loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1935

Rok 1935

Stavba

Čp.70 rodinný domek nechali si vystavět manželé Jaroslav a Milada Žežulíkovi. Parcela 172,10 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Žežulík Jaroslav, truhlář, v obci usídlen od r.1924.

13 ledna obecní rada pro rok 1935 poskytla z obecní pokladny deseti nejpotřebnějším dětem ve škole 614 čvrtlitrových porcí mléka á 35haléřů, celkový obnos 337,70Kč.

28 února obecní sociální komise přidělila 4 nezaměstnaným 4 poukázky stravovací á 10Kč.

Dále žádala cukrovar v Čakovicích o skromnou podporu pro místní nezaměstnané. Cukrovar žádosti nevyhověl s poznámkou že by to bylo veliké zatížení pro cukrovar. (Zisk cukrovaru za rok 500.000 i více).

8 března obecní sociální komise uspořádala sběrací akci v obci pro místní nezaměstnané. Na penězích bylo vybráno 140Kč, dále 300 kg brambor, které byly rozděleny.
Ženatí s dvěma dítky 20 kg brambor
Ženatí s jedním dítkem 15 kg brambor
Ženatí bezdětní 10 kg brambor.
Za peníze byl koupen cukr a každý nezaměstnaný obdržel 1 kg.

16 března bylo okresní sociální péči o mládež přiděleno 53 Kč pro děti místních nezaměstnaných.

8 dubna bylo pro 8 nezaměstnaných přiděleno 6 poukázek stravovacích á 10 Kč a 25 bochníčků chleba á 1 kg.

24 dubna 8 nezaměstnaným přiděleno 12 bochníčků chleba á 1 kg a 3 mléčné poukázky.

18 prosince 6 nezaměstnaným přiděleny 4 poukázky stravovací á 10 Kč, 9 bochníčků chleba á 1 kg, z obecní pokladny pro 27 dětí poukázán obnos 450 Kč na ošacovací akci. Dále pro 11 dítek 20 kg krup.

Býti členem obecní sociální komise, byla funkce nevděčná. Sociální komise měla za úkol zařazovat všechny nezaměstnané v obci do seznamu státní stravovací akce. Všechna její snaha, aby pro nezaměstnané vymohla co nejvyšší podpory se do důsledku nesplnila. Seznam nezaměstnaných musel býti předložen ke schválení okresnímu úřadu Praha - venkov, který poukázky přiděloval. Okresní úřad ze své moci vždy některé nezaměstnané škrtl. Tím se stalo, že postižený i po důkladném vysvětlení svůj hněv si vylil na členech místní sociální komise. Za těchto okolností členové sociální komise, kteří nenesli žádné viny, pro vyhrožování ze strany nezaměstnaných, na své funkce rezignovali.

Půjčka 25.000 Kč na stavbu silnice.
Okresní silnice Libeň – Libeznice před betonovou byla štěrková. Při deštích moc blátivá. Povrch silnice byl vytlučený a nadělané díry. Pro jízdu automobilu a kol špatně sjízdná. Tou dobou při velké nezaměstnanosti, při velkých finančních rezervách a při velké technice zřizování vozovek, bylo komické se dívat na okresního cestáře Tůmu, jak díry na silnici spravuje. Ve struhách podél silnice vykopal hořké lupeny, naházel do děr pohodil hlínou a přidupal lopatou. Takové vyspravování bylo podnětem různým vtipům a cestář Tůma tvrdil, že toto spravování se osvědčilo.

Okresní úřad Praha – venkov sever na úpravu silnice na přilehlých obcích silnice si vyžádal finančních příspěvků. Naše obec pro obecní finanční tíseň přispět na stavbu silnice se bránila. Na obec okresem bylo stále naléháno a tak po úvaze všech obecních složek a vzhledem k nezaměstnaným a potřebě silnice, obec si kladla podmínky.
1) Okresní úřad na stavbě betonové silnice zaměstná místní nezaměstnané.
2) Okresní úřad v celkovém rozpočtu zařadí pro naši obec zřízení kanalisace a obrubníků podle chodníků. Po dohodě pro obec splněné podmínky a obec přispěla obnosem 25.000 Kč.
Kanaliace při stavbě silnice byla zhotovená přes celou obec po obou stranách silnice. Obrubníky byly též zřízeny po obou stranách obce. Zápůjčka 25.000 Kč učiněná u okresní záložny v Karlíně na dobu 20 roků. Velkou zásluhu na zřízení kanalisace a obrubníků měl starosta obce Josef Bittman.

28 února, obec obnosem 300 Kč přispěla okresní sociální péči o mládež v Čakovicích.

25 listopadu, obecní zastupitelstvo k stálé nezaměstnanosti v místě rozhodlo k jejích částečnému živobytí, aby službu ponocného střídavě po dobu 14 dnů vykonávali nezaměstnaní, za 10 Kč za jednu noc.

Zápůjčka 140.000 Kč.
Obec na přístavbu obecné školy v Ďáblicích, učinila dlouholetou komunální půjčku 140.000 Kč u národní banky v Praze.

Volby do Národního shromáždění.
Strana sociálně demokratická 58 hlasů
Strana národně socialistická
Strana republikánská 52 hlasů

Činnost sportovního klubu.
Sportovní klubu v tomto roce pořádal sportovní den. Dopoledne byl propagační běh na 3.000m, 800m a 100m. Hosté získali první cenu na 3.000m a 800m. Bronzovou plaketu na 100m získal místní hráč sportovního klubu Julius Jirásek. Odpoledne byl sehrán footbalový zápas Měšice – Bořanovice, Březiněves – Ďáblice. Sportovní den byl ukončen taneční zábavou v hostinci u Bečvářů.

Za účasti místních spolků a organisací byly 7 března konané oslavy presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2