loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1931

Rok 1931


Stavby

Čp.57 rodinný domek nechali si vystavět manželé Antonín a Zdenka Zachariášovi. Parcela 86,30 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů.

Čp.60 rodinný domek vystavěli si manželé Karel a Anna Akrmanovi. Parcela 157,64 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Cihly si dělali sami. Akrman Karel, xyolitář si vystavěl sám. V obci žil od narození r.1901, až do r.1938. V roce 1938 v manželství byl rozveden. Od r.1938 jeho polovičku vlastní syn Oldřich.

Čp.61 rodinný domek nechali si vystavět manželé Karel a Antonie Jarolímkovi. Parcela 158,85 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Jarolímek Karel, kočí u dvora. V obci žil od narození r.1894. Byl válečný invalida. Zemřel r.1942 ve věku 48 let v čp.61. Rod Jarolímků v obci usídlen r.1861.

Čp.62 rodinný domek nechali si vystavět manželé Antonín a Božena Jiráskovi. Parcela 86,99 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Jirásek Antonín, dělník, v obci žije od narození r.1901. Dle výpovědi matky Antonína Jiráska, jest Antonín z osmého pokolení Jirásků žijících v obci.

Čp.63 rodinný domek nechala si vystavět Ludmila Čistotová, vdova. Parcela 84,88 z přídělu. Kupní cena za 10Kč 80haléřů. Ludmila Čistotová, zemědělská dělnice, v obci žije od narození od r.1893.

Založení sboru dobrovolných hasičů.
Několik místních občanů se starostou obce Zvěřinou v čele, se rozhodlo založiti sbor dobrovolných hasičů. Za účasti 29 přihlášených členů dne 22 února r.1931 sbor konal svoji první valnou hromadu. Starosta obce Zvěřina ve svém proslovu pronesl usnešení obecního zastupitelstva ze dne 6 prosince r.1930, které znělo: Obec bude místní sbor dobrovolných hasičů morálně i finančně podporovati a odevzdal obecní příspěvek 8.000Kč na postavení zbrojnice. Přítomný Albrecht Řepka z Prahy, místní rodák hasičský pracovník, měl velké zásluhy na založení sboru v místě. Ve svém dlouhém procítěném proslovu řekl: hasičstvo jest věc krásná a vznešená, úkol spolku jest zachování majetku svých bližních a vůbec pomáhati tam, kde je toho potřeba a veškeré občanstvo má správně uznávati jeho dobré poslání.

Sbor dobrovolných hasičů při svém založení čítal 15 činných a 14 přispívajících členů.

Zvolený výbor

Kolínský František starosta
Fiala Ladislav jednatel
Pačes Bohumil velitel
Buzek Jan garáž-mistr
Kudera Václav pokladník
Luxík Vladimír samaritán
Zvěřina Alois přísedící
Fiala Otakar přísedící
Elstner Max přísedící

Ještě téhož dne se rozhodl výbor na zakoupení motorové stříkačky od fy. „Hasičské“ závody akciová společnost Čechy a Morava. Stříkačka vybavená motorem 40 HP značky Walter a výkonu 1.400 litrů v minutě a příslušnými hadicemi v délce 500 metrů. Kupní cena 58.000Kč. Dále byl zakoupen starší automobilní vůz Praga Grand 30 HP za cenu 6.000Kč. Na koupení stříkačky sbor si vypůjčil 50.000Kč u spořitelního a záložního spolku v Bořanovicích Kampelička.

Nouzová práce
V letech velké nezaměstnanosti v republice i v naší obci bylo mnoho nezaměstnaných, nejvíce byli postiženi dělníci stavební a v kovoprůmyslu. Aby místní nezaměstnaní měli alespoň částečnou úhradu k výživě, na žádost stavební komise, obec za přispění ministerstva sociální péče prováděla nouzové práce a uvolnila k nim dne 4 dubna z obecní pokladny 2.000Kč. Nouzová práce se prováděla na katastru 87/14 zřízením odvodňovacích struh.

Slavnost sborů dobrovolných hasičů.
Ve dnech 19-20 září konal místní hasičský sbor slavnostní předání zbrojnice a automobilní stříkačky. Slavnosti se zúčastnili sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí a za župu Pražskou Albrecht Řepka. Slavnost se odbývala ve dvoře, k tomu účelu upraveném.

Opis z pamětní knihy sborů dobrovolných hasičů. 
Při dosti chladném a nepříznivém počasí návštěva i účast dobrá. Stroje krásně vyhovují. Slavnost byla zahájena proslovem a recitací dětí, což zvláště na obecenstvo působilo mile. Pak jsou prostná, dále žebřiky a poplach. Celkový jak morální tak i finanční výsledek jest uspokojivý. Slavnost končí taneční zábavou v místnosti A.Bečváře.

Obecní volby.
Dle zákona o obecních volbách, po došlém období starosty obce a zastupitelstva, konaly se dne 15 listopadu volby dvanácti členů obecního zastupitelstva.
K volbě byly podány 3 kandidátní listiny.
1. strany československé sociální listiny.
2. strany československé národní socialistické.
3. strany republikánské.

Výsledek voleb.
Strana československá sociálně demokratická získala 111 hlasů, 7 mandátů.
Strana československá národně socialistická, 3 mandáty.
Strana republikánská, 2 mandáty.

Zvoleni.

Za stranu československou sociálně demokratickou, Bittman Josef, dělník čp.55 starosta obce.
Kuchař Josef, zřízenec elektrických podniků čp.23, náměstek.

Členové obecního zastupitelstva.
Za stranu čsl. Sociálně demokratickou: Smrček František, dělník čp.30, Vostrý Karel,čp.28, Měchura Jaroslav, zedník čp.37, Skalický Karel, dělník čp.58, Vosátka Josef, zedník čp.38.

Za stranu národně socialistickou: Fiala Ladislav, úředník čp.15, Moravec Václav, dělník čp.54, Akrman Karel, dělník čp.60.
Za stranu republikánskou: Zvěřina Alois, rolník čp.19, Kolínský František, rolník čp.18.

Další živnost v obci.
Řemeslo kolářské začal prováděti v čp.3 mistr kolářský Penc Václav. Živnost pro dvůr a místní rolníky byla velice vítána a po dlouhých letech znovu obnovena. Malou dílnu i byty má Penc pronajaté od dvora. Nájemné do r.1945 platil 100Kč měsíčně. Za odpracované hodiny pro dvůr mimo dílnu, proplácel dvůr Pencovi 4Kč za 1hodinu, jen práce vykonané v dílně mohl Penc dvoru účtovati. Smlouva uzavřena nájemcem dvora Bayrem a Pencem r.1933, v platnosti užívaná do r.1945. Penc, velice dobrý řemeslník pracuje i pro rolníky do okolí a ze živnosti v obci jest spokojen.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2