oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (9.-10.10.2009)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komiseStarosta MČ Praha - Březiněves

v souladu s §14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

S T A N O V U J E

minimální počet členů okrskové volební komise ve volebním okrsku
MČ Praha - Březiněves v počtu 7.

 

V Praze dne 28. 8.2009


Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves