oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 26

které zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves přijalo na svém 13. zasedáníUsnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 26
Datum : 27.11.2008


ZMČ Praha - Březiněves   b e r e   n a   v ě d o m í   a   s c h v a l u j e:

 

1/ Opětovně 3. etapu skládky .A.S.A. Ďáblice, spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8
(viz. Usnesení č. 6/2007 ze dne 26.4.2007) a vyslovuje podporu pro její uskutečnění.
Dále bezodkladně žádá o zařazení této změny do konceptu Územního plánu
hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

  


Ing. Vladimír Jisl Ing.
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves 


Zapsala: Martina Vilímková, dne 27.11.2008