loading
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika

Kronika

1975

11. 12. 2018

Období: 1975 - zpětný zápis

1975 zpětný záznam

Září – zrušení provozovny dámská krejčová, v důsledku toho, že paní Korintová nemůže dále práci vykonávat. Zároveň soudružka Fialová končí s mandlováním prádla.

11.11. Konala se veřejná schůze.


V letošním roce se provedly tyto práce v obci. Byla provedena rekonstrukce elektrické sítě. Provedla se úprava hlavní silnice. Vybudováno bylo 210 bm kanalizace v ulici „Na Fabiánce“. Byla vyčištěna vodní nádrž a vybetonované dno v dětské části nádrže.
Na č.p. 2 a 3 se udělala nová fasáda, taktéž i na zastávce autobusu a vchodu do sklepa.

Na mandlování prádla se přihlásila soudružka Deutschmannová Jar.

V letošním roce byl také podán návrh na přejmenování ulic v obci.

Sokol – obdržel čestné uznání za pomoc při výkopech na veřejné osvětlení.

Cvičení žen – za pomoci soudružky Přibáňové , ženy chodí cvičit jazzgymnastiku . Cvičení se účastní 40 žen.


Čp.113 – Jaroslav a Ludmila Šmuclerovi, tito stavebníci dokončili svou stavbu rodinného domu a v letošním roce jim bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Čp.114 – Josef Jiras, stavebník rodinného domu dokončil stavbu a tento rodinný domek byl schválen k trvalému užívání.

Čp.115 – Marie a Jiří Vojtěchovi, dostavba rodinného domku, který byl v letošním roce zkolaudován a předán k trvalému užívání.

Čp.116 – Alena a Vladimír Jislovi, zažádali v letošním roce o zkolaudování svého rodinného domku. Tento je již hotov a k trvalému užívání byl předán právě v letošním roce.

Čp.117 – Pavel a Věra Štekerovi dokončili svou stavbu rodinného domku v letošním roce. Požádali proto MNV o vydání kolaudačního rozhodnutí o možnosti trvalého užívání stavby. MNV stavbu schválil a předal do trvalého užívání.

Čp.118 – Milada a Bedřich Macháčkovi požádali o kolaudaci svého rodinného domku. V letošním roce jim byl domek předán k trvalému užívání.

Čp.119 – Josef a Libuše Kratochvílovi dokončili v letošním roce stavbu svého rodinného domku a zažádali MNV o vydání kolaudačního rozhodnutí. V letošním roce byl domek schválen k trvalému užívání.

Čp.120 Manželé Jaroslav a Zdeňka Svobodovi dokončili stavbu vícegeneračního domku. Požádali MNV o schválení k trvalému užívání. MNV shledal rodinný dům vyhovující a předal jej k trvalému užívání.

Čp.121 – Eva a Ladislav Jakubáškovi dostavěli v letošním roce svůj rodinný domek. Byla provedena kolaudace a dům předán k trvalému užívání.

Čp.122 – Stavebníci Dohnanská Anna, narozena 5.6. 1922 a Dohnanský Augustin, narozen 21.12. 1920

Čp.123 Jaroslav Smola v letošní roce dokončil stavbu rodinného domu, který byl předán do trvalého užívání.

Čp.124 – Manželé Zdeňka a Otomar Mikolášovi svépomocí dokončili stavbu dvougeneračního rodinného domku. Otomar Mikoláš, t.č. zaměstnanec JZD Budoucnost Líbeznice jako opravář strojů a Zdeňka Mikolášová, t.č. též zaměstnankyně JZD Budoucnost Líbeznice jako skladnice. V letošním roce jim bylo vydáno kolaudační rozhodnutí o trvalém užívání stavby.

Narozené děti:
24.2. Korint Zdeněk
27.2. Luka Aleš
15.5. Pánský David
12.6. Štekerová Michaela
12.6. Vojtěchová Marcela
8.7. Šopková Hana
15.7. Zamazal Vlastimil
14.9. Novák Milan
17.10. Svobodová Daniela
21.12. Žežulík Zbyněk

Úmrtí v obci
Bittman Jindřich
Penc Václav 26.2.
Pikal Karel 1.4.
Šrámek Olda
Vlková Růžena 18.7.
Šramota josef 5.8.
Hejlek Karel 11.12.
Svoboda Antonín 11.4.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Záhady pražského pětikostelí, vybudované Karlem IV. se spisovatelkou Juditou Katonou Peschlovou
07. 02. 2019 - 18.00 - 20.00 hodin
Kurz takticko-strategické sebeobrany 1. lekce
11. 02. 2019 - 16:30 - 17:30
Kurz takticko - strategické sebeobrany 2. lekce
18. 02. 2019 - 16:30-17:30
Toulky po Tenerife s RNDr. Janou Horáčkovou a Ing. Antonínem Horáčkem
28. 02. 2019 - 17:00 - 19:00
Více >>