oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 17

z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves, které se konalo 18.9.2008.Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 17
Datum : 18.9.2008


ZMČ Praha - Březiněves b e r e n a v ě d o m í a s c h v a l u j e:

1/ Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves a panem
Ing. Zdeňkem Fickerem, bytem Praha 8 - Březiněves, Na Hlavní 326.

2/ Nabídku fi. Kompan, zastoupená Mgr. Lenkou Moštěkovou-TOJA, Studentská 2,
Praha 6, na dovybavení dětského hřiště - herní prvek GXY926-MIRAM -
skate trenažér, vč. dopravy a instalace. Celková cena vč. DPH 389.487,- .

3/ Úpravu rozpočtu za 9/2008, dle přílohy.

4/ Žádost pana Žemličky o převod nájmu nebytových prostor, zařízení a věcí
movitých v budově č.p 140 MČ Praha - Březiněves pod označením Fitness
Březiněves ke dni 1.10.2008, za účelem dalšího provozu dle stávajících podmínek
uzavřené nájemní smlouvy. Novým provozovatelem bude Mgr. Leona Trejbalová,
trv. bytem Kapitána Jaroše 268, Odolena Voda.

5/ Žádost paní Mileny Makovičkové, bytem Bronzová 2014/9, Praha 5, o pronájem
zahrádky v MČ Praha - Březiněves.


6/ Ponechání příspěvku ve výši 60,-Kč/hod. až do konce roku 2008, pro každé dítě,
hrající tenis v tenisové škole Tennisacademy, které má trvalý pobyt v MČ Praha
- Březiněves.

 

 

 

 

Ing. Jiří Haramul - starosta MČ Praha - Březiněves
Ing. Vladimír Jisl - zástupce starosty MČ Praha - Březiněves  

 

 


Zapsala: Martina Vilímková, dne 18.9.2008