oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 2/2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 2
Datum : 22.01.2009

 

ZMČ Praha - Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e :


1/ Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves a obchodní firmou
PREdistribuce a.s., sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a. Tato smlouva spočívá v právu a
povinnosti smluvních stran uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na nově uložené
a provozované kabely 22 kV v pozemcích budoucího povinného, č. parc. 52/2, 327, 354,
a 52/16 k.ú. Březiněves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Ing. Vladimír Jisl
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

 

 


Zapsala : Martina Vilímková