrchem. Současně byla zřízena dešťová kanalizace při této ulici. Byl vybudován chodník v délce 100m.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>