oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č.12/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 12
Datum : 29.04.2010


ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

 

Udělení čestných občanství Březiněvsi :

a/ Panu Václavu Zamazalovi za významné zásluhy v oblasti sportu v Tělovýchovné jednotě Březiněves.

b/ Panu Josefu Kratochvílovi, in memoriam, za významné zásluhy ve funkci předsedy
Tělovýchovné jednoty Březiněves a budování sportovních objektů.

c/ Panu Oldřichu Akrmanovi, in memoriam, za významné zásluhy v rozvoji sportu a kynologie v Městské části Praha - Březiněves.

  

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves 


Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves


Zapsala: Martina Vilímková