oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Silnice II/243 - Obchvat Březiněvsi

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

INFORMACE

dle § 16 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad dle § 22 výše uvedeného zákona, zveřejňuje informaci o obdržení oznámení k záměru

Silnice U/243 - Obchvat Březiněvsi

který podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona (dále jen oznámení).

Do oznámení je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428; informace na tel. čísle 236 004 278) v termínu od 14. 10. 2008 do 3. 11. 2008. Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému EIA na stránkách

EIA - http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA583.

Písemná vyjádření k tomuto oznámení je možno zasílat na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy do 3. 11. 2008.

Ing. arch. Jan W i n k l e r
ředitel odboru

Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha l tel.: +420-236 004 245
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 11121 Praha l fax: +420-236 007 074
E-mail: oop@cityofprague.cz