oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení - oprava zřejmých nesprávností a prohlášení

"Soubor 61 RD na parc. č. 432/5 v k.ú. Březiněves a parc. č. 1609 v k. ú. Ďáblice" vč. připojení inž. sítí a komunikací a dělení pozemku parc. č. 432/5 v k.ú. Březiněves.   Přiložené dokumenty