loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1933

Rok 1933


Stavby

Čp.66 rodinný domek nechal si vystavět Janoušek František. Parcela 79,63 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Janoušek František, šafář ve dvoře. Zemřel v čp.66. Od jeho úmrtí je vlastníkem syn Josef.

Sociální komise.

1 ledna byla zvolená obecní sociální komise. Za stranu čsl. Sociálně demokratickou Měchura Jaroslav předseda a Bareš Vojtěch. Za stranu čsl. Národně socialistickou Fiala Ladislav. Za stranu republikánskou Kolínský František, funkci nepřijal.

4 ledna pro obec jmenován technický znalec v oboru stavebním, stavitel Jirásek Antonín, Ďáblice.

12 ledna sociální komise ze státní stravovací akce přidělila 29 místním nezaměstnaným 49 poukázek á10Kč a 10 mléčných poukázek.

25 února sociální komise pro 14 nezaměstnaných přidělila 4 poukázky á10Kč a 14 poukázek mléčných. Sociální komise měla za povinost vésti v evidenci místní nezaměstnané a rozděliti mezi ně poukázané podpory.

Obecní dávky.
Dne 7 dubna o 7 hodině ranní vstupuje v obci platnost k vybírání stanovených obecních dávek. Ze psa 15Kč, za úřední výkon 5Kč, z piva z jednoho litru 10haléřů, ze hry karet a kuželek sazbou 50haléřů za každého účastníka hry.

Obecní zastupitelstvo vzhledem k většímu vydání oce (zápůjčka 50.000 na stříkačku a k dalším následujícím půjčkám) bylo nuceno na krytí obecního rozpočtu zavésti v obci dávky. Obecní rozpočet ku schválení nadřízenému úřadu musel býti vyrovnaný, jinak jej neschválil a zmoci úřední stanovil obecní dávky sám, Obecní zastupitelstvo přihlížejíc k tomuto nařízení pro poplatníky stanovilo co možná nejnižší dávky.

3 června obec přispěla okresnímu komitetu obnos 50Kč pro léčebnou péči pro nezaměstnané.

3 října sociální komise přidělila 11 nezaměstnaným 17 poukázek á10Kč a 6 poukázek na mléko.

2 prosince 4 nezaměstnaní obdrželi celkem 16 poukázek stravovacích á10Kč a 15 poukázek mléčných.

19 prosince dostalo 7 nezaměstnaných 12 poukázek stravovacích á10Kč a 9 poukázek mléčných.

25 prosince 5 nezaměstnaných obdrželo 12 poukázek stravovacích á10Kč a 13 poukázek mléčných, dále od obce 7 dětských trik, 9 párů punčoch za obnos 100Kč z chudinského fondu pro 7 nejpotřebnějších rodin nezaměstnaných, z větší části živitele rodin. Poukázky byly vždy přidělovány na týdení období.

Činnost strany sociálně demokratické.
Strana sociálně demokratická byla zastoupená v okresní péči o mládež v Čakovicích. Za důvěrníka strany Karla Skalického, při straně byl založen dramatický odbor divadelních ochotníků. Jeho vedením byl pověřen Krpálek Jan, dělník čp.37. Z výtěžku sehraných her provedena dvakrát ošacovací akce nejpotřebnějších dítek v obci, bez rozdílu zřetele jejich rodičů na politickou příslušnost v obnosu 500Kč. Osvětový odbor při straně uspořádal 7 března oslavy narození prezidenta Osvoboditele T.G.Masaryka, 6 července oslavy Mistra Jana Husa. Dne 28 října státního svátku národního osvobození, byla sehrána skvěle připravená hra – Zvony od autora Rudolfa Robla. Tato hra zanechala u unčinkujících i návštěvníků hluboký dojem. Zvýtěžku budoucích, stranou pořádaných akcí sehraných divadel, humoristických večírků a tanečních zábav se strana usnesla postavit v obci památník obětem světové války r.1914-1918.

Činnost dramatického sboru.
Dramatický sbor při straně čsl.soc.dem. pořádal dne 5 března k oslavám 83 narozenin presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka v sále hostince Antonína Bečváře, dětskou besídku. (fotografie v albumu číslo 2 a 3). Slavnosti se zúčastnili děti od nejmenších z celé vesnice. Po slavnostním úvodu starosty obce Bittmana děti předříkávaly básně. Dětská besídka v obci od paměti uspořádána prvně, byla velice hezká a dětskou roztomilostí příjemná, dětem patřil srdečný dík. Besídka ukončena státní hymnou a u dětí i dospělých zanechala trvalou vzpomínku. Téhož roku bylo dětem sehráno loutkové divadlo a promítané světelné obrazy.

Činnost sportovního klubu.
Činnost sportovního klubu v tomto roce pro obec po stránce kulturní a propagační byla velice účelná. Sportovní klub soustředil všechny chlapce i mladé muže, ku provádění sportu. Různými přednáškami, večírky a předpisy, byl nositelem k zvýšení kultury v obci.

Naše obec, ač leží při okresní silnici a blízko Prahy, byla obcí neznámou. Mnohému našemu občanstvu se stalo, že při jednání s úřady v Praze a nebo nedaleko známí, neznali polohu naší obce. Sportovní klub v této věci mnoho vykonal. Svými zájezdy k sehrání footbalových zápasů a zase cizích klubů k sehrání zápasů zde, dále ve sloupcích sportovních rubrik všeho denního tisku. Důsledek všeho uvádím. Klub v roce 1933 sehrál 78 zápasů a jednu pohárovou soutěž. V Odolené Vodě za účasti 4 klubů, vyhrál prvou cenu pohár, darovaný k soutěži předsedou středočeské župy footbalové Fantou z Prahy.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2