Úvod

Zápis ze 40. zasedání ZMČ Praha - Březiněves


ze dne 11.12.2017

INFORMACE

Platnost od 18.12.2017
Platnost do 31.12.2018
Spisová zn. 1