oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Územní rozhodnutí o umístění stavby

"Překládací stanice Uhy na pozemku parc. č. 1608/3 v k.ú. Ďáblice, Praha 8" 

č.j. MCP8 008744/2011

Přiložené dokumenty