oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 10/2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 10
Datum : 29.04.2010

ZMČ Praha - Březiněves    b e r e    n a    v ě d o m í    a    s c h v a l u j e:

 

Darovací smlouvu č. DS/23/10/118/UI mezi MČ Praha - Březiněves a CENTRAL GROUPa.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, na pozemky parc. č. 52/17 o výměře 5m2, parc. č. 426/115 o výměře 1.984m2 zapsaných na LV č. 365.

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

 

Zapsala: Martina Vilímková