loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1963

Období: 1963 - zpětný zápis

Rok 1963 – zpětný záznam


Leden
1.1. Na nový rok přednesl v rozhlase a televizi projev první tajemník KSC a president republiky. Mimo jiné řekl, že rok 1963 bude rokem příprav na I. 7 letku.Zhodnotil dosavadní úspěchy a neúspěchy pracujících v uplynulém roce. Dále řekl, že strana povede pracující k dalšímu rozvoji naší společnosti a k vyšší životní úrovni. Na závěr projevu popřál všem občanům republiky mnoho zdraví a úspěchu v další práci.
Teploty –8°C, sněhu 2 cm. Do půli ledna dosahují mrazy –18°C. Silné mrazy jsou hlášeny z celé Evropy.
21.1. Konala se v pohostinství u Vokálků výroční schůze KSČ. Do výboru byli zvoleni: Linek, Jaroslav Jarolímek, Pikal B., Gibic Vl., Vostřák.
31.1. Zemřel Bedřich Pokorný po dlouhé nemoci. 
Napadlo již 12 cm sněhu. Mrazy dosahují –20°C.

Únor 
12.2. Mrazy polevily na –7°C. Sněhu je celkem 20 cm. Koncem února opět přituhlo.
28.2. Oženil se Jaroslav Šolta.

Březen
4.3. Mrazy opět povolily. Přes den nastává tání. 
Zvolen nový výbor žen v jehož čele je soudružka Věra Volrábová.
10.3. Mezinárodní den žen se slavil v hostinci pod Lipami. K oslavám se připojila mládež a pionýři. Oslavy zahájil soudruh Linek. Hlavní referát o významu Mezinárodního dne žen přednesl soudruh Volráb.
16.3. Pořádal TJ. Sokol Josefskou zábavu, která měla přinést finanční zlepšení. V každém případě to bylo oživení kulturních podniků v obci.
Sněží, teploty +3°C.


19.3. Zemřela Anna Akrmanová po krátké nemoci ve věku 79 let.
27.3. Provdala se Libuše Hejnová.
Denní teploty koncem března dosáhly 14°C.

Květen
1.5. První máj se odbýval opět v Líbeznicích. Občané v počtu asi 70 osob sešli se o půl 8 pod Lipami. Dvoučlenné delegace mládeže, svazu přátel sovětského svazu, Sokola, výboru žen, strany a MNV položili kytici k pomníku padlých a umučených. Pak se průvod seřadil. Za vlajkonoši a májkou nastoupili pionýři, mládež, ženy a ostatní občané. V Líbeznicích se občané z několika obcí seřadili do malebného průvodu přes Líbeznice na hřiště, kde byl uspořádán tábor lidu. Jako řečník hovořil o vnitřní i zahraniční politice soudruh Křížek z Ďáblic. Zabýval se i našim hospodářstvím, které dlouhou a tuhou zimou bylo poškozeno o 2 miliardy korun. K napravení těchto škod bude potřeba velkého úsilí všech pracujících. Po skončení projevu zahrála hudba píseň práce.
2.5. Státní statek koná přípravy k jednocení cukrovky.
MNV pomáhá získávat brigádníky.

Červen
6.6. Skončeno jednocení a okopávka cukrovky.
22.6. Oženil se Jaroslav Svoboda
23.6. Skončena druhá okopávka řepy.

Připravuje Státní statek Ďáblice žňový plán podle kterého mají komplexně mechanizované čety sklidit úrodu ze 600 ha za 3 týdny. Svoz slámy má trvat 4 týdny a podmítka 3 týdny.

Červenec
25.7. Dnes padl teplotní rekord. Bylo naměřeno 33,1°C ve stínu. Opravdové tropické vedro.
29.7. Začaly žně. Práce kombajny jde velmi rychle. Úroda se zdá velmi dobrá. Avšak na polích jsou značné ztráty. To bude příští úkol zemědělských pracovníků, jak toto odstranit.

