oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Veřejná vyhláška - oznámení

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů vybraných změn na udržitelný rozvoj území

Veřejné projednání se bude konat dne 3.8. 2011 v 9:00 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přiložené dokumenty