loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1961

Období: 1961 - zpětný zápis

Rok 1961 – zpětný záznam
Leden

Výbor žen uspořádal dětskou besídku, kterou vedla a s dětmi nacvičila soudružka učitelka Smětáková. Besídka byla velmi navštívena a přítomným se velmi líbila. Děti dostaly za odměnu sladké balíčky a po skončení besídky si zatančily.
V pohostinství u Vokálků přivítal výbor pro občanské záležitosti občánky narozené v roce 1960 a předseda výboru soudruh Fiala Zdeněk odevzdal rodičům vkladní knížky s vkladem 50,-Kč.
2.1. Konala se důležitá schůze JZD Březiněves, Líbeznice, Bořanovice, Třeboradice a Hovorčovice. Na této schůzi se rozhodlo o sloučení jmenovaných družstev v jedno velké družstvo pod názvem „Budoucnost“. Družstva zvolila 1 řídící orgán se sídlem v Líbeznicích.
Se uskutečnila schůzka rady MNV s patronátním závodem „AVIA“, kde se projednala smlouva o pomoci zemědělství.
18.1. Zemřel náhle Josef Michal ve věku 48 let.
Teploty v lednu se pohybovaly od –2°C do –15°C, není sníh.

Únor

5.2. Výbor žen uspořádal dětský maškarní karneval. Maminky své děti pěkně vystrojily a děti při gramofonové hudbě se vyztekaly.
6.2. Zemřel Pavel Bohumel ve věku 70 let po krátké nemoci.
13.2. Byla konána výroční schůze KSČ. Teploty kolem +5°C, sněžení.

Březen

1.3.Začalo se prováděti sčítání lidu, domů, bytů atd.
4.3. Skončilo se sčítání lidu. V současné době jest v obci 82domů, 417 obyvatel, z toho 90 dětí.
V Březnu teploty +5°C - +12°C, sucho. Polní práce jsou v plném proudu.

Duben

Teplé počasí dovoluje zemědělcům dokončit všechny polní práce. Státní statek hlásí hotovo.
Státní statek začal s prosekáváním cukrovky.
Spustil se vydatný déšť, kterého je velmi třeba.
30.4. Zemřel po dlouhé nemoci Václav Moravec.
Koncem Dubna teploty kolem +16°C až +19°C.

Květen

1.5. Svátek pracujících v socialistické republice se odbýval v Líbeznicích. O sedm hodině ranní se scházeli občané, aby se zúčastnili průvodu. Zástupci všech složek v obci položili k pomníku kytic. Pak se v počtu 82 osob odebral průvod s transparenty a vlajkami do Líbeznic, kde po průvodu obcí se zúčastnili projevu.

Přesto, že celý květen byl chladný a deštivý, je skončeno jednocení cukrovky.

Červen

Výbor žen uspořádal k Mezinárodnímu dni dětí besídku. Děti předváděly tanečky, říkaly básničky a říkanky. Za odměnu dostaly občerstvení.

Konaly se volby do NV a národního shromáždění. V obci bylo odvoleno v 8hodin a 15 minut na 100%. Obyvatelé chodili k volbám manifestačně. Navržení poslanci do MNV byli všichni zvoleni . Jsou to: Volráb, Linek, Svoboda A., Svoboda Oldřich, Mikan, Vajerová, Kuthan, Fiala M., Lukáš, Janoušková Věra, Vilímová Marcela, Hádek Jan.

Zemřela soudružka Smrčková ve věku 74 roků. Přes svůj vysoký věk pracovala do poslední chvíle.
Přes chladné a deštivé počasí sklízí se sena.
21.6. Ustavující schůze MNV se konala v hostinci pod Lipami za velké účasti obyvatel. Soudruh Vajer přečetl dopis ústředního výboru KSC a vlády. Soudruh Volráb převzal čestné uznání od ONV za obětavou práci MNV. Soudruh Svoboda Oldřich informuje zasedání, že všichni poslanci byli podle ústavy právoplatně zvoleni. Po té složili poslanecký slib. Předseda návrhové komise soudruh Svoboda A. přečetl návrh stranické skupiny při MNV na rozdělení funkcí. Předsedou zvolen soudruh Volráb, tajemník soudruh Linek Viktor, další členové rady MNV Svoboda Oldřich, Fiala M., Mikan, Kuthan, Svoboda A. Schůze zakončena písní práce.
23.6. Končí se druhá okopávka řepy.
25.6. Buduje se brigádně kanalizace Lamlová – Ženíšek.
Teploty +28°C. Koupaliště se hemží mládím.
ČSM se zúčastnilo brigády na chodníku k NV.

