oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č.19

které zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves přijalo na svém 12. zasedání dne 30.10.2008 Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 19
Datum : 30.10.2008


ZMČ Praha - Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

Zahájení zjišťovacího řízení Silnice II/243 Obchvat Březiněvsi


1/ Navrhovaný obchvat výrazně zlepší životní prostředí v MČ Praha - Březiněves.
Vybudováním obchvatu (silnice II/243) MČ Praha - Březiněves dojde ke změně
statutu ulice Na Hlavní z komunikace II. třídy na komunikaci místní. Tato přeložka
silnice vyloučí tranzitní dopravu středem obce a umožní scelení obce v jeden bezpečný
obytný celek.

2/ Obchvat je plně v souladu se schváleným návrhem změny územního plánu
MČ Praha - Březiněves, který byl projednán a schválen Zastupitelstvem MČ Praha -
Březiněves, na jeho zasedání dne 26.2.2007 (viz. usnesení č. 3).

3/ V místech, kde se obchvat dotkne obytné zástavby, budou provedena opatření, která
zajistí dodržování hygienických norem.


Závěr:
Zastupitelstvo MČ Praha - Březiněves jednoznačně trvá na schválení záměru „Obchvat Březiněvsi Silnice II/243.

 

Ing. Jiří Haramul - starosta MČ Praha - Březiněves  
Ing. Vladimír Jisl - zástupce starosty MČ Praha - Březiněves

 
Zapsala : Martina Vilímková