oficiální web úřadu
mč praha - březiněves

Program č. 10 - zasedání zastupitelstva MČB

Číslo : 10
Datum : 14.08.2008

SVOLÁVÁM

10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves

dne 14.8. 2008

od 17.00 hod. do kanceláře starosty

Program jednání:

1/ Kontrola zápisu č. 7 ze zasedání zastupitelstva MČB a zápisů č. 8, 9 z mimořádných zasedání zastupitelstev MČB.


2/ Darovací smlouva mezi MČ Praha – Březiněves a .A.S.A. spol. s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8.

3/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha –  Březiněves, Březiněves a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47 a  Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle.

4/ Žádost pí. Šípkové, trv. bytem Svidnická 511/12, Praha 8, o pronajmutí zahrádky č. 4 o výměře 367 m2 v zahrádkářské části v Březiněvsi.

5/ Dopis pana Nepomuckého, ze dne 25.6.2008, týkající ho se staveništní účelové  komunikace v Březiněvsi.

6/ Schválení měsíčních odměn členům zastupitelstva na základě NV 79/2008 Sb. ze dne 25.2.2008, kterým se mění nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za  výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů.

7/ Jednací řád zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.

8/ Různé.

 Ing. Jiří Haramul
 starosta MČ Praha - Březiněves

Zapsala : Martina Vilímková, dne 14.8.2008