Červenec
Začaly žně.
Na hostinci pod Lipami se dokončila generální oprava střechy. V první polovině července teploty až 28°C druhá polovina chladno a deštivo.

Srpen
Deštivé počasí zdržuje žně.
23.8. Počasí stále deštivé. Přesto, že začaly žně letos velmi brzy, deštivé počasí je stále zdržuje. Na brzké ukončení není naděje.
27.8. Po dlouhé době se počasí umoudřilo a teploty vystoupily až na 28°C. CSSS provádí noční výmlaty obilí, které dováží z Pakoměřic.
ČSSS ukončily žně, které byly v letošním roce velmi bohaté. Sklízelo se přes 50q pšenice z ha. Zde se již projevuje zvyšování výroby, které se plánuje pro příští pětiletku.

Září
7.9. JZD počíná se sklizní brambor. Zdá se býti dobrá úroda.
22.9. ČSSS začaly s dobýváním řepy. Počasí stále drží. Denní teploty 28°C.
26.9. Zemřela po dlouhé srdeční chorobě soudružka M. Doležalová, bývalá předsedkyně JZD na jeho začátku.
27.9. Zemědělci začali sklizen cukrovky. Odborníci odhadují výnos 400q z 1 ha.

Říjen
3.10. ženy svolaly plenární zasedání na kterém zvolily nový výbor v jehož čelo postavily soudružku Volrábovou.
16.10. Špatné deštivé počasí znemožňuje sklizen a odvoz cukrovky. Státní statek dostal významnou pomoc pro svoz cukrovky. 5 vojenských aut s pěti muži pro každé auto.
Počasí se zlepšilo. KSC organizuje brigádu na dodělání cukrovky na počest XXII sjezdu KSSS. Nejsou dosud zasety ozimy.

Listopad

Místní odbočka SČSP uspořádala besedu na zahájení měsíce SČSP. Besedu zahájil soudruh Linek. Hlavní referát o významu říjnové revoluce přednesla předsedkyně soudružka M. Kibicová. Pionýři přispěli také svou troškou a přednesli básně a písně. Na konec byl promítnut sovětský film „Cesty října“.
30.11. Na ukončení měsíce SCSP pořádala místní odbočka SCSP estrádu. Účinkoval soubor „AVIA“. Sál byl plně obsazen a přítomným se estráda velmi líbila. Koncem Listopadu se počasí velmi zlepšilo a bylo velmi příznivé pro dokončení zimní orby a setí ozimů. Noviny píší, že tak pěkné počasí v tuto podzimní dobu nebylo již 80 let.

Prosinec
Na tento den byly určeny volby soudců z lidu. Z Březiněvse byli 2 kandidáti, soudružka Z. Bartáková a soudruh Adamik Jan. Volby byly skončeny do 12 hodin.
Opakovala se estráda souboru „AVIA“. Sál byl opět naplněn. Přítomní občané byli spokojeni a veselili se dlouho přes půlnoc.
14.12. K ukončení měsíce SCSP svolal MNV slavnostní zasedání, na kterém bylo vzpomenuto mimo jiné také 15 výročí podepsání smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci se Sovětským svazem.
24.12. Příznivé počasí pokračovalo ještě do půli prosince. Před vánocemi přišly mrazy až –22°C. To uvítaly hlavně děti, které vánočních prázdnin využily k bruslení na rybnících.


Úmrtí v obci
Michal Josef
Moravec Václav
15.6. Smrčková Františka
26.9. Doležalová Marie

Narozené děti :

29.1. Bořický Jiří
24.4. Doležalová Ivana
25.4. Kučerová Zuzana
Slušný Josef
3.9. Kolínský František


Č.p.91 – Stavebníci Žežulík Jaroslav 30.5. 1934 a Božena Žežulíková 10.2. 1939 postavili rodinný domek, který byl předán k trvalému užívání právě v letošním roce.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2