loading
Zapnout grafiku
Pondělí 15. 07. 2024, svátek má Jindřich
   
Rekreační areál  

Kronika

1926

Rok 1926


Stavby

Čp.26, rodinný domek nechali si vystavět manželé Vladimír a Marie Luxíkovi. Cihly si dělali sami. U domku je 23a ovocné zahrady. Parcela s přídělu r.1923 na zahradu přiděleno r.1926. Kupní cena 4.515,-Kč. Vladimír Luxík, pomocný dělník v obci usídlen r.

Čp.28, rodinný domek nechali si vystavět manželé Karel a Karla Vostrý. Cihly si dělali sami. U domku je 22a ovocné zahrady. Parcela 200 přidělena r.1923 na zahradu přiděleno r.1926. Kupní cena 3.100,-Kč. Karel Vostrý podúředník v obci usídlen r. 1919.

Čp.31, rodinný domek s kovářskou dílnou, nechali si vystavět manželé František a Kateřina Pačesovi. Cihly si nechali na své parcely udělat. U kovárny (nynější pojmenování) jest 63a ovocné zahrady a role. Pozemek koupen r.1925. Kupní cena 8.989Kč83haléřů. Před vystavením čp.31, živnost kovářskou Pačes prováděl v čp.3. František Pačes v obci usídlen r.1904.

Čp.32, rodinný domek nechali si vystavět manželé Josef a Marie Šrámkovi. Cihly si dělali sami. U domku je 22a role. Parcela přidělena r.1925, role přiděleno r.1926. Kupní cena 4.409Kč. Marie Šrámková, zemřela r.1929 ve věku 47 let. Od r.1931 spoluvlastnicí Anna Šrámková, druhá žena. Josef Šrámek, v obci usídlen od r.1891.

Čp.37, rodinný domek vystavěli si manželé Jaroslav a Barbora Měchurovi a Jan Krpálek. Parcelu 175,71 . Kupní cena za 10Kč.80haléřů. Cihly si dělali, Měchura sám pálil a sám stavěl. Krpálek Jan, zemřel tragickou smrtí r.1937. Při jízdě na kole v podroženém stavu narazil na telegrafní tyč. Od r.1937 podíl Jana Krpálka, vlastní jeho bratr Karel. Měchura Jaroslav, zedník v obci usídlen r.1926. Krpálek Karel, soustružník kovů, v obci usídlen od r.1924.

Čp.36, rodinný domek nechali si vystavět manželé Jan a Anastazie Litošové. Parcelu 244,02 z přídělu. Kupní cena za 10Kč.80haléřů. Jan Litoš, hospodářský dozorce ve dvoře, v obci usídlen r.1920.

Příděl pozemků ku stavbám rodinných domků.
Zápis protokolu obecního zastupitelstva ze dne 23 února 1926 zní: Obecních pozemku ze záboru ode dvora v Březiněvsi ve výměře 2ha 1a 79m2 za obnos 23.340Kč 67haléřů a 10 procent pozemkovému úřadu a veškeré poplatky s tím související, to jest za 1ha půdy 8.283Kč a 10 procent pozemkovému úřadu s tím související výlohy.
Domoci se těchto pozemků k parcelaci 87/14 bylo obcí zvláště obtížné. V té době starosta obce Jan Jirásek iniciátor tohoto díla, neunavně a neustupně se domohl, že pozemek 87/14 byl obci přidělen. K dosažení pozemku k obecní parcelaci musel starosta se proukázat počtem žadatelů. Místní občané z počátku neměli zájem o parcelu, naopak někteří s parcelováním pozemku dvora nesouhlasili, že byli zaměstnanci dvora. I někteří průmysloví dělníci neměli zájem na parcelování. Jirásek svolával schůze místních občanů, vše na schůzích vysvětloval, ujišťoval, radil a tak po umorné práci mezi lidmi, získal uchazeče. Na základě ucházečů byl obci pozemek přidělen. Obec v počtu 43 parcel prodala 1m2 za 3Kč ke stavbě rodinných domků a zahrádek. Později, když parcel nebylo a uchazečů přibývalo, některé parcely a to ponejvíce v rodinách nebo příbuzní, rozdělili si parcelu na polovinu. Tímto se stalo, že některé parcely jsou poloviční výměry. Podle usnesení obecního zastupitelstva, výměra parcel mimo koncových byla na nepatrné rozdíly jednotná.
Parcely ve smyslu pozemkové reformy jsou v pozemkové knize pro katastr uzemí Březiněves na vlastnické pravo uloženy.
Starosta obce Jan Jirásek, se zasloužil o příděl stavebních parcel v obci.

Přidělená pole mimo obec.
Chalupníkům a domkářům do vedlejší obce Bořanovic od místního dvora ve smyslu pozemkové reformy přiděleno a právem do vlastnictví dáno role k užívání o výměře 4.
Ode dvora do přídělu odebráno 20ha35a orné půdy.
Výměra dvora před parcelací 200ha 97a
Výměra dvora po pracelaci 180ha 62a.

 

20Červenec
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
07Září
GULÁŠFEST
Druhý ročník březiněveského Gulášfestu je tu! Neváhejte a přijďte se zúčastnit této skvělé akce,a...
17Září
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
08Říjen
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů proběhne v ul. U Parku,přistavený automobil na...
24Listopad
Vítání občánků 2024
Srdečně zveme rodiče s dětmi narozenými v roce 2023 - 2024 s trvalým pobytem v MČ Praha -...
Více >>

Úřední hodiny

Pondělí  13 - 18 hod
Středa    13 - 18 hod

Podatelna

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Czechpoint

Pondělí 13 - 18 hod.
Úterý 8 - 12 hod.
Středa 13 - 18 hod.
Čtvrtek 8 - 12 hod.
Pátek 8 - 12 hod.

Kontakty

MČ Praha - Březiněves
U Parku 140/3
Praha 8 - Březiněves 182 00
telefon: +420 283 910 263
e-mail: info@brezineves.cz
datová schránka: atzaqa2