loading
Zapnout grafiku
X
Hledat...
Brezineves.cz>Městská část>Kronika
Rekreační areál

Kronika

1936

Rok 1936

Stavba

Čp.73 rodinný domek nechali si vystavět manželé Ladislav a Hedvika Gibicovi. Parcela 84,88 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Gibic Ladislav, železničář, v obci žije od narození r.1900. Rod Gibiců je v obci usídlen od r.1886. První usedlík Vavřinec Gibic prováděl živnost kovářskou v čp.3. Ladislav Gibic je čvrté pokolení jejích rodu.

Zřízení obecní úřadovny.
K stále širší a vyšší obecní agendě, bylo nutno zřídit obecní úřadovny. Až dosud pro nedostatek vhodných místností, obecní úřad přechovával starosta obce ve svém bytě. Obec, ku zřízení obecního úřadu pronajala dne 15 ledna v čp.12 od Jaroslava Mázla, v neobydlené po požáru v chalupě zbylou místnost v rozměru 4 x 5m za obnos 400 Kč ročního nájmu. Aby místnost byla schopna k úřadování, obec na svůj náklad nechala opravit střechu a zřídit elektrické osvětlení. Obec od r.1816 se zmohla na obecní úřadovnu, mimo byt starosty obce.

Činnost sboru dobrovolných hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů dne 28 června pořádal v místě prvé okrskové cvičení. Cvičení se zúčastnily sbory z celého okrsku. Celkový výsledek jak morální tak finanční byl dobrý. Cvičení, prostná a stroji mužů i dorostu. Cvičení přihlíželo mnoho diváků místních i z celého okolí. Po ukončení cvičení pořádána taneční zábava v hostinci Antonína Bečváře.

Odhalení pomníku padlým ve světové válce 1914-1918.
Strana československá sociálně demokratická z výtěžku sehraných divadel, různých večírků a zábav, postavila pomník obětem světové války 1914-1918. Celkový náklad na postavení pomníku a zřízení parku kolem pomníku circa 5.000Kč. Dne 6 července o 3 hodině odpolední byl památník slavnostně odhalen. Slavnosti odhalení pomníku přálo i počasí. Krásný sluneční den byl odměnou všem těm, kteří poctivě a nezištně na tomto díle pracovali. Slavnosti se zúčastnily politické organisace sociální demokratické, z okolních obcí a dělnická tělocvičná jednota Ďáblice a všichni místní občané. Před zahájením slavnosti účastníci v průvodě v čele se státní vlajkou a prapory strany, s hudbou prošli obcí. Slavnost u pomníku zahájil Skalický Karel, důvěrník strany. Po slavnostním úvodu, k pomníku byl položen věnec.
Školní děti odříkávaly básně a mládež recitovala. Skalická Marie přednesla báseň Zborov, po níž recitovala dělnická tělocvičná jednota z Ďáblic. Slavnostní projev doplnil JUDr. Václav Holý, ministerský komisař z Prahy VIII, jenž při odhalení pravil: Mějte v obci stále na očích ty, kteří nás v letech 1914-1918 na válečných bojištích navždy opustili, pokládajíce životy za ty, kteří byli příčinou vzniku světové války. Po odhalení a po ukončení slavnostního projevu, pomník předán obci do opatrování. Za obec jej převzal starosta obce Bittman. Slavnost u pomníku ukončena zahráním státních hymen. Po slavnosti byla v hostinci Antonína Bečváře, pořádána taneční zábava. JUDr. Václav Holý, v letech 1939-1940 byl německými okupanty, jako vedoucí podzemního odboje v Pečkárně umučen.

Požár
Dne 14 října o 7 hodině ranní vypukl požár stodoly čp.14 u Bedřicha Pokorného. Stodola plná slámy rychle hořela. Včasným zákrokem místního sboru dobrovolných hasičů se oheň nerozšířil na další hospodářské budovy stojící těsně kol stodoly. Ve stodole shořela řezačka, elektrický motor, různé hospodářské zařízení. Škoda činila 100.000 Kč.

V tomto roce na úrodě průtrží mračen a krupobitím způsobená škoda 45 procent.
Politická situace v obci.
V tomto roce v obci byly velké politické třenice. Politické strany jedna druhé navzájem nevyhověly, naopak úmyslně kladly si mezi sebou přehrady. Politické třenice měly neblahý vliv na místní občanstvo, jež se z politických důvodů mezi sebou třídilo a navzájem při daných příležitostech, politickou špatnost té neb oné strany, sobě vyčítalo. Politická neschodnost hluboko zasahovala i do správy obce. Zvolení členové za strany do obecního představenstva při obecních schůzích ze stranických důvodů, pro obec i dobré návrhy navzájem neschvalovali. Za takovéto místní politické situace, obecní schůze musely býti svolány několikráte.

Činnost sportovního klubu.
Sportovní klub se zúčastnil dne 25 prosince pohárového turnaje v Kobylisých, za účasti klubu S.K.Březiněves, S.K.Ďáblice, Praha VIII, Viktorie VIII, Slovan Vysočany, a Čechoslovan Praha. V tomto turnaji náš klub hrál velice dobře a stal se miláčkem všech diváků. Za zimního počasí se naše obec vyprázdnila a všichni fandové šli naše hochy podpořit k těžkým zápasům. Klub místním občanstvem byl velice oblíben. K zápasům chodily maminky s malými dětmi. Březiněves se umístil na třetím místě, ale jistě by se byl umístil na prvém. Při posledním zápasu byli zraněni dva hráči, obránce Klejzar Eduard, byl odvezen do nemocnice na Bulovce k léčení.

 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Fotbalová Mikulášská s Krampus čerty
07. 12. 2021 - 17:15
Více >>