loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika
Rekreační areál

Kronika

1975

Období: 1975 - zpětný zápis

1975 zpětný záznam

Září – zrušení provozovny dámská krejčová, v důsledku toho, že paní Korintová nemůže dále práci vykonávat. Zároveň soudružka Fialová končí s mandlováním prádla.

11.11. Konala se veřejná schůze.


V letošním roce se provedly tyto práce v obci. Byla provedena rekonstrukce elektrické sítě. Provedla se úprava hlavní silnice. Vybudováno bylo 210 bm kanalizace v ulici „Na Fabiánce“. Byla vyčištěna vodní nádrž a vybetonované dno v dětské části nádrže.
Na č.p. 2 a 3 se udělala nová fasáda, taktéž i na zastávce autobusu a vchodu do sklepa.

Na mandlování prádla se přihlásila soudružka Deutschmannová Jar.

V letošním roce byl také podán návrh na přejmenování ulic v obci.

Sokol – obdržel čestné uznání za pomoc při výkopech na veřejné osvětlení.

Cvičení žen – za pomoci soudružky Přibáňové , ženy chodí cvičit jazzgymnastiku . Cvičení se účastní 40 žen.


Čp.113 – Jaroslav a Ludmila Šmuclerovi, tito stavebníci dokončili svou stavbu rodinného domu a v letošním roce jim bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Čp.114 – Josef Jiras, stavebník rodinného domu dokončil stavbu a tento rodinný domek byl schválen k trvalému užívání.

Čp.115 – Marie a Jiří Vojtěchovi, dostavba rodinného domku, který byl v letošním roce zkolaudován a předán k trvalému užívání.

Čp.116 – Alena a Vladimír Jislovi, zažádali v letošním roce o zkolaudování svého rodinného domku. Tento je již hotov a k trvalému užívání byl předán právě v letošním roce.

Čp.117 – Pavel a Věra Štekerovi dokončili svou stavbu rodinného domku v letošním roce. Požádali proto MNV o vydání kolaudačního rozhodnutí o možnosti trvalého užívání stavby. MNV stavbu schválil a předal do trvalého užívání.

Čp.118 – Milada a Bedřich Macháčkovi požádali o kolaudaci svého rodinného domku. V letošním roce jim byl domek předán k trvalému užívání.

Čp.119 – Josef a Libuše Kratochvílovi dokončili v letošním roce stavbu svého rodinného domku a zažádali MNV o vydání kolaudačního rozhodnutí. V letošním roce byl domek schválen k trvalému užívání.

Čp.120 Manželé Jaroslav a Zdeňka Svobodovi dokončili stavbu vícegeneračního domku. Požádali MNV o schválení k trvalému užívání. MNV shledal rodinný dům vyhovující a předal jej k trvalému užívání.

Čp.121 – Eva a Ladislav Jakubáškovi dostavěli v letošním roce svůj rodinný domek. Byla provedena kolaudace a dům předán k trvalému užívání.

Čp.122 – Stavebníci Dohnanská Anna, narozena 5.6. 1922 a Dohnanský Augustin, narozen 21.12. 1920

Čp.123 Jaroslav Smola v letošní roce dokončil stavbu rodinného domu, který byl předán do trvalého užívání.

Čp.124 – Manželé Zdeňka a Otomar Mikolášovi svépomocí dokončili stavbu dvougeneračního rodinného domku. Otomar Mikoláš, t.č. zaměstnanec JZD Budoucnost Líbeznice jako opravář strojů a Zdeňka Mikolášová, t.č. též zaměstnankyně JZD Budoucnost Líbeznice jako skladnice. V letošním roce jim bylo vydáno kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby.

Narozené děti:
24.2. Korint Zdeněk
27.2. Luka Aleš
15.5. Pánský David
12.6. Štekerová Michaela
12.6. Vojtěchová Marcela
8.7. Šopková Hana
15.7. Zamazal Vlastimil
14.9. Novák Milan
17.10. Svobodová Daniela
21.12. Žežulík Zbyněk

Úmrtí v obci
Bittman Jindřich
Penc Václav 26.2.
Pikal Karel 1.4.
Šrámek Olda
Vlková Růžena 18.7.
Šramota josef 5.8.
Hejlek Karel 11.12.
Svoboda Antonín 11.4.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>