oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program 11.zasedání MČ Praha - Březiněves

Program zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves

Číslo : 12

Datum : 18.09.2008

S V O L Á V Á M

11. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Březiněves dne 18.9.2008 od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

  1. Kontrola zápisu č. 10 ze zasedání zastupitelstva MČB.
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves a panem Ing. Zdeňkem Fickerem, bytem Praha 8 - Březiněves, Na Hlavní 326.
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha - Březiněves a Telefónica O2 Czech Repubic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2.
  4. Nabídka fi. KOMPAN, zastoupená Mgr. Lenkou Moštěkovou-TOJA, Studentská 2, 160 00 Praha 6, na vybavení dětského hřiště - herní prvek GXY926-MIRAM- skate trenažér.
  5. Úprava rozpočtu dle přílohy.
  6. Různé.

Ing. Jiří Haramul
starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 11.9.2008