loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1937

Rok 1937

Stavby

Čp.65 rodinnou podkrovní vilku nechali si vystavěti manželé Josef a Antonie Fialovi. U vilky je 23a ovocné zahrady. Stavební parcela z přídělu r.1923 na zahradu r.1926. Kupní cena 4.515,-Kč. Josef Fiala, mědikovec, v obci žije od narození r. Rod Fialů, v obci usídlen od r.1897.

Čp.72 rodinný domek nechali si vystavět manželé Josef a Marie Žežulíkovi. Parcela 171,93 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Žežulík Josef, zámečník, v obci usídlen od r.1924.

Čp.74 rodinný domek nechali si vystavět manželé Josef a Alžběta Haramulovi. Cihly si dělali sami. Parcela 170,29 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Josef Haramul, pomocný dělník, v obci usídlen od r.1930.

Odklizení sněhu.
30 ledna vyplatila obec za odklizení sněhu z okresní silnice přes obec 29ti odklízečům 435 Kč. Za jednu odpracovanou hodinu pro 1 osobu 3 Kč.

Oslavy sportovního klubu .
Sportovní klub dne 4 července oslavil své pětileté trvání. Dopoledne v rámci oslav bylo sehráno dorostenecké footbalové utkání. Odpoledne o jedné hodině byl uspořádán průvod s hudbou k pomníku padlým. U pomníku utvořili staří páni sportovního klubu oblečeni v dresech špalír a dorostenci za zvuku státních hymen položili věnec obětem světové války r.1914-1918. V oslavách bylo dále pokračováno na hříšti. Taneční zábavou v hostinci u Bečvářů byla slavnost ukončena.

Zřízení CPO a jeho povinosti.
K stálému hrozícímu nebezpečí války ze strany nacistického Německa, dle zákona bylo obcím uloženo zříditi civilní protileteckou obranu. C.P.O. bylo rozděleno na skupiny, zastírací, asanační, požární a samaritánskou. Každá skupina měla svého velitele a své vlastní poslání. Skupina asanační měla za povinost, při shazování pum z nepřátelských letadel, místa nevybuchlých pum označiti. Hořlavé pumy pokud možno lokalisovati a hlínou nebo pískem. Skupina požární byla v případě požáru místnímu sboru dobrovolných hasičů. Skupina samaritánská měla za povinost v případě náletu ošetřiti zraněné, pečovati o ně a postarati se o vhodné ubytování. Skupina zastírací dbala, aby všechna světla v noci byla zatemněna. Velitelem civilní letecké obrany byl ustanoven Vladimír Luxík.

Úmrtí presidenta T.G.Masaryka.
Provázen láskou a úctou milionů lidí, dne 14 září 1937 ve 3 hodiny 29minut ráno, zemřel nám Čechoslovákům na lanském zámku, otec národa, president Osvoboditel T.G.Masaryk. Po došlé zprávě úmrtí milovaného presidenta v naší obci zavládl hluboký smutek. Mnohým naším občanům při sdělení této smutné zprávy, zaslzely oči. Ve dnech 18-20 září, kdy byly vystaveny pozůstatky presidenta Osvoboditele na pražském hradě, mnoho místních občanů šlo se poklonit a rozloučit s tatičkem Masarykem. Pro mohutný nástup lidu ku hradu, někteří šli na noc, někteří časně z rána. Při nepříznivém počasí čekali 6 až 7 hodin v zástupu mnozí i s dětmi na okamžik, až se budou moci poklonit před rakví presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka.

V prvé polovině října strana čsl.soc. demokratická uspořádala autobusem zájezd do Lán, poklonit se hrobu presidenta Osvoboditele. Zájezdu se zúčastnili i mnozí místní občané. Každý účastník ze zájezdu do Lán, na trvalou vzpomínku presidenta Osvoboditele si něco přivezl. Někteří maličkou větvičku stromu, pod kterém president rád sedával, někteří květiny kol pěšin zámeckého parku, po kterých resident chodíval, a různé jiné věci, jež jsou stálou milou vzpomínkou presidenta Osvoboditele tatíčka Masaryka.

Věc trestní.
Dne 19 prosince byla před obecním trestním senátem projednávána žaloba, podaná přísežním polním hlídačem Antonínem Novákem u místního velkostatku, na 28 obžalovaných pro polní pych (jetel) ze dne 17 října v odhadnuté škodě 300 Kč. Všichni obžalovaní vesměs ženy jsou z Březiněvse. Někteří poukázali, že toho dne byli v zaměstnání a že přísežný polní hlídač Antonín Novák na místě činu nebyl a nikoho v té době na uvedeném místě nepřistihl.
Obecní trestní senát po názoru, že obžaloba nespočívá na věrohodné výpovědi přísežného polního hlídače Antonína Nováka a udání ta jsou pochybná. Obžalovaní byli žalob sproštěni.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2