oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 20

které zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves přijalo na svém 12. zasedání dne 30.10.2008Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 20
Datum : 30.10.2008

 

ZMČ Praha - Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e :

 

1/ Kupní smlouvu mezi MČ Praha - Březiněves a společností pro rozvoj Horních

Jirčan, s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ing. Jiří Haramul - starosta MČ Praha - Březiněves
Ing. Vladimír Jisl - zástupce starosty MČ Praha - Březiněves 

 

 

 


Zapsala : Martina Vilímková, dne 30.10.2008