oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č.3/2010 - mimořádné zasedání ZMČ Praha - Březiněves

Číslo :         3

                                                                                                                      Datum : 20.12.2010

S V O L Á V Á M

3. mimořádné  zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

na den 20.12.2010

od 17.00  hod. do kanceláře starosty

 

Navržený program: 
1)        Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu.

2)        Darovací smlouva č. DS/68/10/103/ÚI mezi MČ Praha –
           Březiněves, Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 a Central
           Group technická infrastruktura s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.

3)        Kupní smlouva č. KS/55/10/103/UI mezi Central Group technická infrastruktura
           s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, MČ Praha – Březiněves a Central
           Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.

4         Kupní smlouva mezi manželi Arabadžievovými, bytem Kyselova 1190/9, Praha 8
           a MČ Praha – Březiněves.

5)        Darovací smlouva mezi Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 
           Praha 4.

6)        Různé.

             

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

                                                                                             

Zapsala: Martina Vilímková, dne 9.12.2010