Srpen
27.8. Skončily žně. Výsledky však nejsou známy. Zdejší hospodářství je řízeno z ředitelství v Ďáblicích a žňové výsledky budou známy až po propočtu za celý statek Ďáblice.

Září
27.9. Bylo započato se sklizní cukrovky. Úroda se odhaduje na 350 q z hektaru. Je pěkné slunečné počasí a práce jde pěkně od ruky.
29.9. Zemřela soudružka Anna Turková. Byla zpopelněna v krematoriu ve Strašnicích. Její domek zakoupil soudruh Karel Řezníček.

Říjen
12.10. Pořádal TJ. Sokol posvícenskou zábavu, která byla hojně navštívena.

Listopad
18.11. celý říjen je pěkné a teplé počasí. Teplota se pohybuje kolem 19°C. Sklizen cukrovky pěkně probíhá. termín k ukončení je stanoven na 5.11. Vedení Státního statku usiluje o ukončení podzimních prací do 1.11.
15.11. Byl slavnostním zasedáním zahájen měsíc Československo-sovětského přátelství. Občané v počtu 50 osob se sešli v sále hostince pod Lipami, aby vyslechli projev soudruha Vajera o významu říjnové revoluce a shledali sovětský film „Pruhovaná plavba“.
20.11. Počasí se ochladilo s občasnými přeháňkami. Následkem teplého a suchého podzimu projevil se nedostatek vody ve studních.

Prosinec
14.12. Klesla teplota na –14°C a napadl první sníh.
15.12. zakoupil soudruh Zbořil domek soudruha Vaňka, kde bydlel K. Řezníček, který se přestěhoval do domku, který zakoupil od soudružky Turkové.
17.12. Mráz zesílil až na –20°C a udržel se do 26.12.
27.12. Náhlá obleva déšť, teploty +3°C.

Koncem roku je správné, abych se zmínil o práci MNV, který si vytýčil na úpravě a zvelebení obce 7. úkolů:
1) Provést kanalizaci v délce 71 m od soudruha Ženíška k Lamlovům.
2) Zřízení veřejného osvětlení v parku.
3) Úprava nádvoří v č.p. 2.
4) Stavbu dřevníku v č.p.2.
5) Povrchová úprava chodníku k MNV.
6) Provést demolici kolen v budově MNV.
7) Provedení natěračských prací v budově MNV.

Celkem odpracovali místní občané 690 brigádnických hodin. Celková hodnota díla jest 15.000,-Kč. Rozpočtem kryto 7.500,-Kč. V obci byly dostavěny a obydleny 3 rodinné domky a provedeno 5 adaptací k zlepšení bytového fondu. MNV věnoval zvláštní péči celostátním úkolům především mobilizaci pracovních sil na zajištění jednocení a sklizni cukrovky. Těchto prací se zúčastnilo 13 brigádnic, které sklidily 13,5 ha cukrovky.


Úmrtí v obci
Akrmanová Anna 18.3.
Bedřich Pokorný 30.1.
Turková Anna 24.9.


Narozené děti :

Svoboda Jaroslav 11.12.
Kolínský Zdeněk 15.4.
Pícha Petr 8.10.

č.p.92 - tento domek si nechali postavit Směták Miloslav 6.9. 1930 a Smětáková Dagmar 29.7. 1933. Dům k trvalému obývání byl v letošním roce schválen.

čp.94 - Manželé Novák František 7.2. 1908 a Nováková Helena 1.9. 1908 si v letošním roce zažádali o kolaudaci domku. Proto byl dům schválen k trvalému užívání.

čp.96 - Ďurec Miloslav a Ďurcová Štefanie v letošním roce zkolaudovali rodinný domek .

čp.98 - Stavebník Jaroslav Šolta dokončil stavbu rodinného domku a požádal také o kolaudaci. Dům byl v letošním roce schválen k trvalému užívání.

čp.100 - Jaroslav Fiala jako stavebník zkolaudoval svůj rodinný domek k trvalému užívání.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2