oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Usnesení č. 16

Usnesení ze zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

 Číslo : 16
 Datum : 21.08.2008

ZMČ Praha – Březiněves bere na vědomí a schvaluje:

1/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. B631/6442/08,
 mezi MČ Praha , Březiněves a PREedistribuce, a.s., se sídlem: Praha 5,  Svornosti 3199/19a.

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha –  Březiněves a Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4.

3/ Darovací smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a Central Group a.s., se sídlem
 Na Strži 65/1702, Praha 4.

 4/ Kupní smlouvu mezi MČ Praha – Březiněves a Central Group a.s se sídlem
 Na Strži 65/1702, Praha 4.

Ing. Jiří Haramul starosta MČ Praha – Březiněves
Ing. Vladimír Jisl zástupce starosty MČ Praha – Březiněves

Zapsala: Martina Vilímková, dne 21.8.2008