oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 12. zasedání ZMČ Praha - Březiněves

které se bude konat dne 30.10.2008Číslo : 12
Datum : 23.10.2008

S V O L Á V Á M

12. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

dne 30.10.2008 od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č 11 ze zasedání zastupitelstva MČB.
2/ Plnění rozpočtu k 30.9.2008.
3/ Přehled pohledávek k 30.9.2008.
4/ Zvýšení rozpočtu na rok 2008 - účelová dotace z rozpočtu hl.m.Prahy
5/ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves a Ing. Josefem
Palasem, Praha 8.
6/ Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi MČ Praha - Březiněves a panem Bay
Vu Van, Praha 4.
7/ Cenová nabídka na úpravu autobusové zastávky.
8/ Darovací smlouva mezi MČ Praha - Březiněves a spol. Central Group a.s.,
se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.
9/ Revokace usnesení č. 16 ze dne 21.8.2008 - zrušení bodu č. 4 - Kupní smlouva
mezi MČ Praha - Březiněves a spol. Central Group a.s. se sídlem Na Strži
67/1702, Praha 4.
10/ Kupní smlouva mezi MČ Praha - Březiněves a Společností pro rozvoj Horních
Jirčan, s.r.o. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 zastoupená Ing. Ladislavem
Váňou.
11/ Silnice II/243 - Obchvat Březiněvsi
12/ Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková