oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č.25/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 25
Datum : 01.10.2009


ZMČ Praha - Březiněves   b e r e   n a   v ě d o m í   a   s c h v a l u j e:


1/ Smlouva o dílo mezi MČ Praha - Březiněves a spol. TCHAS spol. s.r.o., se sídlem
Francouzská 6167, Ostrava - Poruba.


2/ Úpravy rozpočtu za 9/2009, v předloženém znění.


3/ Vyhlášení výběrového řízení na pozici „Referent státní správy a samosprávy"
MČ Praha - Březiněves.


4/ Žádost paní Oudránové, bytem Pernštejnská 287/18, Praha 8 - Chabry,
o prominutí nájmu za měsíc říjen 2009, z důvodu měsíčního pobytu v lázních.


5/ Žádost paní Karfusové o umístění navigační tabule při vjezdu po levé straně
do ulice K Březince, do travního prostoru. Roční pronájem byl schválen částkou
ve výši 1000,-Kč.


6/ Výsledky výběrového řízení. Na základě doporučení výběrové komise byl vybrán
pan Pavel Juříček, se kterým bude zahájeno další jednání.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

Zapsala : Martina Vilímková