loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika
Rekreační areál

Kronika

1972

Období: 1972 - zpětný zápis

1972 – zpětný zápis


25. výročí února – NV ve spolupráci s tělovýchovnou organizací Sokol uspořádal besedu pro mládež. Tato beseda se týkala významu únorového vítězství pracujícího lidu. Této akce se však zúčastnilo pouze 7 mladých lidí.

29.3. Podle zásad soutěžního hnutí, naše obec dosáhla mimořádně dobrých výsledků, a proto rada KNV udělila našemu MNV „Čestné uznání II. Stupně“, u příležitosti 50. výročí založení strany s odměnou 50.000,-Kč.

28.4. Dnes proběhla veřejná schůze MNV. Na této schůzi bylo i kulturní vystoupení mládeže.

3.11. Konala se veřejná schůze, kde pod vedením soudružky Smětákové vystoupily školní děti v kulturním pásmu, zaměřeném na 55. výročí VŘSR.

V letošním roce obdržela Tělovýchovná organizace dopis s uznáním za vykonané dílo. S tímto oceněním i peněžitý obnos ve výši 1.500,-Kč.

Kynologická organizace obdržela též dopis s uznáním a taktéž i peněžitý odnos ve výši 1.000,-Kč, za vykonanou práci.

V letošním roce se provedla v obci kontrola a údržba veřejného osvětlení. Zhotovilo se asfaltování v ulicích Zdibská, Jižní, Západní a polovina ulice Na parcelách. V č.p.2 se udělalo sociální zařízení. Provedla se oprava sálu v hostinci „Pod lipami“ a zakoupily se nové záclony. Též se provedlo oplocení pozemku MNV.

Uskutečnila se beseda poslanců s mládeží. Této besedy se zúčastnilo celkem 17 mladých lidí.

Úmrtí v obci
7.4. Tolarová Marie
10.5. Luxík Vladimír
14.8. Cífka Oldřich
2.11. Petříčková Alexandra
12.11. Lukáš Karel

Narozené děti
11.4. Valterová Monika
27.6. Kotašková Monika
15.8. Vostřák Karel
31.10. Petříčková Alexandra

Čp.106 – Stavebníku panu Linhartovi Josefu byl v letošním roce zkolaudován rodinný domek a byl mu předán do trvalého užívání.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>