oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 18

z 11. zasedání MČ Praha - Březiněves, které se konalo dne 18.9.2008.Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves


Číslo : 18
Datum : 18.09.2008

 

ZMČ Praha - Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:


1/ Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves a
Telefónica O2 Czech Repubic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2 na akci „D-PH8, Na Hlavní čk. 329/2, P-033-2-3807.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Jisl Ing. Jiří Haramul
zástupce starosty MČ Praha - Březiněves starosta MČ Praha - Březiněves

 

 

 

 Zapsala : Martina Vilímková, dne 18.9.2008