loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika
Rekreační areál

Kronika

1965

Období: 1965 - zpětný zápis

Rok 1965 zpětný záznam

5.2. Plenární zasedání

26.3. Plenární zasedání MNV Konstatován stav hovězího dobytka 281 kusů, z toho 75 krav. Plánovaná dojivost na kus a den 4,27 l, skutečnost 8,44 l. Náklady na jeden litr mléka činí 1,56 Kč. Selata odstavená v lednu a únoru 170 kusů.

V rámci 20. výročí osvobození republiky byly upraveny chodníky a to tak, že se posypaly kamennou drtí.

28.5. Práce na polích jsou opožděny o 4 týdny. Začíná se jednotit cukrovka.

Zákaz vypouštění zvířectva na veřejné prostranství. Tento zákaz je vydán kvůli značnému znečišťování veřejného prostranství.

Altán – MNV schválil odprodej dřevěného altánu v parku u sochy svatého Jana Nepomuckého panu Akrmanovi Jar. Odhadní cena činí 3.070,-Kč.

Červenec- akce na pomoc postiženým oblastem Slovenska záplavami, bylo vybráno v naší obci 600,-Kč.

25.6. Plenární zasedání

23.7. Příprava na žně. Plenární zasedání se konalo v hostinci Jednoty.

27.7. – Dnes byla provedena ve Státním statku preventivní protipožární prohlídka. Toto se provedlo vzhledem k nastávajícím žním. Rovněž byly rozepsány žňové hlídky.

3.9. Plenární zasedání MNV v hostinci Jednoty.

15.10. Plenární zasedání v hostinci Jednoty. Nábor brigádnic z obce na pomoc při sklizni cukrovky. Sklizeň krmné řepy se provádí za ztížených podmínek. Semeno bylo zaseto hodně hluboko a nejde tahat řepa ze země. K tomu všemu, bylo semeno cukrovky a krmné řepy smícháno dohromady.

17.10. Práce na sklizni krmné řepy jsou již ukončeny.
Ukončena je i instalace elektrického osvětlení v autobusové 
čekárně.

Traktor – pro poskytování obyvatelstvu obce získal soudruh Souček zemědělský traktor. Úmyslem je traktor používati na zemědělské práce na drobných pozemcích v obci, převážně v zahradách.

17.12. Plenární zasedání v hostinci Jednoty. Naše obec se ve třetím čtvrtletí umístila v soutěži malých obcí v okresu na čelním místě a obdržela písemné uznání od finančního odboru ONV Praha – východ.

Čestné věnování – MNV obdržel Čestné věnování od OV-KSČ za poskytnutou pomoc našich občanů jižnímu Slovensku, které bylo postiženo záplavami.


Shrnutí – Na zajištění jednocení cukrovky plánováno 12 ha a bylo vyjednoceno celkem 15 ha. Sklizeň cukrovky bylo plánováno 10 ha a bylo sklizeno ze 14 ha.
Byly zakoupeny knihy na MNV v hodnotě 400,-Kč, zároveň byly zakoupeny nové regály pro knihy.

V živočišné výrobě byl v roce 1965 dosažen plánovaný stav dobytka. Užitkovost krav však oproti minulému roku poklesla.

Celkem bylo odpracováno 1620 brigádnických hodin. Náklady byly 13.000,-Kč a celková hodnota díla 50.000,-Kč.

Leden – duben – největší tržby dosáhla mimorozpočtová provozovna švadlena – 1.068,-Kč. Půjčování závitnice – 20,80,-Kč. Mandlování prádla – 463,-Kč a autodoprava – 40,-Kč.

Čp. 93 – Pan Kratochvíl Josef, narozen 14.12. 1927 a Kratochvílová Květa, narozena 20.5. 1929 si nechali postavit rodinný domek. V letošním roce jim byl tento domek schválen k trvalému užívání.

Narozené děti:1.2. Hrdličková Šárka
15.6. Pikal Zdeněk
12.11. Pačesová Jiřina


Úmrtí v obci:
11.5. Prejza Václav narozen 13.1. 1882
11.8. Tirit Bohumil narozen 25.7. 1905
14.11. Jirásek Antonín narozen 26.5. 1901


Sňatky
6.11. Michalová Zdeňka + Mikoláš Otomar

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>