oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č.3/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

 

Číslo : 3
Datum : 22.01.09

 

ZMČ Praha - Břešziněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účtu
042 - nerealizovatelné stavby:
- studie obce
- studie restaurace Pod Lipami
- studie mateřské školy

 

 

 

 

 

 

Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  


Zapsala : Martina Vilímková