loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1934

Rok 1934

Stavby

Čp.68 rolnickou usedlost nechali si vystavět manželé Jaroslav a Anna Mázlovi. Pozemek z přídělu r.1926. Do r.1932 Mázl hospodařil na chalupě čp.12, která stála na pozemku nynějšího čp.80. Chalupa čp.12 roku 1932 vyhořela. Mázl po vyhořelé chalupě pozemek prodal.

Čp.67 rodinný domek nechali si vystavět manželé Jindřich a Emílie Vaňkovi. Parcela 86,46 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80hléřů. Vaňkovi v obci nebydlí, domek mají v nájmu.


13 ledna obecní sociální komise přidělila pro 2 nezaměstnané 4 poukázky stravovací á10Kč a 6 poukázek na mléko.

26 ledna pro 7 nezaměstnaných přiděleno 28 poukázek stravovacích, 16 mléčných a 24kg chleba.

17 února pro 7 nezaměstnaných přiděleno 12 poukázek á10Kč a 16 na mléko.

25 února 5 nezaměstnaným přiděleno 12 poukázek stravovacích a 7 mléčných.

Přístavba školy
Obecná škola v Ďáblicích do r.1932 byla šesti třídní. Po válce při velkém stavebním vzrůstu obce Ďáblické i naší obce, škola nebyla schopna vzhledem k vyššímu počtu školou poviných dětí vyhověti. V důsledku toho, se musela škola přistavět a počet tříd rozšířit. Naše obec přiškolena do Ďáblic nesla 12 procent z celého rozpočtu 113,806Kč 21haléřů. Přístavba školy pro naší obec byla tvrdým oříškem k rozloupnutí. Při schůzích obecních institucí se přístavba mnohokráte projednávala a tím vznikly v obecním zastupitelstvu různé návrhy a mezi občanstvem třenice.

Strana československá národně socialistická z finančních důvodů a strana republikánská navrhovaly, přiškolit se k trojtřídní škole do vedlejší obce Bořanovic. Pro neschůdnou cestu a delší vzdálenost z toho sešlo. Dále se uvažovalo vystavět dvoutřídní školu v místě. Po prozkoumání a poradách odborníků i z toho sešlo. Obec v té době měla škole povinných dítek 53 včetně 7 dětmi slovenskými, kteří byly s rodiči v místě, jen po dobu pracovní sezony. Děti vyšších tříd takové školy byly by nuceny se vyučovat s dětmi tříd nižších. Obec pro chudobu nemohla v dohledné době poříditi žádných vyučovacích pomůcek. Po důkladném a svědomitém prozkoumání všech návrhů se představenstvo obce rozhodlo na přístavbě obecné školy v Ďáblicích.

Činnost strany čsl.soc.dem. uspořádala v hostinci Antonína Bečváře hostinu pro všechny místní děti, na níž byl podáván čaj, různé zákusky a cukroví. Pohoštění dětí bylo velice pěkné a zúčastnily se ho všechny děti obce.

26 prosince zakoupila obec pro 19 nejpotřebnějších dítek v obci prádlo a obuv za obnos 480Kč.


Oslavy
7 března narozeniny presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka.
7 července oslavy mistra Jana Husa.
28 října v den národního svátku osvobození byly oslavy konány společně všemi spolky v místě. Zásluhu měl sbor divadelních ochotníků při straně čsl.soc. demokratické, jenž k oslavám sehrál přilehavou hru.

Suchem způsobená škoda na úrodě 52 procent

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2